By continuing to browse this site, you agree to our use of cookies. Read our privacy policy

Rådgivningsfaglig Konsulent til Barselsvikariat i København

Copenhagen

 • Organization: DRC - Danish Refugee Council
 • Location: Copenhagen
 • Grade: Level not specified - Level not specified
 • Occupational Groups:
 • Closing Date: 2023-12-08

Vores Rådgivningsfaglige konsulent i København går på barsel 22. februar 2024, og derfor søger vi en barselsvikar på 18,5 timer om ugen, der sammen med vores tre rådgivningsfaglige konsulenter i hhv. København, Århus og Odense, kan supportere den faglige og organisatoriske rådgivningsindsats.

 

Hvem er vi?

DRC Dansk Flygtningehjælps Frivilligrådgivninger har gennem mange år ydet frivilligbaseret gratis, uvildig og tværfaglig rådgivning om familiesammenføring, forlængelse af opholdstilladelser, permanent ophold og statsborgerskab til flygtninge og andre personer med etnisk minoritetsbaggrund. Vi har i dag Frivilligrådgivninger i 7 større og mindre byer i Danmark bemandet med frivillige jurister, socialrådgivere og andre med samfundsvidenskabelig baggrund. Rådgivningen er baseret på principper om gensidig respekt, aktiv inddragelse og hjælp-til-selvhjælp.
 

Nyankomne flygtninge er særligt sårbare i deres første år i Danmark. De skal etablere en ny tilværelse i et nyt land, de skal finde arbejde, bolig, få familielivet til at fungere på nye vilkår, lære sproget og et nyt system og etablere nye sociale netværk samt – i mange tilfælde – bearbejde tab og psykosociale vanskeligheder efter forfølgelse og langvarig flugt. Samtidig ændres lovgivningen hastigt og med en stigende kompleksitet.

 

Dine opgaver:

 

 • Forankring og vedligeholdelse af Frivilligrådgivningens årshjul (planlægning af og handleplan for kurser og kursusaktiviteter og øvrige tværgående arbejdsopgaver)
 • Udarbejdelse af kursuskalender for Frivilligrådgiverne
 • Vedligeholdelse af drejebog indeholdende beskrivelse af processer og praktiske opgaver i tilknytning til kurser for frivillige rådgivere (kursusplanlægning, -forberedelse, -afholdelse og -opfølgning)
 • Afvikling af Frivilligrådgivningen i København torsdage kl. 12-17 (drop-in)
 • Ansvarlig for telefonvagt i Aalborg/Aarhus onsdage fra kl. 10-15 (inkl. sagsfremstilling, booking af tolke mv.)

 

Din profil

 • Du er jurist eller har anden relevant uddannelsesmæssig baggrund med relevant erfaring fra juridisk arbejde.
 • Det vil være en fordel, men ikke et krav, at du har erfaring med eller kendskab til familiesammenføringsregler, permanent opholdstilladelse og statsborgerskab.
 • Du har erfaring med frivilligt arbejde enten personligt eller fra ansættelse i en lign. NGO.

Det forventes desuden, at du er/har:

 • Fleksibel og i stand til at arbejde eftermiddag/aften efter behov.
 • Gode samarbejdsevner og selvstændighed i opgaveløsningen.
 • Erfaring med rådgivning og vejledning er en fordel.
 • Personlig gennemslagskraft.

 

Alle ledere og medarbejdere hos DRC Dansk Flygtningehjælp skal desuden besidde vores fem kernekompetencer, som er: Kvalitet, Samarbejde, Medansvar, Kommunikation og Integritet. 

 

Vi tilbyder

 • Arbejdstiden er 18,5 timer om ugen.
 • Tiltrædelse 8. februar 2024.
 • Fratrædelse 31. august 2024, med mulighed for forlængelse.
 • Arbejdssted Hejrevej 26, København NV.
 • Løn og ansættelsesforhold efter overenskomst mellem Dansk Flygtningehjælp og relevant faglig organisation.

 

Vil du vide mere

Du er velkommen til at kontakte Chef for Frivillig i DRC Dansk Flygtningehjælp, Lone Tinor-Centi (tlf. 4018 0632) eller Rådgivningsfaglig konsulent Camilla Michaëlis (tlf.: 6026 8175), hvis du har spørgsmål til stillingen.

 

Ansøgningsproces

Din ansøgning med CV, mærket ”Rådgivningsfaglig konsulent” skal være os i hænde senest d. 8. december 2023.

Vi afholder samtaler den 15. december hos DRC Danske Flygtningehjælp, Borgergade 10, 1300 København K.

Dansk Flygtningehjælp ønsker at fremme ligestillingen og opfordrer derfor alle kvalificerede at søge uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk baggrund.

We do our best to provide you the most accurate info, but closing dates may be wrong on our site. Please check on the recruiting organization's page for the exact info. Candidates are responsible for complying with deadlines and are encouraged to submit applications well ahead.
Before applying, please make sure that you have read the requirements for the position and that you qualify.
Applications from non-qualifying applicants will most likely be discarded by the recruiting manager.
Apply