By continuing to browse this site, you agree to our use of cookies. Read our privacy policy

SNE Conflict and Mediation Expert, EEAS (Only open for Nationals of Sweden)

Brussels

Europeiska utrikestjänsten (EEAS) är EU:s diplomatiska kår och hjälper EU:s utrikesrepresentant att driva den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken. Utrikestjänsten har delegationer i hela världen, arbetar på allmänhetens vägnar och företräder EU som helhet.

Nu söker FBA för EEAS räkning en sekunderad nationell expert (SNE) med placering i Bryssel som ska arbeta som Conflict and Mediation Expert inom CSDPCR/PRISM.

Tjänsten tillsätts så snart som möjligt under förutsättning att finansiering erhålles. Förordnandet för SNE-tjänster är två plus två år, kontrakt skrivs på årsbasis. 

Information om insatsen

Mer information om EEAS finns här.


Grundkrav för tjänsten

För att bli aktuell för ett utlandsuppdrag ska du uppfylla de grundkrav som gäller för samtliga våra utlandsuppdrag. Grundkraven hittar du här.


Arbetsbeskrivning

Mottagande organisation ansvarar för tjänstens arbetsbeskrivning. I arbetsbeskrivningen finns information om vad tjänsten innebär och vilka specifika krav som ställs för just denna tjänst. Arbetsbeskrivningen för den aktuella tjänsten hittar du här.


Ansökan

Du ska fylla i en ansökan i vårt rekryteringssystem. Till ansökan ska du bifoga ett sk. Europass som finns här. OBS! Ditt Europass ska vara i Wordformat och på engelska.

FBA strävar efter en personalsammansättning som speglar samhällets mångfald. Vi välkomnar därför både män och kvinnor som sökande såväl som svenska medborgare med ursprung från olika länder.


Hur går rekryteringsprocessen till?

När ansökningstiden gått ut genomför vi ett urval och beslutar därefter vilka kandidater som går vidare till en intervju. Inbjudan till en intervju skickas vanligtvis per mejl där vi också informerar om vår intervjumetodik och om hur kandidaten kan förbereda sig inför intervjun. Efter intervjuerna gör vi ytterligare ett urval och som ett sista steg tar vi referenser. När detta är klart beslutar vi vem vi vill nominera som en kandidat till tjänsten. Den kandidat som nomineras konkurrerar bl.a. med de kandidater som nominerats av andra medlemsstater. Beslut om slutkandidat fattas av mottagande organisation.


Kontaktperson

Anna Lenneby

Anna.Lenneby@fba.se

Before applying, please make sure that you have read the requirements for the position and that you qualify.
Applications from non-qualifying applicants will most likely be discarded by the recruiting manager.
Apply
 • Organization: FBA - Folke Bernadotte Academy
 • Location: Brussels
 • Grade: Mid/Senior
 • Occupational Groups:
  • Conflict prevention
  • Human Resources
  • Disarmament, Demobilization and Reintegration (DD&R)
 • Closing Date: 2017-05-02

Similar Jobs

Regional Programme Advisor (Internal Candidates only)

NRC - Norwegian Refugee Council

Finance and HR Manager– Blantyre

Action Against Hunger

Human Resources Officer (Organization Design and Classification)

UNRWA - United Nations Relief and Works Agency for Palestinian Refugees

REGIONAL HUMAN RESOURCES MANAGER

Action Against Hunger