By continuing to browse this site, you agree to our use of cookies. Read our privacy policy
  • Organization: FBA - Folke Bernadotte Academy
  • Location: Bamako
  • Grade: Senior - Internationally recruited position - Senior level
  • Occupational Groups:
    • Women's Empowerment and Gender Mainstreaming
  • Closing Date: 2017-05-27

What does it mean?

Click "SAVE JOB" to save this job description for later.

Sign up for free to be able to save this job for later.

Rådgivare för samordning av Malis nationella handlingsplan för FN:s resolution 1325, UN Women, Mali

Bamako (Mali)

Folke Bernadotteakademin (FBA) är myndigheten för fred, säkerhet och utveckling. FBA arbetar med internationella fredsinsatser och utvecklingssamarbete. Myndigheten bedriver utbildning, forskning och metodutveckling för att stödja freds- och statsbyggande i konflikt- och postkonfliktländer. Vi bidrar även med civil personal och expertis till freds- och valobservationsinsatser som leds av EU, FN och OSSE. Myndigheten har fått sitt namn efter Folke Bernadotte, FN:s första medlare.

FBA har fått i uppdrag av regeringen att, inom ramen för Sveriges strategi för bilateralt utvecklingssamarbete med Mali, bidra till att i ett långsiktigt perspektiv stödja Mali i utvecklingen från konflikt till fredsbyggande. Som ett led i detta söker FBA nu en rådgivare som via UN Women ska stödja Malis regering i deras arbete med den nationella handlingsplanen för FN:s säkerhetsrådsresolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet.


Information om insatsen

Mer information om aktuell FN-organisation finns här.

Bamako är i nuläget inte en familjestationeringsort för UN Women-personal, vilket innebär att det inte är möjligt att medföra familjemedlemmar för bosättning på stationeringsorten.

För tjänsten utgår en ledighet utanför insatsområdet (Rest and Recuperation) på en vecka efter åtta veckors tjänstgöring. Utöver detta ingår för tjänsten 30 dagar semester, samt upp till fyra hemresor per år som bekostas av FBA.

 

Grundkrav för tjänsten

För att bli aktuell för ett utlandsuppdrag ska du uppfylla de grundkrav som gäller för samtliga våra utlandsuppdrag. Grundkraven hittar du här.

 

Arbetsbeskrivning 

Som en del av UN Women i Mali kommer du att stödja Malis ministerium för främjande av kvinnor, barn och familj. Som rådgivare hjälper du ministeriet att bygga upp ett koordineringsteam som ska ansvara för implementeringen av den nuvarande nationella handlingsplanen för FN:s säkerhetsrådsresolution 1325 i Mali. Du leder också processen att ta fram en ny nationell handlingsplan för perioden 2018-2020, och ger råd till andra relevanta ministerier om jämställdhetsintegrering. Vidare kommer du också att samarbeta tätt med FBA och ingå i projektgruppen som arbetar med FBA:s verksamhet inom ramen för Sveriges strategi för bilateralt utvecklingssamarbete med Mali.

Insatsen ansvarar för tjänstens arbetsbeskrivning. I arbetsbeskrivningen finns information om vad tjänsten innebär och vilka specifika krav som ställs för just denna tjänst. Arbetsbeskrivningen för den aktuella tjänsten hittar du här.

Uppfyller du majoriteten av kraven men känner att du inte riktigt når språkkravet kan FBA komma att erbjuda en intensivkurs i franska innan eller i anslutning till tjänstgöring. Observera att du bör prata och förstå ganska bra franska och att kursen enbart erbjuds i kunskapshöjande syfte.

Kontrakt skrivs för ett år med möjlighet till förlängning.

 

Ansökan

Du ska fylla i en ansökan i vårt rekryteringssystem. Till ansökan måste du bifoga en s.k. Personal History Form (UN Womens ansökningsformulär). Mallen för PHF finns här. Ansökan ska skrivas på engelska.

FBA strävar efter en personalsammansättning som speglar samhällets mångfald. Vi välkomnar därför både män och kvinnor som sökande såväl som svenska medborgare med ursprung i olika länder.

 

Hur går rekryteringsprocessen till?

När ansökningstiden gått ut genomför vi ett urval och beslutar därefter vilka kandidater som går vidare till en första intervju. Inbjudan till intervju skickas vanligtvis per mejl. Efter intervjuerna gör vi ytterligare ett urval innan en inbjudan sänds ut till en andra intervju som hålls tillsammans med insatsen. Innan denna intervju informerar vi om vår intervjumetodik och om hur kandidaten kan förbereda sig inför intervjun. Som ett sista steg tar vi referenser. Beslut om slutkandidat fattas av insatsen.

 

Kontaktperson

Saba Nowzari

saba.nowzari@fba.se

We do our best to provide you the most accurate info, but closing dates may be wrong on our site. Please check on the recruiting organization's page for the exact info. Candidates are responsible for complying with deadlines and are encouraged to submit applications well ahead.
Before applying, please make sure that you have read the requirements for the position and that you qualify.
Applications from non-qualifying applicants will most likely be discarded by the recruiting manager.
Apply

What does it mean?

Click "SAVE JOB" to save this job description for later.

Sign up for free to be able to save this job for later.