By continuing to browse this site, you agree to our use of cookies. Read our privacy policy
 • Organization: Norwegian Red Cross
 • Location: trondheim eller steinkjer
 • Grade: Level not specified
 • Occupational Groups:
  • Project and Programme Management
 • Closing Date: 2019-02-13

What does it mean?

Click "SAVE JOB" to save this job description for later.

Sign up for free to be able to save this job for later.

Prosjektleder (ABC for bedre mental sunnhet)

trondheim eller steinkjer

Røde Kors er verdens største frivillige, humanitære organisasjon. Organisasjonen arbeider for å avdekke, hindre og lindre menneskelig nød og lidelse både nasjonalt og internasjonalt. Som beredskapsorganisasjon og støtteaktør for myndighetene jobber Norges Røde Kors for å styrke samfunnets beredskapsevne.  Les mer: www.redcross.no 
 
Folkehelsealliansen i Trøndelag består i dag av 38 unike medlemmer og er et forum for aktører i fylket som ønsker å samarbeide om bedre folkehelse, stimulere til helsefremmende levevaner og helsefremmende bo- og arbeidsmiljø, lære-, leke- og fritidsmiljø. Gjennom Folkehelsealliansen forplikter de enkelte aktører seg til å arbeide gjennom egne nettverk og med egne målgrupper for å løse felles utfordringer og forløse felles muligheter for å fremme helsen til alle i Trøndelag. 
Les mer: www.trondelagfylke.no/fit 
 
Vi søker en dyktig og motivert medarbeider i 100 % engasjement stilling knyttet til prosjektet ABC for bedre mental helse i regi av Folkehelsealliansen i Trøndelag og Røde Kors i Trøndelag. 
 
Prosjektet skal bidra til å øke bevissthet og spre kunnskap om hvordan man kan få en bedre mental helse. Vi ser at flere av samfunnets store helseutfordringer er knyttet til psykisk helse, som videre kan påvirke den fysiske helsen.  
 
Gjennom et godt dokumentert konsept utviklet og tatt i bruk i Australia og Danmark, og som er en del av regjeringens strategi for god psykisk helse (2017–2022) skal Folkehelsealliansen i Trøndelag og Røde Kors lansere et verktøy som befolkningen kan bruke for å bedre egen mental helse. Konseptet heter ABC (Act, Belong, Commit), og forskning viser at folk som gjør noe aktivt (A - act), er sammen med andre (B - belong) og gjør noe meningsfullt (C - commit) har bedre mental helse. 
ABC-konseptet skal spres via Folkehelsealliansens partnere, og vil være en kampanje rettet mot hele befolkningen. Kampanjen vil synliggjøre og bidra med tiltak som f.eks ved igangsetting av sosiale møteplasser, utvikling av frivillige aktiviteter – og vise de gode helsefordelene ved å delta i lokalsamfunnet og i frivillige organisasjoner.   
 
 
Sentrale ansvarsområder og arbeidsoppgaver: 
 • Lede, koordinere og utvikle prosjektet i samarbeid med Folkehelsealliansen 
 • Utvikle kampanjer og kampanjeverktøy – herunder digitale løsninger knyttet til prosjektet 
 • Motivere og bidra til å utvikle nye og eksisterende aktiviteter etter ABC-prinsippene 
 • Budsjettering og monitorering av prosjektet i samarbeid med enhetsleder 
 
Vi søker deg som:
 • Har erfaring med og forståelse for arbeid med frivilligheten 
 • Har kunnskap og erfaring fra prosjektledelse 
 • Har kunnskap og erfaring fra arbeid med salgsarbeid/synliggjøring og markedsførings-/kampanjearbeid 
 • Har relevant kunnskap knyttet til mental helse, helsefremming og forebygging 
 • Har gode IT-kunnskaper  
 • Har gode evner til å planlegge og koordinere sitt arbeid og aktiviteter  
 • Er resultatorientert og har stor arbeidskapasitet og nettverk i Trøndelag 
         Personlig egenhet vil bli vektlagt. 
 
 
Vi kan tilby:  
 • Meningsfylte og spennende arbeidsoppgaver i Norges største humanitære organisasjon 
 • Engasjerte kolleger og bredt kontaktnett i en mangfoldig organisasjon 
 • Lønn ihht. Norges Røde Kors tariffavtale 
 • Medlemskap i Statens Pensjonskasse  
 
Kontorsted for stillingen blir i Trondheim eller Steinkjer. Stillingen innebærer reising og man må disponere egen bil. Det må påberegnes kvelds- og helgearbeid. 
 
Røde Kors er opptatt av mangfold. Vi oppfordrer alle som er kvalifiserte til å søke, uavhengig av alder, kjønn, nedsatt funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi tilpasser arbeidsplassen hvis behov. 
 
For nærmere opplysninger om stillingen, ta kontakt med Jannike Bostad, enhetsleder Røde Kors i Trøndelag, på mail: jannike.bostad@redcross.no
 
 
We do our best to provide you the most accurate info, but closing dates may be wrong on our site. Please check on the recruiting organization's page for the exact info. Candidates are responsible for complying with deadlines and are encouraged to submit applications well ahead.
Before applying, please make sure that you have read the requirements for the position and that you qualify.
Applications from non-qualifying applicants will most likely be discarded by the recruiting manager.
Apply

What does it mean?

Click "SAVE JOB" to save this job description for later.

Sign up for free to be able to save this job for later.