By continuing to browse this site, you agree to our use of cookies. Read our privacy policy
 • Organization: Norwegian Red Cross
 • Location: Bergen
 • Grade: Level not specified
 • Occupational Groups:
  • Volunteerism
  • Civil Society and Local governance
 • Closing Date: 2019-02-24

What does it mean?

Click "SAVE JOB" to save this job description for later.

Sign up for free to be able to save this job for later.

Frivillighetskoordinator Fellesverket - 50 % engasjement

Bergen (Germany)

Røde Kors er verdens største humanitære nettverk, med 100 millioner medlemmer og frivillige i 189 nasjonale Røde Kors- og Røde Halvmåneforeninger. I Norge har Røde Kors over 130 000 medlemmer og nær 40 000 frivillige i mer enn 400 lokalforeninger over hele landet. Bergen Røde Kors har kontor i Småstrandgaten 6 samt aktivitetshus på Vetrlidsallmenningen 9 og i Sverres gate 3. Lokalforeningen har over 5000 medlemmer og 1300 aktive frivillige.           
Bergen Røde Kors søker en dyktig og motivert medarbeider til en 50 % engasjementstilling ut 2019 med mulighet for forlengelse som skal bidra på Fellesverket, aktivitetshuset vårt for barn og unge i Sverres gate 3 i Bergen sentrum.  

Fellesverket skal legge til rette for at ungdom skal tilegne seg kompetanse, utvikle nettverk og delta i gode oppvekstaktiviteter som blant annet Leksehjelp, Gatemegling, Kompis og Røde Kors Ungdom.  

Sentrale ansvars- og arbeidsoppgaver: 
 • Koordinere og utvikle eksisterende oppvekstaktiviteter i samarbeid med ansatte og frivillige 
 • Søknads- og rapporteringsarbeid for å sikre finansiering av aktiviteter 
 • Rekruttere og følge opp frivillige 
 • Informasjon og markedsføring av Fellesverket og aktivitetene der 
 • Praktiske oppgaver knyttet til driften av Fellesverket 
 • Være en trygg, ung voksen som byr på seg selv, som møter ungdom på deres premisser og tør å ta de vanskelige samtalene 
 • Annet aktuelt organisasjonsarbeid 
Vi ønsker følgende kvalifikasjoner og egenskaper:
 • Genuin interesse og engasjement for barn og unges oppvekstsvilkår 
 • Kompetanse og erfaring med å arbeide med barn og unge 
 • Handlings- og løsningsorientert 
 • Gode samarbeidsevner, fleksibilitet og evne til selvstendig arbeid 
 • Ryddig og strukturert og kan skape gode systemer og rutiner for aktivitetene 
 • Evne til å motivere andre og jobbe tett med mennesker 
 • Interesse for humanitært arbeid i urbant miljø 
 • Fordel med erfaring fra frivillig arbeid 
 • Relevant utdanning og/ eller erfaring 
 • Gode IT-kunnskaper   
Røde Kors tilbyr:
 • En spennende stilling i et utfordrende og positivt miljø 
 • Varierte arbeidsoppgaver 
 • Lønn iht. Norges Røde Kors tariffavtale  
 • Medlemskap i Statens Pensjonskasse 
 
Personlig egnethet vil bli vektlagt. Snarlig tiltredelse
 
Stillingen vil medføre forskjøvet arbeidstid med ettermiddags-, kvelds- og noe helgearbeid.  
 
Spørsmål kan rettes til daglig leder Marian Guddal Hansen mob. 988 53 282 eller leder for Fellesverket Per Henrik Hanssen mob.930 61 705


We do our best to provide you the most accurate info, but closing dates may be wrong on our site. Please check on the recruiting organization's page for the exact info. Candidates are responsible for complying with deadlines and are encouraged to submit applications well ahead.
Before applying, please make sure that you have read the requirements for the position and that you qualify.
Applications from non-qualifying applicants will most likely be discarded by the recruiting manager.
Apply

What does it mean?

Click "SAVE JOB" to save this job description for later.

Sign up for free to be able to save this job for later.