By continuing to browse this site, you agree to our use of cookies. Read our privacy policy
 • Organization: Norwegian Red Cross
 • Location: Oslo
 • Grade: Level not specified
 • Occupational Groups:
 • Closing Date: 2019-03-31

What does it mean?

Click "SAVE JOB" to save this job description for later.

Sign up for free to be able to save this job for later.

Leder - Mølleplassen spesialbarnehage

Oslo (Norway)

Oslo Røde Kors ble grunnlagt i 1865 som et distrikt i Røde Kors i Norge. Siden da har vi jobbet for å være til stede for de som trenger det i hovedstaden.  
Vi jobber med storbyutfordringer som integrering, ensomhet og sosial isolasjon. Samtidig er vi en beredskapsorganisasjon som raskt kan handle når ulykken rammer eller katastrofen inntreffer.
Oslo Røde Kors har et bredt nedslagsfelt og består av flere virksomheter og foreninger, i tillegg til over 40 ulike humanitære aktiviteter drevet av frivillige.  
Vår administrasjon består av 120 ansatte som tilrettelegger for over 4000 frivillige.
Les mer om oss på www.rodekors.no/oslo
 
Mølleplassen spesialbarnehage er en av fire byomfattende barnehager tilrettelagt for barn med ulike utviklingsforstyrrelser. Barnehagen eies av Oslo Røde Kors og ligger i bydel Vestre Aker. 
Barnehagen har 10 barn i førskolealder, med ulike diagnoser og sammensatte lærevansker. I tillegg til leder består personalet av 5 pedagoger med spesialpedagogisk kompetanse, 5 assistenter, 1 kjøkkenassistent (50%), 1 fysioterapeut (40%) og 1 faglig veileder (50%). 
 
Da nåværende leder går av med pensjon søker vi hennes etterfølger i en 100% fast stilling. 
 
Stillingens hovedansvar: 
 • Ledelse og personalansvar 
 • Pedagogisk planlegging, tilrettelegging og oppfølging 
 • Kvalitetssikring og utvikling av barnehagen i samsvar med mål, handlingsplan og styrets beslutninger. 
 • Sikre daglig drift 
 • Budsjett, økonomi og administrative oppgaver i samarbeid med Oslo Røde Kors 
 • Samarbeid med foreldre og ulike faglige instanser 
Vi søker en person som: 
 • Er utdannet førskolelærer eller har annen utdanning som gir barnefaglig- og pedagogisk kompetanse. 
 • Har erfaring fra ledelse med personalansvar, samt økonomistyring 
 • Har fagkompetanse og erfaring fra arbeid innenfor det spesialpedagogiske feltet 
 • Evner å inspirere, og har en måte å lede på som fremmer samarbeid og faglig forståelse 
 • Ønsker å lede og er samtidig engasjert i det konkrete arbeidet med barna og det pedagogiske teamet  
 • Har tro på potensialet i enkeltmennesket kombinert med realisme 
Vi kan tilby: 
 • En variert hverdag med spennende arbeidsoppgaver i et faglig miljø 
 • Et godt og velorganisert arbeidsmiljø 
 • Ferie som følger skolevilkårene 
 • Lønn etter avtale
 • Offentlig tjenestepensjonsordning i KLP og gode forsikringsordninger
Tiltredelse: August / Etter avtale
Type stilling: 100% fast
 
Oslo Røde Kors er opptatt av mangfold. Vi oppfordrer alle som er kvalifiserte til å søke, uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi tilpasser arbeidsplassen hvis behov. Personlig egnethet vektlegges.
We do our best to provide you the most accurate info, but closing dates may be wrong on our site. Please check on the recruiting organization's page for the exact info. Candidates are responsible for complying with deadlines and are encouraged to submit applications well ahead.
Before applying, please make sure that you have read the requirements for the position and that you qualify.
Applications from non-qualifying applicants will most likely be discarded by the recruiting manager.
Apply

What does it mean?

Click "SAVE JOB" to save this job description for later.

Sign up for free to be able to save this job for later.