By continuing to browse this site, you agree to our use of cookies. Read our privacy policy
 • Organization: Norwegian Red Cross
 • Location: Oslo
 • Grade: Level not specified
 • Occupational Groups:
  • Documentation and Information Management
  • Project and Programme Management
 • Closing Date: 2019-03-31

What does it mean?

Click "SAVE JOB" to save this job description for later.

Sign up for free to be able to save this job for later.

Røde Kors søker prosjektleder GDPR

Oslo (Norway)

Røde Kors er verdens største humanitære nettverk, med 100 millioner medlemmer, støttespillere og frivillige i 190 nasjonale Røde Kors- og Røde Halvmåneforeninger. I Norge har Røde Kors 150 000 medlemmer, 98 000 faste givere og 50 000 frivillige i 380 lokalforeninger over hele landet.  
 
Røde Kors har siden 2017 arbeidet for å sikre etterlevelse av oppdatert regelverk i forbindelse med innføringen av nytt personvernregelverk (GDPR). Vi skal nå iverksette siste fase av denne implementeringen og er på jakt etter en erfaren prosjektleder i ett års engasjement til å koordinere dette arbeidet.  

Stillingen omfatter blant annet:  
 • Lede prosjektgruppen for siste fase av implementering av personvernreglement i hele Røde Kors 
 • Tett oppfølging fremdriften i delprosjektene 
 • Ha ansvaret for enkelte av delprosjektene, blant annet opplæring av ansatte  
 • Utarbeide opplæringsmateriell og bistå i opplæringen av ansatte og frivillige 
 • Sluttføre arbeidet med å få oversikt over alle områder i organisasjonen hvor personopplysninger blir behandlet 
 • Utarbeide veiledere og rutiner for behandling av personopplysninger 
 • Etablere plan for implementering av resterende tiltak i organisasjonen 
 • Tilpasning av maler, rutiner og veiledere for de ulike lokale behovene, spesielt når det gjelder registrering av deltagere på lokale aktiviteter.  
 • Stillingen som prosjektleder vil være plassert i Kommunikasjons- og samfunnsavdelingen og rapportere direkte til avdelingsdirektør.  
Som prosjektleder må du: 
 • Ha minimum fem års arbeidserfaring og erfaring som prosjektleder  
 • Ha god kjennskap til Røde Kors og vårt arbeid i lokalforeninger og distrikter  
 • Ha jobbet med formidling av komplekse problemstillinger  
 • Ha en god formuleringsevne på norsk og engelsk.  
 • Ha erfaring fra organisasjoner og humanitært arbeid 
 • Kunne jobbe svært selvstendige og lede og koordinere en prosjektgruppe 
 • Minimum fem års utdannelse innen samfunnsfag, jus eller andre relevante fag 
 • Ha grunnleggende kunnskap om, og erfaring med, CRM og IT-verktøy som brukes i håndtering av personalopplysninger 
Vi tilbyr:
 • En unik utfordring i verdens største humanitære bevegelse og Norges største frivillige humanitære organisasjon.  
 • Noe helgearbeid og reisevirksomhet i Norge 
 • Lønn etter avtale.  
 • Medlemskap i Statens Pensjonskasse.  
 • For mer informasjon, kontakt avdelingsdirektør Øistein Mjærum på: oistein.mjaerum@redross.no 
Det er ønskelig med snarlig oppstart.
 
Røde Kors er opptatt av mangfold. Vi oppfordrer alle som er kvalifiserte til å søke, uavhengig av alder, kjønn, nedsatt funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn.  
We do our best to provide you the most accurate info, but closing dates may be wrong on our site. Please check on the recruiting organization's page for the exact info. Candidates are responsible for complying with deadlines and are encouraged to submit applications well ahead.
Before applying, please make sure that you have read the requirements for the position and that you qualify.
Applications from non-qualifying applicants will most likely be discarded by the recruiting manager.
Apply

What does it mean?

Click "SAVE JOB" to save this job description for later.

Sign up for free to be able to save this job for later.