By continuing to browse this site, you agree to our use of cookies. Read our privacy policy
 • Organization: Norwegian Red Cross
 • Location: kopervik og haugesund
 • Grade: Level not specified
 • Occupational Groups:
 • Closing Date: 2019-06-16

What does it mean?

Click "SAVE JOB" to save this job description for later.

Sign up for free to be able to save this job for later.

Flyktningguidekoordinator Karmøy / Haugesund

kopervik og haugesund

Røde Kors i Norge har et mangfold av humanitære aktiviteter med fokus på mennesker i alle aldre. Kjerneaktiviteter er Hjelpekorps, Røde Kors Ungdom, Røde Kors Omsorg med aktiviteter for barn som Leksehjelp og Ferie For alle, og nettverksaktiviteter som Besøks- og visitortjeneste, samt et mangfold av flerkulturelle aktiviteter.  
 
For fortsatt utvikling og styrking av organisasjonen og frivilligheten i Røde Kors, søkes nå etter flyktningguidekoordinator, hvor arbeidsoppgavene er knyttet til områdene flyktningguide/integrering og migrasjon. Stillingen samarbeider blant annet med Haugesund kommune og Karmøy kommune, som vi har samarbeidsavtaler med (NAV team flyktning).    
 
Vil du være med og videreutvikle det flerkulturelle arbeidet i Røde Kors på Haugalandet? 
I så fall ber vi deg om å søke den faste 100 % stillingen som flyktningguidekoordinator.  
 
Arbeidsoppgaver
 • Legge til rette for eksisterende og nye Røde Kors aktiviteter innen det flerkulturelle feltet, basert på lokale humanitære behov i Haugesund og på Karmøy.   
 • Bistå og koordinere aktivitetene   
 • Bidra til organisasjons- og strategiutvikling 
 • Rekruttere, følge opp og legge forholdene til rette for ledere og andre frivillige  
 • Markedsføre Røde Kors lokalt, og øke synligheten og tilgjengeligheten 
 • Etablere og videreutvikle et godt samarbeid med aktuelle samarbeidspartnere  
 • Samarbeid og erfaringsutveksling med andre lokalforeninger i Røde Kors  
Vi ønsker en person med:  
 • God kjennskap til frivillige organisasjoner og kommunal virksomhet  
 • Erfaring fra flerkulturelt arbeid, og kunnskap om prosjektarbeid  
 • Gode samarbeidsevner, fleksibilitet og evne til selvstendig arbeid  
 • Evne til å motivere og jobbe tett med mennesker, samt bygge nettverk.  
 • Relevant utdanning og praksis   
 • Gode IT-kunnskaper  
Vi kan tilby:  
 • Arbeid i en spennende og internasjonal organisasjon  
 • Varierte og utfordrende arbeidsoppgaver 
 • Kompetanseutvikling       
 • Tverrfaglig miljø 
Vi forventer at du kan identifisere deg med Røde Kors – bevegelsens ide, mandat og grunnprinsipper. Noe reising, samt helg/kveldsarbeid må påregnes. Stillingen vil ha kontorsted i Kopervik og Haugesund. Søker må disponere bil.
 
Rogaland Røde Kors er oppdragsgiver, i samarbeid med Karmøy og Haugesund Røde Kors.   
Stillingen er faglig tilknyttet Norges Røde Kors (arbeidsgiver). 
Vi kan tilby en spennende og selvstendig stilling i et utfordrende og positivt miljø.  
Lønn i henhold til Norges Røde Kors tariffavtale. Medlemskap i Statens Pensjonskasse.
 
Søknadsfrist: 22.04.19.  
Tiltredelse: 03.06.19.  
Spørsmål vedrørende stillingen rettes til: daglig leder i Rogaland Røde Kors, Per Arne Lea, mobiltelefon: 99441963  
We do our best to provide you the most accurate info, but closing dates may be wrong on our site. Please check on the recruiting organization's page for the exact info. Candidates are responsible for complying with deadlines and are encouraged to submit applications well ahead.
Before applying, please make sure that you have read the requirements for the position and that you qualify.
Applications from non-qualifying applicants will most likely be discarded by the recruiting manager.
Apply

What does it mean?

Click "SAVE JOB" to save this job description for later.

Sign up for free to be able to save this job for later.