By continuing to browse this site, you agree to our use of cookies. Read our privacy policy

Nordens välfärdscenter söker en seniorrådgivare/projektledare för nordiskt samarbete om funktionshinder

Stockholm (Sweden)

 • Organization: Nordiska rådet och Nordiska ministerrådet
 • Location: Stockholm (Sweden)
 • Grade: Senior - Internationally recruited position - Senior level
 • Occupational Groups:
  • Social Affairs
  • Public Policy and Administration
  • Political Affairs
  • Project and Programme Management
  • Disability Rights
 • Closing Date: 2019-08-15

Click "SAVE JOB" to save this job description for later.

Sign up for free to be able to save this job for later.

Nordens välfärdscenter är en institution under Nordiska ministerrådet. Nu söker vi en seniorrådgivare/projektledare med fokus på funktionshinder, till vårt kontor i Stockholm.
Nordens välfärdscenter är ett kunskaps- och samarbetsorgan med uppdrag att bidra till utveckling på välfärdsområdet. Vi stödjer de nordiska länderna samt Färöarna, Grönland och Åland genom att ta fram aktuell kunskap och sprida den till våra målgrupper, bland annat beslutsfattare, praktiker, forskare och intresseorganisationer.

Till dina arbetsuppgifter hör att leda och driva projekt, aktiviteter och nätverk inom det välfärdspolitiska området. Du jobbar ihop med andra projektledarkollegor och även tätt ihop med kommunikatörer. Arbetsspråket är danska, norska eller svenska.

Din profil
Vi söker en initiativrik och resultatinriktad person med erfarenhet av arbete med frågor som rör funktionshinder på övergripande nationell nivå. Vi önskar att du har erfarenhet från en politiskt styrd organisation. Det är en fördel om du har arbetat tvärsektoriellt inom välfärdspolitik. Vi ser gärna att du som söker tjänsten har erfarenhet av att arbeta med frågor som rör kunskapsstyrning, forskning eller utveckling av en evidensbaserad praktik inom socialsektorn. Rättighetsperspektivet är grundläggande i arbetet och du får gärna ha erfarenhet av brukarinvolvering på funktionshindersområdet och samarbete med organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning.

Du har en akademisk utbildning, har kanske bedrivit egen forskning eller har annan relevant erfarenhet av forskningssamarbete. Du ska ha en god förmåga att bygga relationer och skapa förtroende då alla våra projekt drivs i samarbete med andra aktörer i de nordiska länderna och internationellt. Du bör ha erfarenhet från projektledning med budgetansvar. Du är bra på att förmedla ditt budskap både muntligt och skriftligt på ett av de skandinaviska språken samt på engelska.

Uppgifter
 • Leda och genomföra projekt samt driva och koordinera såväl nordiska expertnätverk som forskarnätverk
 • Utforma projektförslag tillsammans med nationella aktörer, experter och intresseorganisationer
 • Arrangera nordiska expertmöten och seminarier
 • Utveckla kunskap på Nordens välfärdscenters verksamhetsområden, företrädesvis inom området funktionshinder

Det ingår resor i tjänsten, framförallt inom Norden.

Sista ansökningsdatum: 15 augusti 2019

Tillträde: Enligt överenskommelse

Villkor: Lön efter avtal. Anställningen avser heltid vid kontoret i Stockholm. Du anställs på ett 4-årigt kontrakt med möjlighet till förlängning i max 8 år.

Statsanställda i de nordiska länderna har rätt till tjänstledighet för att arbeta vid Nordens välfärdscenter. Medarbetare som rekryteras från annat land än Sverige har rätt till kompensation i samband med etablering samt till flyttkostnader. I övrigt tillämpar NVC samma regler som statligt anställda i Sverige. Vi har som ambition att ha personal från alla nordiska länder. NVC eftersträvar en jämn balans vad gäller ålder och kön. Vi ser gärna att personer med egen erfarenhet av funktionshinder söker tjänsten.

Frågor om anställningen kan ställas till direktör Eva Franzén +46 768935726, eva.franzen@nordicwelfare.org, verksamhetsledare Kai Koivumäki +46 721572817, kai.koivumaki@nordicwelfare.org, projektledare Maria Montefusco +46 761992801, maria.montefusco@nordicwelfare.org eller facklig företrädare Joakim K E Johansson  +46 733133026,  joakim.johansson@nordicwelfare.org

Om oss
Nordens välfärdscenters arbete syftar till att främja inkludering av utsatta grupper, likabehandling av medborgarna, social solidaritet, tillgänglighet och kvalité i fråga om sociala tjänster. Vi har ett nära samarbete med olika aktörer inom det välfärdspolitiska fältet i Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige och även med Färöarna, Grönland och Åland. Sammanlagt är vi cirka 25 anställda och vårt huvudkontor ligger i Stockholm, med en avdelning i Helsingfors.

Se www.nordicwelfare.org för mer information.

Information till rekryteringskonsulter och annonssäljare:
Vi har redan beslutat var vi vill synas med våra platsannonser samt vilket stöd vi vill ha i rekryteringen. Vi kommer inte att köpa annonsplats eller tjänster för pågående rekrytering och ber er därför att inte kontakta oss med sådana erbjudanden.
 

Titel

Seniorrådgivare/projektledare för nordiskt samarbete om funktionshinder

Organisation

Nordens välfärdscenter

Stad

Stockholm

Ansökningens sista datum

2019-08-15 23:59

Kontaktpersoner

Frågor om anställningen kan ställas till direktör Eva Franzén +46 768935726, eva.franzen@nordicwelfare.org, verksamhetsledare Kai Koivumäki +46 721572817, kai.koivumaki@nordicwelfare.org, projektledare Maria Montefusco +46 761992801, maria.montefusco@nordicwelfare.org eller facklig företrädare Joakim K E Johansson +46 733133026, joakim.johansson@nordicwelfare.org

We do our best to provide you the most accurate info, but closing dates may be wrong on our site. Please check on the recruiting organization's page for the exact info. Candidates are responsible for complying with deadlines and are encouraged to submit applications well ahead.
Before applying, please make sure that you have read the requirements for the position and that you qualify.
Applications from non-qualifying applicants will most likely be discarded by the recruiting manager.
Apply

What does it mean?

Click "SAVE JOB" to save this job description for later.

Sign up for free to be able to save this job for later.