By continuing to browse this site, you agree to our use of cookies. Read our privacy policy

Leder program barn og unge

Oslo (Norway)

 • Organization: Norwegian Red Cross
 • Location: Oslo (Norway)
 • Grade: Level not specified
 • Occupational Groups:
  • Children's rights (health and protection)
 • Closing Date: 2019-12-08

Click "SAVE JOB" to save this job description for later.

Sign up for free to be able to save this job for later.

Leder program barn og unge i 100 % fast stilling

Røde Kors skal hindre og lindre nød og lidelse. I inneværende periode er barn og unge spesielt prioritert. Oppvekst i lavinntektsfamilier, utfordringer knyttet til ensomhet og psykisk uhelse, frafall fra skole og utdanning, psykisk uhelse, vold og konflikt er temaer Røde Kors er opptatt av. Program barn og unge ivaretar kunnskap om fagfeltet, identifiserer og utformer tiltak, utformer budskap og utvikler, kvalitetssikrer og støtter organisasjonens aktiviteter for barn og unge.

Program barn og unge består i dag av ti medarbeidere som jobber for å kvalitetssikre, styrke og utvikle nasjonale tiltak rettet mot barn og ungdom. Programmet følger opp en rekke aktiviteter i Røde Kors, deriblant for eksempel Ferie for alle, Leksehjelp, Fellesverkene og Gatemegling.

Vi søker en kunnskapsrik og engasjert person med et klokt hode til å lede dette arbeidet.

Barn og unge-programmet er et av Røde Kors’ største nasjonale satsningsområder med et høyt aktivitetsnivå. Stillingen skal sikre at området driftes i tråd med Røde Kors' strategier og utvikles i møte med endringer i samfunnet. Stillingen har et budsjettansvar, operativt resultatansvar og faglig ansvar for innholdet i programmet. Stillingen har personalansvar for 10 ansatte og rapporterer til enhetsleder for Humanitære programmer, i avdeling for Nasjonale programmer og beredskap. Stillingen innebærer høy grad av samarbeid med øvrige enheter ved nasjonalkontoret, organisasjonens råd og organer, tett dialog med distriktsleddene i organisasjonen, i tillegg til arbeid inn mot fagmiljøer, offentlig forvaltning, næringsliv og medier.

Vi søker deg som har:

 • Meget god evne til å lede medarbeidere på en måte som skaper utvikling og entusiasme
 • Erfaring fra budsjett og økonomiarbeid er en nødvendighet
 • Evne til å sette seg raskt inn i komplekse temaer, samt identifisere utfordringer og muligheter på tvers av ulike fag- og temaområder
 • Meget god skriftlig og muntlig framstillingsevne. Erfaring fra representasjonsarbeid og/eller talspersonsarbeid i media er en fordel
 • Meget god evne til å jobbe mål- og resultatorientert, jobbe selvstendig
 • Høy arbeidskapasitet og trivsel med et svært høyt tempo og oppfølging av mange ulike prosjekter og initiativer parallelt
 • Kjennskap til arbeid i en frivillig organisasjon er en fordel
 • Erfaring med arbeid innen barn og/eller ungdomsfeltet er en fordel
 • Relevant høyere utdannelse og arbeidserfaring.

Vi kan tilby:

 • En spennende, variert og utfordrende lederstilling for et viktig humanitært innsatsområde i Norge
 • Muligheten til å være med og forme et av Røde Kors’ største humanitære programmer i Norge
 • Et hyggelig og inkluderende arbeidsmiljø preget av høy faglig kompetanse og god samarbeidskultur
 • Lønn i hht tariffavtale
 • Medlemskap i Statens Pensjonskasse

Stillingen innebærer i perioder noe forskjøvet arbeidstid, med kvelds- og helgearbeid.

Røde Kors er opptatt av mangfold. Vi oppfordrer alle som er kvalifiserte til å søke, uavhengig av alder, kjønn, nedsatt funksjonsevne, livsyn eller etnisk bakgrunn. Vi tilpasser arbeidsplassen hvis behov.

For nærmere opplysninger om stillingen, ta kontakt med leder for humanitære programmer, Einar Grøndalen tlf. 980 80 006.

 

 

We do our best to provide you the most accurate info, but closing dates may be wrong on our site. Please check on the recruiting organization's page for the exact info. Candidates are responsible for complying with deadlines and are encouraged to submit applications well ahead.
Before applying, please make sure that you have read the requirements for the position and that you qualify.
Applications from non-qualifying applicants will most likely be discarded by the recruiting manager.
Apply

What does it mean?

Click "SAVE JOB" to save this job description for later.

Sign up for free to be able to save this job for later.