By continuing to browse this site, you agree to our use of cookies. Read our privacy policy

Kommunikasjonsrådgiver

Oslo (Norway)

 • Organization: Norwegian Red Cross
 • Location: Oslo (Norway)
 • Grade: Level not specified
 • Occupational Groups:
  • Communication and Public Information
 • Closing Date: 2020-02-02

Click "SAVE JOB" to save this job description for later.

Sign up for free to be able to save this job for later.

Røde Kors søker kommunikasjonsrådgiver for frivillige 

Røde Kors er verdens største humanitære nettverk, med 100 millioner medlemmer, støttespillere og frivillige i 192 nasjonale Røde Kors- og Røde Halvmåneforeninger. I Norge har Røde Kors 150 000 medlemmer, 78 000 faste givere og over 43 000 frivillige i 380 lokalforeninger og distrikt over hele landet.  

Vi skal styrke vårt arbeid med frivillighetskommunikasjon og søker etter en ny kommunikasjonsrådgiver i fast stilling for å jobbe i et team med å utvikle kommunikasjon med og mellom 43000 frivillige i hele Norge for å styrke den humanitære innsatsen til Røde Kors 

Kommunikasjonsenheten består i dag av ni ansatte og har en sentral rolle i Røde Kors sitt mandat om å avdekke, hindre og lindre menneskelig nød og lidelse. Enheten håndterer intern og ekstern kommunikasjon i egne og andres kanaler, og bistår frivillige og ansatte talspersoner. Kommunikasjon med frivillige er et satsingsområde 

Hovedarbeidsoppgaver: 

 • Løpende innholdsproduksjon av nyheter for frivillige og ansatte med publisering på nyhetsbrev, intranett og Workplace 

 • Utvikling av kommunikasjonstiltakmed og mellom frivillige, blant annet med pilotering og utvikling av Workplace. 

 • Kommunikasjonsrådgiving i større prosjekter og sakerviktig for frivillige 

 • Opplæring av frivillige og ansatte over hele landet i kommunikasjon og talspersonsrollen 

 • Tett samarbeid med og rådgivning til de som jobber opp mot frivilligheten i avdelingen for nasjonale programmer og beredskap 

 • Stillingen inngår i kommunikasjonsenheten,og er med planleggingen og utviklingen av ekstern og intern kommunikasjon generelt og spesielt ved større hendelser 

 • Kveldsarbeid, helgearbeid og reising vil være nødvendig i perioder.

Dette ønsker vi av søkerne til stillingen 

 • Minst tre års erfaring fra kommunikasjon og internkommunikasjon, helst fra større organisasjoner eller bedrifter og opp mot ledelse.  

 • God erfaring og kvalitet på innholdsproduksjon og publisering til egne digitale kanaler og sosiale medeier.  

 • Erfaring med å produsereog publisere videoinnhold på ulike flater og kanaler 

 • Kjennskap og engasjement til humanitære utfordringer i Norge, og erfaring med å være eller jobbe opp mot frivillighet.  

 • Erfaring fra å jobbe i team på større prosjekter. 

 • God kjennskap til digitale kommunikasjonsløsninger, gjerne med erfaring fra behovskartlegging og utvikling 

Vi tilbyr 

 • En unik utfordring i verdens største humanitære bevegelse og Norges største frivillige humanitære organisasjon. 

 • Lønn etter avtale.  

 • Medlemskap i Statens Pensjonskasse.  

For mer informasjon, kontakt kommunikasjonssjef Geir Arne Bore, telefon 90197130, geir.bore@redcross.no. 

Røde Kors er opptatt av mangfold. Vi oppfordrer alle som er kvalifiserte til å søke, uavhengig av alder, kjønn, nedsatt funksjonsevne, livssyn eller etnisk bakgrunn. Vi tilpasser arbeidsplassen hvis behov. 

We do our best to provide you the most accurate info, but closing dates may be wrong on our site. Please check on the recruiting organization's page for the exact info. Candidates are responsible for complying with deadlines and are encouraged to submit applications well ahead.
Before applying, please make sure that you have read the requirements for the position and that you qualify.
Applications from non-qualifying applicants will most likely be discarded by the recruiting manager.
Apply

What does it mean?

Click "SAVE JOB" to save this job description for later.

Sign up for free to be able to save this job for later.