By continuing to browse this site, you agree to our use of cookies. Read our privacy policy

Koordinator i Nettverk etter soning med ansvar for RedBike Sykkelverksted

Oslo (Norway)

 • Organization: Norwegian Red Cross
 • Location: Oslo (Norway)
 • Grade: Level not specified
 • Occupational Groups:
  • Project and Programme Management
  • Administrative support
 • Closing Date: 2020-03-01

Click "SAVE JOB" to save this job description for later.

Sign up for free to be able to save this job for later.

Oslo Røde Kors driver langsiktig tilbakeføringsarbeid for innsatte, løslatte og unge lovbrytere. I tillegg har vi fokus på forebyggende arbeid overfor barn av straffedømte. Gjennom frivillighet tilrettelegger vi for å gi straffedømte en sjanse til å øke sin livsmestring, og bidra til at de kan etablere et liv som ikke er styrt av kriminalitet og rus. 

Nettverk etter soning (NES) er en enhet som består av to team; Arbeid og Nettverk sosial inkludering og gjeldsrådgivning. Team Arbeid består i dag av en leder og tre medarbeidere som drifter Kafé Tandem og RedBike sykkelverksted og holder til i Oslo Røde Kors Tilbakeføringssenter i Grefsenveien 26. I tillegg har vi et ambulerende sykkelverksted som tar oppdrag rundt om i byen. Hovedoppdraget til teamet er å organisere opplæring og arbeidstrening som kan føre til ordinær ansettelse i eksterne bedrifter.

RedBike sykkelverksted Filipstad er i etableringsfasen og et nytt tilskudd i porteføljen. I tillegg til sykkelverksted skal vi ha ansvaret for oppfølgingen av et mobilitetspunkt bestående av elbiler, elsykler og elsparkesykler på vegne av firmaet Move About AS.

På grunn av nyetableringen søker vi etter en Koordinator i Nettverk etter soning med ansvar for RedBike sykkelverksted Filipstad, 100% engasjementsstilling i 2 år.

Vi søker en engasjert person som har erfaring fra sykkelverksted og reparasjon av sykler. Du må ha lyst til å lede an i etableringen av sykkelverkstedet og ha evne til pedagogisk opplæring av deltagere i arbeidstrening. Anlegg for å kunne kombinere omsorg og tydelighet i omgang med deltagerne er en fordel. 

Stillingens hovedansvar:

 • Ansvar for daglig drift av RedBike sykkelverksted avdeling Filipstad, samt oppfølging av mobilitetspunktet. 
 • Administrere, organisere og lære opp de som jobber i sykkelverkstedet/mobilitetspunktet og frivillige
 • Hovedansvar for at det utførte arbeidet som leveres til kunder har en høy kvalitet
 • Bidra til å skape et miljø hvor deltagere i arbeidstrening og frivillige tar ansvar, kjenner eierskap til driften, trives og kan utnytte sitt potensial og engasjement
 • Bidra i det øvrige samarbeidet i team Arbeid og NES.
 • Ansvar for bestilling av varer, varelager, etterlevelse av budsjett og ansvarlig økonomisk styring.
 • Synlighetsarbeid, markedsføring og utvikling av det kommersielle potensialet  
 • Nettverksbygging og samarbeid med interne og eksterne partnere
 • Bidra til utvikling og samhandling i enheten, avdelingen og internt i Røde Kors

Nøkkelkvalifikasjoner:

 • Har sykkelinteresse og erfaring fra sykkelverksted og reparasjon av sykler 
 • Liker å jobbe med mennesker og endringsprosesser
 • Er en relasjonsbygger som etablerer og pleier kontakt med interne og eksterne samarbeidspartnere
 • Har gjennomføringsevne, er motiverende og er flink til å skape resultater gjennom andre
 • Kan jobbe selvstendig og sammen med andre i team
 • Trives med mye ansvar og kan jobbe med mange oppgaver på samme tid
 • Ser helheten i NES sitt tilbud og jobber til det beste for totaliteten
 • Er kvalitetsorientert, løsningsfokusert og evner å planlegge og strukturere egen og andres arbeidsdag i et hektisk miljø
 • Har gode kommunikasjonsferdigheter, både skriftlig og muntlig
 • Viser fleksibilitet i rollen

Vi kan tilby: 

 • Meningsfulle og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Stabile arbeidstider på dagtid
 • En variert arbeidshverdag og et positivt arbeidsmiljø med gode utviklingsmuligheter
 • Fleksibilitet og gode pensjons- og forsikringsordninger 
 • Lønn i hht. Røde Kors tariffavtale

Stillingen kan medføre forskjøvet arbeidstid, og noe kveld- og helgearbeid må påregnes. 

Om Oslo Røde Kors
Oslo Røde Kors ble grunnlagt i 1865 som et distrikt i Røde Kors i Norge. Vi jobber med storbyutfordringer som integrering, ensomhet og sosial isolasjon. Samtidig er vi en beredskapsorganisasjon som raskt kan handle når ulykken rammer eller katastrofen inntreffer. 

Oslo Røde Kors har et bredt nedslagsfelt og består av flere virksomheter og foreninger, i tillegg til over 40 ulike humanitære aktiviteter drevet av frivillige. Våre over 4000 frivillige er vår største ressurs og helt avgjørende for at vi skal få gjennomført vårt oppdrag. Vi skaper møteplasser og legger til rette for flere og bedre møter mellom mennesker.

Vår administrasjon består totalt av ca 120 ansatte fordelt på fem avdelinger; oppvekst, inkludering og mangfold, dialog og nettverk, organisasjon samt frivillighet og samfunn. Denne stillingen ligger i avdeling dialog og nettverk som har særfokus på nettverksaktiviteter og en-til-en omsorgsaktiviteter.

Vi er opptatt av mangfold og oppfordrer alle som er kvalifiserte til å søke. Personlig egnethet vektlegges.

We do our best to provide you the most accurate info, but closing dates may be wrong on our site. Please check on the recruiting organization's page for the exact info. Candidates are responsible for complying with deadlines and are encouraged to submit applications well ahead.
Before applying, please make sure that you have read the requirements for the position and that you qualify.
Applications from non-qualifying applicants will most likely be discarded by the recruiting manager.
Apply

What does it mean?

Click "SAVE JOB" to save this job description for later.

Sign up for free to be able to save this job for later.