By continuing to browse this site, you agree to our use of cookies. Read our privacy policy

Vikarierande programsamordnare

Sverige

 • Organization: SCA - Swedish Committee for Afghanistan
 • Location: Sverige
 • Grade: Level not specified
 • Occupational Groups:
 • Closing Date: 2020-08-31

Click "SAVE JOB" to save this job description for later.

Sign up for free to be able to save this job for later.

Svenska Afghanistankommitténs vision är ett Afghanistan fritt från fattigdom, våld och diskriminering. Med våra 5 100 medarbetare i Afghanistan, 23 medarbetare i Stockholm samt 10 000 medlemmar och givare i Sverige genomför vi utvecklingsprogram som kombinerar kapacitetsutveckling, påverkansarbete och samhällstjänster. Programmen bidrar till strategiska mål inom hälsa, utbildning, försörjningsmöjligheter på landsbygden och lokal samhällsstyrning. Vår framgång beror på vårt engagemang, vår uthållighet samt den kunskap och lokala förankring vi fått under mer än 35 år i Afghanistan. Mänskliga rättigheter och jämställdhet genomsyrar verksamheten. I Sverige arbetar vi med övergripande styrning, insamling, kommunikation och medlemsfrågor.          

En av våra två programsamordnare kommer under ett och ett halvt år 2021–2022 vara tjänstledig för studier, därför söker vi nu en vikarie med erfarenhet av grants management, internationella utvecklingsinsatser och kunskap om hela projektcykeln från idé till slutrapportering. Du ska ha kunskap om rättighetsbaserat arbete, stöd till civila samhället och påverkansarbete.

Enheten för biståndssamordning på kansliet i Stockholm syftar till att säkerställa goda relationer med finansiärer i Sverige, samordna resultatrapportering för hela organisationen samt ge stöd till program- och metodutveckling. Enheten följer och analyserar utvecklingen inom internationellt utvecklingssamarbete och utvecklingen i Sverige och Afghanistan

Enheten består av en enhetschef och två programsamordnare. Arbetet bedrivs i nära samarbete med programavdelningen, funktionerna för planering, utvärdering och uppföljning, mänskliga rättigheter och jämställdhet, civila samhället och påverkansarbete vid kontoret i Kabul.

Arbetet innebär en eller ett par arbetsresor per år till kontoret i Kabul med besök till kontoren i fält där verksamheten bedrivs.


Huvudsakliga arbetsuppgifter 

Vara SAKs kontaktperson för givare i diskussion om efterlevnad och uppföljning av avtal

Säkerställa att finansiella och narrativa rapporter, korruptionsrapportering, revision, uppföljningar och utvärderingar genomförs och upprättas i enlighet med överenskomna avtal, och att de färdigställs och delas i enlighet med givares krav och förväntningar

Samordna givarkommunikation, förbereda, genomföra och följa upp årsmöten med Sida och andra givare

Företräda SAK i löpande givardialog och säkerställa att den sker systematiskt och strategiskt

Ansvara för löpande dokumenthantering av ärenden inom ramen för de olika givarkontrakten (grants management)

Tillsammans med kollegor på Kabul-kontoret ansvara för tidsplanering av olika aktiviteter (Rapporter, utvärderingar) som gäller de olika givarkontrakten (årscykel för rapportering i form av ”grants database”) och uppdatera kollegori Stockholm och Kabul om de tidsramar som gäller

Kommunicera, informera och säkra efterlevnad av avtalsvillkor i kommunikation med kollegor på Stockholm- och Kabul-kontoren, inom ramen för Grants Management Teams, som "contract holder" leda och samordna arbetet i dessa teams

Bidra till väl fungerande kärnprocesser för ansökningar och rapportering genom att medverka i kvartalsvisa uppföljningar och andra former av lärande

Medverka i forum och nätverk kopplade till grants management, rapportering, korruptionsbekämpning och liknande, bevaka och följa upp information om svenska, europeiska och internationella aktörers policydiskussioner och biståndsinsatser

I förekommande fall bida med metodstöd och tematisk kompetens i arbetet med ansökningar och rapporter, men även utifrån RBM-perspektiv och lärande

 

Kompetenskrav 

 • Högskoleutbildning gärna med koppling till internationell utveckling
 • Erfarenhet av programutveckling och rättighetsbaserat utvecklingssamarbete
 • Erfarenhet av arbete med LFA (Logical Framework Approach) och RBM (Results Based Management) 
 • Erfarenhet av handläggning, koordinering och uppföljning av givaravtal och projekt
 • Erfarenhet av medverka i ansökningsprocesser 
 • Obehindrad kommunikation på svenska och engelska i tal och skrift

 

Meriter 

 • Erfarenhet av arbete i en förtroendemannastyrd organisation, folkrörelse eller NGO
 • Erfarenhet av att medverka i givardialog med olika givare i Sverige och övriga EU, god kännedom om Sidas roll, uppdrag och utgångspunkter
 • Erfarenhet från verksamhet i land i konfliktsituation och/eller postkonflikt
 • Kunskap om Afghanistan
 • Kännedom om Svenska Afghanistankommittén 

 

Tillträde 

Enligt överenskommelse. Tjänsten är ett vikariat på heltid med start enligt överenskommelse under hösten 2020 till och med 2022-06-30.

 

Övrig information  

SAK tillämpar individuell lönesättning. SAK har kollektivavtal via IDEA, på arbetsplatsen finns också ett lokalt kollektivavtal.  
Arbetsplatsen finns på Malmgårdsvägen 63 i Stockholm, vid Vitabergsparken. 23  personer arbetar på kontoret. 

  

Ansökan 

Ansök på vår hemsida och registrera personligt brev (max 1 sida)  och CV (max två sidor) på svenska. 

Sista ansökningsdag 31 augusti 2020. 

 

För ytterligare information om arbetsuppgifterna kontakta: 

Henrik Herber, chef för enheten för biståndssamordning tel. 08-545 817 35

För övriga frågor kontakta Jenny Grenander, HR-ansvarig tel. 08-545 818 44. 

 

Facklig kontakt: 

Hedvig Söderlund, Akademikerförbunden tel. 08-545 817 36 

Tiina Hurtig, Unionen tel. 08-545 818 47

We do our best to provide you the most accurate info, but closing dates may be wrong on our site. Please check on the recruiting organization's page for the exact info. Candidates are responsible for complying with deadlines and are encouraged to submit applications well ahead.
Before applying, please make sure that you have read the requirements for the position and that you qualify.
Applications from non-qualifying applicants will most likely be discarded by the recruiting manager.
Apply

What does it mean?

Click "SAVE JOB" to save this job description for later.

Sign up for free to be able to save this job for later.