By continuing to browse this site, you agree to our use of cookies. Read our privacy policy

MENA - rådgiver/seniorrådgiver

Oslo (Norway)

 • Organization: Norwegian Red Cross
 • Location: Oslo (Norway)
 • Grade: Senior
 • Occupational Groups:
  • Project and Programme Management
 • Closing Date: 2020-09-30

Click "SAVE JOB" to save this job description for later.

Sign up for free to be able to save this job for later.

Vikariat som MENA-rådgiver/seniorrådgiver til enhet for Humanitære behov og analyse

Røde Kors søker en rådgiver/seniorrådgiver for Midtøsten og Nord-Afrika i 100% stilling på enhet for Humanitære behov og analyse. Stillingen er et vikariat på 9 måneder med oppstart i januar 2021, da vår fast ansatte MENA-seniorrådgiver skal ut i permisjon. Rådgiveren er del av et team med regionale rådgivere som har ansvar for å avdekke, analysere og formidle kunnskap om humanitære behov og Røde Kors’ arbeid i sine regioner. Enheten består av fire regionale rådgivere, tre analytikere, samt leder. Enheten ligger i avdeling for Kommunikasjon og samfunn. Varighet: 04.01.2021 - 30.09.2021. 

 

Sentrale ansvarsområder og arbeidsoppgaver:

 • Innhente og systematisere fakta og informasjon om Røde Kors’ arbeid i regionen
 • Løpende innhente, systematisere og tilgjengeliggjøre fakta og informasjon fra andre relevante kilder om den humanitære situasjonen i regionen
 • Formidle kunnskap og fakta om Røde Kors sitt arbeid og den humanitære situasjonen i regionen internt og eksternt (Korsveien, hjemmesider, SOME, media, kronikker, seminarer osv.)
 • Være en sterk og god talsperson i offentligheten, i media og andre eksterne fora.
 • Kvalitetssikre informasjon til bruk i eksterne medier (pressemeldinger, sosiale medier, kampanjemateriell osv).
 • Bidra inn i den humanitære debatten i Norge, blant annet gjennom aktiv deltagelse i relevante sammenhenger i Utenriksdepartementet/NORAD, men også andre relevante fora
 • Utarbeide talepunkt og faktainformasjon i forbindelse med internasjonale besøk
 • Inngå som en aktiv deltager i det regionale teamet
 • Være i løpende dialog med UD
 • Dersom smittevernhensyn tillater det: Besøke regionen jevnlig for å opparbeide kunnskap om programaktivitetene og den humanitære situasjonen

 

Vi søker deg som:

 • Leverer raskt, men er analytisk, kritisk og grundig
 • Har meget god evne til å kommunisere effektivt
 • Har erfaring med og trives som talsperson i media (radio, TV, sosiale medier)
 • Har god evne til å bygge nettverk og relasjoner
 • Tenker helhetlig og er meget løsningsorientert
 • Har god forståelse for humanitær sektor
 • Er handlings- og resultatorientert med god gjennomføringsevne
 • Er trygg på egen kompetanse, selvstendig og initiativrik
 • Er en utpreget lagspiller

Krav til kandidater:

 • Relevant utdannelse på masternivå.
 • Dokumenterbar erfaring i formidling av kunnskap i media eller andre relevante eksterne formidlingsarenaer
 • Minimum fem års erfaring fra internasjonalt arbeid knyttet til humanitære spørsmål
 • Svært god kunnskap om og erfaring fra regionen
 • Internasjonal erfaring
 • God kjennskap til Røde Kors-bevegelsen er en fordel
 • Meget god i norsk og engelsk
 • Kjennskap til arabisk er en stor fordel

Vi tilbyr:

 • Spennende, meningsfylte og varierte arbeidsoppgaver
 • Et hyggelig arbeidsmiljø i en liten enhet som jobber på tvers av organisasjonen
 • Mulighet til å påvirke Røde Kors’ prioriteringer og den humanitære debatten i Norge
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse

 

Røde Kors er opptatt av mangfold. Vi oppfordrer alle som er kvalifiserte til å søke, uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, livssyn eller etnisk bakgrunn. Vi tilpasser arbeidsplassen hvis behov. 

Spørsmål om stillingen kan rettes til MENA-rådgiver Ida Haugen-Poljac, på epost ida.haugen.poljac@redcross.no eller mobil 40212287. Fra 7. september: enhetsleder Kathrine Holden, på epost kathrine.holden@redcross.no

 

 

 

We do our best to provide you the most accurate info, but closing dates may be wrong on our site. Please check on the recruiting organization's page for the exact info. Candidates are responsible for complying with deadlines and are encouraged to submit applications well ahead.
Before applying, please make sure that you have read the requirements for the position and that you qualify.
Applications from non-qualifying applicants will most likely be discarded by the recruiting manager.
Apply

What does it mean?

Click "SAVE JOB" to save this job description for later.

Sign up for free to be able to save this job for later.