By continuing to browse this site, you agree to our use of cookies. Read our privacy policy

Chef sökes över Sidas omfattande humanitära bistånd

Stockholm (Sweden)

 • Organization: Sida - Swedish International Development Cooperation Agency
 • Location: Stockholm (Sweden)
 • Grade: Senior Executive
 • Occupational Groups:
  • Humanitarian Aid and Coordination
  • Managerial positions
  • Emergency Aid and Response
 • Closing Date: 2020-09-27

Click "SAVE JOB" to save this job description for later.

Sign up for free to be able to save this job for later.

Har du erfarenhet och intresse för humanitärt bistånd, intresse för ledarskapsfrågor och vill arbeta som chef för en enhet med ett omfattande och utmanande uppdrag?

Vi erbjuder

Sida genomför den svenska utvecklingspolitiken som ska skapa förutsättningar för bättre levnadsvillkor för fattiga och förtryckta människor. Vi erbjuder intressanta arbetsuppgifter där du leder enhetens arbete, ingår i avdelningens ledningsgrupp och samspelar med personalen på Sveriges utlandsmyndigheter.

Arbetsuppgifter och rollbeskrivning

Avdelningen för Asien, Mellanöstern och humanitärt bistånd (HUMASIEN) ansvarar för det svenska utvecklingssamarbetet i Asien/Oceanien Mellanöstern/Nordafrika (inkl Syrienkrisstrategi), globalt arbete kring mänsklig säkerhet och konfliktfrågor samt för Sidas humanitära bistånd.

Det humanitära biståndet bedrivs i enlighet med av regeringen beslutad Strategi för humanitärt bistånd genom Sida. Det humanitära biståndet omfattar ett stort antal regioner och länder, även utanför den krets av länder som är bilaterala samarbetsländer för Sida.

Enheten för humanitärt bistånd (HUM) har ansvaret för att genomföra Strategin för humanitärt bistånd genom Sida. För närvarande samarbetar enheten med 17 ambassader där Sverige bedriver såväl humanitärt som långsiktigt utvecklingsbistånd. Partners som verkar inom det humanitära biståndet samlas i ett strategiskt partnerskap med HUM-enheten och Sida. Enheten har för närvarande ca 30 medarbetare.

Enheten leds av den biträdande avdelningschefen för Humanitärt bistånd - tillsammans med enhetschefen på samma enhet - och ansvarar för genomförandet av Sidas humanitära bistånd på uppdrag av Avdelningschefen.

Enheten samarbetar och med den humanitära gruppen inom UD-KH (Enheten för Konflikt-och Humanitära frågor) och ger expertstöd till UD:s arbete inom det humanitära området.

Biträdande Ac säkerställer att enheten gör ’rätt saker’ med fokus på den operativa verksamhetens genomförande dvs; strategigenomförande- och uppföljning, planering, sakanslagsfrågor. Enhetschefen säkerställer att enheten ”gör saker på rätt sätt” och har huvudansvar för administration (inkl förvaltningsbudget) personalfrågor samt metodfrågor.

Biträdande ac rapporterar till Avdelningschefen och deltar i avdelningsledningsgruppen.

Arbetsuppgifter i punktform

 • Planera, genomföra och följa upp strategin för humanitärt bistånd
 • Leda, utveckla, organisera, samordna och följa upp arbetet inom enheten och säkerställa resultat utifrån existerande styrinstrument
 • Tillsammans med avdelningschefen och enhetschefen representera Sida inom verksamhetsområdet humanitärt bistånd
 • Tillsammans med enhetschefen leda och utveckla medarbetarna på enheten
 • Ansvara för intern och extern kommunikation om Sidas humanitära bistånd.
 • Tillsammans med Avdelningschefen ansvara för samordning och samråd med UD inom det humanitära området
 • Delta aktivt i avdelningens ledningsgrupp
 • Ansvara för att bereda och föredra ämnesrelaterade uppdrag inom det humanitära området
 • Ansvara för underlag och global dialog inom det humanitära området

Kvalifikationskrav

Förutom nedanstående kvalifikationskrav hänvisas till Sidas personalpolicy.

Utbildning

 • Akademisk examen inom ett eller flera områden kopplat till verksamhetsområdet

Erfarenhet

 • Minst 3 års dokumenterad erfarenhet av att arbeta i en chefs-och ledarroll
 • Dokumenterat goda ledaregenskaper där du visat god förmåga att leda andra och tillvarata medarbetarnas kompetens och förmågor.
 • Långvarig erfarenhet av arbete med humanitärt bistånd, inklusive erfarenhet er av arbete i fält i en humanitär kontext
 • Dokumenterade erfarenheter av att driva kunskaps- och metodutveckling inom ämnesområdet
 • Kunskap om intern styrning och kontroll och erfarenhet av anti-korruptionsarbete

Förmågor

 • Förmåga att leda andra och ta tillvara medarbetarnas kompetens och förmågor för att utveckla både verksamheten och medarbetarna i din del av organisationen
 • Förmåga att visa gott omdöme, ha förmåga att fatta beslut och få respekt för ditt beslutsfattande. Det innebär att beakta relevant information och fastställa risker av beslut samt att tydligt kunna kommunicera beslut och dess innebörd och konsekvenser
 • Du har god förmåga att prioritera, delegera, följa upp och slutföra arbetsuppgifter.
 • Förmåga att kommunicera organisationens mål, driva frågor och skapa engagemang kring verksamhetens inriktning
 • God förmåga att driva förändringsprocesser och skapa förutsättningar för lärande.
 • Ha intresse och förståelse för vikten av god framförhållning och planering och effektiva administrativa rutiner.
 • Du har fårmågan att utveckla goda samarbetsrelationer, säväl över enhetsgränser som med externa samarbetsparter.
 • Du är kreativ, initiativrik och har god analytisk förmåga.

 Språk

 • Mycket goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift

Meriter

 • Vana vid att hantera media
 • Goda kunskaper i franska och/eller spanska eller arabiska
 • Erfarenheter av andra delar av svensk utrikesförvaltning inklusive tjänstgöring vid utlandsmyndighet med biståndshantering
 • Tidigare chefserfarenhet med omfattande delegerat budgetansvar för biståndsmedel.
 • Erfarenhet av biståndsarbete vid en utlandsmyndighet, företrädesvis med pågående humanitär kris
 • Erfarenhet av arbete med EU och internationella organisationer.
 • Erfarenhet av säkerhetsfrågor i konfliktmiljö, samt krishantering.
 • Erfarnhet av att ta en företrädarroll och att driva frågor i internationella fora

Personliga egenskaper

I bedömningen lägger vi stor vikt vid personliga egenskaper och goda ledaregenskaper. Som person är du trygg och ansvarsfull och kan hantera dig själv och omgivningen med empati och hög integritet även i pressade situationer. Du är resultatinriktad och har lätt för att prioritera och fatta beslut. Du har god kommunikativ förmåga och ser strategisk kommunikation som en naturlig del av ditt ledarskap. Du har också god förmåga att kommunicera organisationens mål, driva frågor, inspirera och skapa engagemang runt verksamhetens inriktning samt delaktighet och förståelse för frågor som rör helheten.

Placering

Tjänsten är placerad vid avdelningen HUMASIEN på Sidas huvudkontor på Valhallavägen 199 i Stockholm.

Anställningsvillkor

Befattningen avser en tillsvidareanställning med tillträde snarast. Provanställning tillämpas. Sida tillämpar tidsbegränsade chefsförordnanden. Omfattningen är fyra år med möjlighet till förlängning. Lön efter överenskommelse.

Befattningen är säkerhetsklassad varför du måste vara svensk medborgare och också lämna samtycke till registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen ifall du blir erbjuden befattningen.

Sida välkomnar alla sökande och erbjuder en attraktiv arbetsplats som eftersträvar jämn könsfördelning och värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten.

Information

Vid kontakt vänligen ange ref.nr 135/20.

För ytterligare information om befattningens innehåll kontakta avdelningschef Göran Holmqvist. För information om rekryteringsprocessen kontakta chefsrekryterare Nicklas Wennblom.

Annonsförsäljare undanbedes vänligt men bestämt.

Fackliga företrädare vid Sida är Saco Sida (kontaktperson Luis Larrea 08-698 50 00) och ST inom Sida (kontaktperson: Lisbeth Nylund, tfn 08-698 40 19).

I Sidas rekryteringsprocess används urvalsfrågor som ett verktyg för att göra ett första urval. Var därför noga med dina svar så att de speglar din kompetens och erfarenhet på ett korrekt sätt.

Sista ansökningsdag är den 27 september 2020.

Sida erbjuder en dynamisk arbetsplats som eftersträvar och värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten. Välkommen med din ansökan!

We do our best to provide you the most accurate info, but closing dates may be wrong on our site. Please check on the recruiting organization's page for the exact info. Candidates are responsible for complying with deadlines and are encouraged to submit applications well ahead.
Before applying, please make sure that you have read the requirements for the position and that you qualify.
Applications from non-qualifying applicants will most likely be discarded by the recruiting manager.
Apply

What does it mean?

Click "SAVE JOB" to save this job description for later.

Sign up for free to be able to save this job for later.