By continuing to browse this site, you agree to our use of cookies. Read our privacy policy

Senterleder for Fellesverket

Oslo (Norway)

 • Organization: Norwegian Red Cross
 • Location: Oslo (Norway)
 • Grade: Level not specified
 • Occupational Groups:
  • Social Affairs
 • Closing Date: 2020-11-01

Click "SAVE JOB" to save this job description for later.

Sign up for free to be able to save this job for later.

Fellesverkene i Oslo er aktivitetshus for ungdom i alderen 13–25 år. Oslo Røde Kors driver fire slike aktivitetshus i hovedstaden; de finnes på Majorstua, Grorud, Mortensrud og Grønland.

Aktivitetshusene er en del av Røde Kors sin satsing på forebyggende ungdomsarbeid. Her kan ungdom få en trygg og inkluderende arena hvor de kan lære, knytte vennskap og oppleve mestring med støtte fra trygge voksne frivillige. Fire gratis kjernetilbud finnes på alle Fellesverkene; en åpen møteplass, leksehjelp, gatemeglingskurs og arbeidstrening. 

Ved Fellesverket Grorud og Fellesverket Majorstua er vi nå på jakt etter to nye senterledere i faste stillinger, og vi ser etter deg som ønsker å bidra i det viktige arbeidet med å skape gode oppvekstvilkår for barn og unge.
Stillingene er en del av mellomledergruppen i avdeling Oppvekst og har personalansvaret for 2 medarbeidere hver som i fellesskap med frivillige drifter aktiviteten. Spesifiser i søknaden hvilken av de to stillingene du søker på.

Sentrale arbeidsoppgaver 

 • Ledelse og personalansvar
 • Kvalitetssikring og utvikling av aktiviteten i samsvar med ORK og avdelingens mål, handlingsplan og overordnet vedtak
 • Sikre daglig drift
 • Budsjett- og økonomiansvar
 • Koordinere eksterne og interne samarbeid
 • Politisk påvirkningsarbeid
 • Rapportering og søknadsarbeid
 • Markedsføring av aktiviteten
 • Oppfølging av ekstern kontakt med samarbeidspartnere
 • Andre administrative oppgaver 

Vi søker to personer som: 

 • Har høyere utdanning innen relevant fagområde. Lang og relevant erfaring kan kompensere for utdanning.
 • Har erfaring med ledelse og personalansvar, samt budsjett og regnskap
 • Har erfaring med å lede prosesser
 • Har erfaring fra fagområdet barn og unge
 • Har erfaring fra frivillig sektor
 • Har gjennomføringsevne, er strukturert og handlingsorientert
 • Trives med mye ansvar, er fleksibel og kan håndtere mange oppgaver på samme tid 
 • Har gode kommunikasjons- og motivasjonsevner
 • Kan jobbe selvstendig og i nært samarbeid med de øvrige ansatte 

De som ansettes må kunne fremvise gyldig politiattest (barne- og omsorgsattest) da aktiviteten jobber med barn og unge. 

Vi kan tilby: 

 • Meningsfulle og utfordrende arbeidsoppgaver
 • En variert arbeidshverdag og et positivt arbeidsmiljø med gode utviklingsmuligheter 
 • Fleksibilitet og gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Treningstilskudd og andre helsefremmende tilbud
 • Subsidiert kantineordning
 • Lønn i hht. Røde Kors tariffavtale 

Stillingene kan medføre forskjøvet arbeidstid, og noe kveldsarbeid må påregnes. 

Tiltredelse: Etter avtale
Stillingstype: Fast 

 

Om Oslo Røde Kors

Oslo Røde Kors ble grunnlagt i 1865 som et distrikt i Røde Kors i Norge. Vi jobber med storbyutfordringer som integrering, ensomhet og sosial isolasjon. Samtidig er vi en beredskapsorganisasjon som kan handle raskt når ulykken rammer eller katastrofen inntrer. 

Oslo Røde Kors har et bredt nedslagsfelt og består av flere virksomheter og foreninger, i tillegg til over 40 ulike humanitære aktiviteter drevet av over 4000 frivillige. Våre frivillige er vår største ressurs og helt avgjørende for at vi skal få gjennomført vårt oppdrag. Vi skaper møteplasser og legger til rette for flere og bedre møter mellom mennesker. 

Vår administrasjon består totalt av ca 120 ansatte fordelt på fem avdelinger; oppvekst, inkludering og mangfold, dialog og nettverk, organisasjon samt frivillighet og samfunn. Denne stillingen ligger i avdeling oppvekst som jobber forebyggende med aktiviteter for barn og unge. 

We do our best to provide you the most accurate info, but closing dates may be wrong on our site. Please check on the recruiting organization's page for the exact info. Candidates are responsible for complying with deadlines and are encouraged to submit applications well ahead.
Before applying, please make sure that you have read the requirements for the position and that you qualify.
Applications from non-qualifying applicants will most likely be discarded by the recruiting manager.
Apply

What does it mean?

Click "SAVE JOB" to save this job description for later.

Sign up for free to be able to save this job for later.