By continuing to browse this site, you agree to our use of cookies. Read our privacy policy

kommunikasjonsrådgiver - Norden i Fokus

Oslo (Norway)

 • Organization: Nordiska rådet och Nordiska ministerrådet
 • Location: Oslo (Norway)
 • Grade: Level not specified
 • Occupational Groups:
  • Communication and Public Information
 • Closing Date:

Click "SAVE JOB" to save this job description for later.

Sign up for free to be able to save this job for later.

Er du nordist og rå på kommunikasjon? Vil du jobbe med Norden i Fokus?
Norden i Fokus er et kommunikasjonsprosjekt under Nordisk ministerråds sekretariat, og har medarbeidere stasjonert i alle de nordiske hovedstedene. I Norge er Norden i Fokus-medarbeideren ansatt hos Nordic Innovation i Oslo.

Vi søker nå en kommunikasjonsrådgiver for arbeidet med Norden i Fokus i Norge.

Målsetningen til Norden i Fokus er å synliggjøre det offisielle nordiske samarbeidets visjoner og programmer i alle de nordiske landene. Gjennom seminarer, store og små arrangementer og digitale kampanjer bidrar Norden i Fokus til å påvirke dagsorden i hvert enkelt land. I samarbeid med kommunikasjonsavdelingen i Nordisk ministerråd i København skal Norden i Fokus fange opp og delta i den nasjonale debatten med nordisk vinkling. De primære målgruppene til Norden i Fokus er medier, opinionsdannere, politikere, embetsmenn, næringslivsrepresentanter og øvrige aktører i sivilsamfunnet.

Som kommunikasjonsrådgiver i Norden i Fokus er du en del av et team bestående av kolleger i alle de fem nordiske hovedstedene som planlegger og gjennomfører rundt 70 arrangementer hvert år. Noen prosjekter vil du ha selvstendig ansvar før, mens andre gjennomfører du i samarbeid med ditt nordiske team.

Nordic Innovation har som mål å gjøre Norden til en foregangsregion for bærekraftig vekst og arbeider for å promotere entreprenørskap, innovasjon og økt konkurransekraft hos nordiske bedrifter.


Dine arbeidsoppgaver består blant annet av:
 
 • Å arrangere nordiske seminarer og arrangementer, både fysiske og digitale, med fokus på nordisk politikk og samfunnsutvikling.
 • Aktivt overvåke samfunnsutviklingen og politikk i Norge og Norden.
 • Synliggjøre visjoner og programmer som er en del av det nordiske samarbeidet.

Som kommunikasjonsrådgiver i Nordisk ministerråd forventes det at du:
 
 • Har utmerket nettverk innenfor politikken, samfunnet, kultur og media i Norge og Norden øvrig, samt være god til å danne nye nettverk.
 • Er god organisator.
 • Er kreativ, nytenkende og flink på digitale løsninger, samt aktiv på sosiale medier.
 • Har gode språkkunnskaper både på norsk og engelsk og skal kunne utrykke deg utmerket både i tale og skrift.
 • Har relevant utdanning innenfor journalistikk, media, samfunnsvitenskap eller tilsvarende relevant utdanning.
 • Minst fem års arbeidslivserfaring fra kommunikasjonsarbeid.

Som person er du utadvendt, nøye, fleksibel og trives med å arbeide selvstendig med selvstendig ansvar.

Vi tilbyr deg

En fireårskontrakt i henhold til Nordiska ministerrådets regler, med mulighet for forlengelse i ytterligere fire år Du vil få et interessant og selvstendig arbeid i et spennende internasjonalt miljø.
Statsansatte har krav på tjenestefri for å arbeide i nordiske organisasjoner. Medarbeidere som rekrutteres fra et annet land enn Norge, har krav på kompensasjon i forbindelse med flytting utenfor hjemlandet. Arbeidssted er Oslo.
 

Tittel

Kommunikasjonsrådgiver

By

Oslo

Søknadsfrist

08.11.2020 23:59

Kontaktpersoner

Nordisk ministerråds kommunikasjonssjef Mary Gestrin på mage@norden.org
Nordic Innovations kommunikasjonssjef Lena Henriksson på + 47 91138654 eller L.Henriksson@nordicinnovation.org

We do our best to provide you the most accurate info, but closing dates may be wrong on our site. Please check on the recruiting organization's page for the exact info. Candidates are responsible for complying with deadlines and are encouraged to submit applications well ahead.
Before applying, please make sure that you have read the requirements for the position and that you qualify.
Applications from non-qualifying applicants will most likely be discarded by the recruiting manager.
Apply

What does it mean?

Click "SAVE JOB" to save this job description for later.

Sign up for free to be able to save this job for later.