By continuing to browse this site, you agree to our use of cookies. Read our privacy policy

MSB söker personal till översvämnings- och skogsbrandsinsatser

  • Organization: MSB - Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
  • Location:
  • Grade: Level not specified
  • Occupational Groups:
  • Closing Date: 2020-12-31

Click "SAVE JOB" to save this job description for later.

Sign up for free to be able to save this job for later.

MSB söker personal till översvämnings- och skogsbrandsinsatser

Introduction

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) öppnar nu resursbasen för personal som är intresserade av att delta i översvämnings- och skogsbrandsinsatser. Uppdraget innebär att sköta driften av våra högkapacitetspumpar samt att bygga översvämningsbarriärer.

När kommunens och regionens egna resurser inte räcker till vid en olycka, kris eller annan större händelse, har MSB förstärkningsresurser som kan ställas till förfogande. Här ingår våra resurser översvämningsbarriärer och högkapacitetspumpar. Läs gärna mer om resurserna på vår hemsida:
https://www.msb.se/sv/amnesomraden/msbs-arbete-vid-olyckor-kriser-och-krig/forstarkningsresurser/oversvamning/

Översvämningsbarriärer och högkapacitetspumpar är resurser som även ingår i EU:s civilskyddspool och som vid förfrågan kan användas på internationella insatser.

MSB avser att stärka resursbasen med 10 st pumpskötare/barriärbyggare till förstärkningsresurserna översvämningsbarriärer och högkapacitetspumpar.

Jämställdhet och likabehandling är en grund för MSB:s arbete internt och gentemot Sveriges befolkning. Alla inom MSB ska bidra till en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering. MSB strävar efter en jämn könsbalans bland personalen i våra förstärkningsresurser.

Duties

Vid insats kommer du att samarbeta och stödja mottagande aktör baserat på händelsens behov.

Vid insats med översvämningsbarriärer innebär arbetsuppgifterna att bygga barriärer och instruera mottagande aktör hur barriärerna används.

Vid en insats med högkapacitetspumparna är du som insatspersonal med under hela insatsen och sköter driften av pumparna.

För personal som innehar rätt körkortsbehörighet kan det utifrån behov också bli aktuellt att transportera utrustningen med lastbil och eventuellt släp.

Säkerhetsperspektivet är genomgående under insatsen.

Qualifications

Experience
Erfarenhet av praktiskt arbete som bedöms relevant för uppdraget.

Har du erfarenhet av arbetat med maskinteknisk eller fordonsteknisk inriktning kan det komma till nytta vid felsökning av pumparna vid oplanerade stopp.

Erfarenhet från svenska krisberedskapssystemet, framförallt operativt arbete inom räddningstjänst, är meriterande. Det kommer ge dig bättre förutsättningar att förstå hur mottagande aktör (ofta räddningstjänst) arbetar och organiserar sig.
Education
Eftergymnasial utbildning som bedöms relevant för förstärkningsresurserna.
Du ska ha grundläggande datakunskap och kunna arbeta i vårt beräkningsprogram i Excel.
Har du C eller CE kort vill vi att du nämner det i din ansökan, men det är inget krav.
Languages
Du ska kunna kommunicera obehindrat i svenska i tal och skrift.
Du ska kommunicera obehindrat i tal på engelska med mottagande organisationer utomlands.

Kunskap i andra EU-språk är meriterande.
Other requriements
Vi söker personer med starkt samhällsengagemang som vill bidra till den svenska krisberedskapen och EU:s civilskyddspool. Du blir en viktig del av ett team vars uppgift är att stödja ansvariga aktörer vid en olycka, kris eller andra större händelser.

Inom översvämning och skogsbrand är det vanligt att insatserna varar i ca 2- 10 dagar. Förstärkningsresurserna kan vid förfrågan användas nationellt men även internationellt via EU:s civilskyddspool. Inställelsetiden varierar utifrån behov men du bör ha en livssituation som möjliggör att du kan avresa med ca 10 h varsel.

Det är viktigt att du förstår, respekterar och agerar utifrån värdegrunden för statsanställda och vid internationella insatser utifrån MSB:s Code of Conduct.

Innan registrering i MSB:s resursbas behöver du fylla i en självskattad hälsodeklaration. Om du antas till resursen behöver du sedan regelbundet genomgå hälsoundersökningar för att vara aktuell för insats.

Har du en ordinarie arbetsgivare så bör du informera denne om ditt eventuella engagemang med MSB. Om du antas till resursen kommer du behöva vara ledig från ditt ordinarie arbete för att delta på utbildning och övning ett par dagar per år. Det är också viktigt att din arbetsgivare vet om att du vid insats kan behöva få ledigt från jobbet med kort varsel.

Vi förstår att livet inte alltid gör det möjligt att tacka ja till insats när förfrågan kommer, men vi letar efter dig som har förutsättningar, både privat och professionellt, att åka på insats med kort varsel.

Profile

Vi söker dig som:
- Trivs att arbeta fysiskt
- Kan utföra ditt arbete under svåra och krävande förhållanden, exempelvis som att pumpa vatten till en begränsningslinje vid en pågående skogsbrand
- Är öppen att ta dig an andra arbetsuppgifter som kan uppstå ute på insats
- Har god samarbetsförmåga, både inom teamet och gentemot mottagande aktör
- Tar initiativ till att lösa uppgifter och problem

Contractual conditions

MSB:s resursbas innehåller en variation av yrken och kompetenser. En registrering i vår resursbas gäller i 3 år. Du är under perioden själv ansvarig för att alltid ha aktuella uppgifter upplagda i MSB:s personalhanteringssystem, MyPages.

Att vara insatspersonal hos MSB är en möjlighet till kompetensutveckling parallellt med ditt ordinarie arbete. Du kommer få utbildning i hur förstärkningsresurserna fungerar, hur pumparna driftsätts och strategier för hur barriärerna byggs samman på ett säkert och effektivt sätt. Att vara insatspersonal är en möjlighet att bidra in i krisberedskapssystemet.

Hur du ansöker:
För att söka till MSB:s resursbas var vänlig skapa ett konto på MyPages och tryck sedan på ansökningsknappen i annonsen. Var snäll att notera: informationen som du delar på MyPages blir till ditt CV. Glöm inte bort att skicka in din ansökan efter att du registrerat dig på MyPages. Detta gör du genom att klicka på ”Apply” i den aktuella annonsen och följa de anvisade stegen.

Det är ditt ansvar som sökande att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning.
Som statlig myndighet omfattas vi av offentlighetsprincipen. Det innebär att om någon begär att få kopior på till exempel ansökningshandlingar är vi skyldiga att lämna ut dem.

Din ansökan ska fyllas i på svenska.

Välkommen in med din ansökan!
Application deadline
2020-12-20

Point of contact

Anna Gustavsson
anna.gustavsson@msb.se
0046 102405234


We do our best to provide you the most accurate info, but closing dates may be wrong on our site. Please check on the recruiting organization's page for the exact info. Candidates are responsible for complying with deadlines and are encouraged to submit applications well ahead.
Before applying, please make sure that you have read the requirements for the position and that you qualify.
Applications from non-qualifying applicants will most likely be discarded by the recruiting manager.
Apply

What does it mean?

Click "SAVE JOB" to save this job description for later.

Sign up for free to be able to save this job for later.