By continuing to browse this site, you agree to our use of cookies. Read our privacy policy

Enhetsleder Digital Innovasjon

Oslo (Norway)

 • Organization: Norwegian Red Cross
 • Location: Oslo (Norway)
 • Grade: Level not specified
 • Occupational Groups:
  • Information Technology and Computer Science
  • Design (digital, product, graphics or visual design)
 • Closing Date: 2021-01-20

Click "SAVE JOB" to save this job description for later.

Sign up for free to be able to save this job for later.

Røde Kors er verdens største frivillige, humanitære organisasjon. I Norge har Røde Kors over 44 000 frivillige i 380 lokalforeninger over hele landet. Organisasjonen arbeider for å avdekke, hindre og lindre menneskelig nød og lidelse både nasjonalt og internasjonalt. Som beredskapsorganisasjon og støtteaktør for myndighetene jobber Norges Røde Kors for å styrke samfunnets beredskapsevne. Les mer: www.redcross.no 


Røde Kors trenger deg som vil lede Røde Kors sine innovasjonsprosesser og bidra til at verdens største humanitære organisasjon jobber smartere, mer digitalt og gjør hverdagen enklere for organisasjonens frivillige, tillitsvalgte og ansatte, slik at vi kan nå ut til flere med vårt humanitære arbeid.  

Røde Kors søker etter en enhetsleder for enheten Digital Innovasjon ved nasjonalkontoret i Oslo. Du er en leder med erfaring fra å drive innovasjons- og designprosesser. Du må brenne for tjenestedesign som metode og henter innsikten direkte fra målgruppene. Du kan være pådriver for nye tankesett i en organisasjon som er lærevillig og nysgjerrig, men stor og kompleks. Du vi lede et lite, tverrfaglig miljø i en svært kompetent organisasjon. Du vil også kunne jobbe med kolleger i tilsvarende stillinger i Røde Kors foreninger over hele verden. Du vil rapportere til avdelingsleder Økonomi og administrasjon og inngå i avdelingens ledergruppe.  


Sentrale ansvarsområder og arbeidsoppgaver: 

 • Drive innovasjons- og designprosesser på tvers av avdelinger og innsatsområder 

 • Sette retning og støtte dine kolleger i Digital Innovasjon 

 • Lede arbeidet med å videreutvikle prosesser og arbeidsmetodikk i enheten  

 • Bidra til at innovasjonsmuskelen trenes på tvers av Røde Kors 


Vi søker deg som: 

 • Har jobbet i noen år med tjenestedesign og har dokumenterte resultater innen området 

 • Har ledererfaring, erfaring med ledelse av prosjekter og/eller konsulenterfaring 

 • Evnen til å samarbeide og kommunisere effektivt med personer fra ulike roller i organisasjonen, frivillige og ansatte 

 • Kan manøvrere godt i en kompleks organisasjon 

 • Bygger nyttige nettverk og får gjennomslag for ideer og planer 

 • Kan analysere komplekse sammenhenger og se mulige løsninger 

 • Høyere utdanning fortrinnsvis på masternivå, innen design, innovasjon, IT eller annet relevant fag – erfaring kan kompensere for manglende utdanning 


Personlig egnethet vil bli vektlagt. 

Aktuelle kandidater må kunne vise til gode resultater fra relevante stillinger.  

For å lykkes i arbeidet er det nødvendig med god innsikt i organisasjonsarbeid og forståelse for arbeidsformen i en frivillig organisasjon.  
 

Vi kan tilby:  

 • Meningsfylte og spennende arbeidsoppgaver i Norges største frivillige humanitære organisasjon 

 • Engasjerte kolleger og bredt kontaktnett i en mangfoldig organisasjon 

 • En unik utfordring i verdens største humanitære bevegelse 

 • Lønn etter avtale 
   

Røde Kors er opptatt av mangfold. Vi oppfordrer alle som er kvalifiserte til å søke, uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, livssyn eller etnisk bakgrunn. Vi tilpasser arbeidsplassen hvis behov. 

For nærmere opplysninger om stillingen, kontakt Økonomi- og administrasjonsdirektør Tove Elisabeth Pettersen tlf +47 913 14 252. Har du spørsmål til søknadsprosessen kan du kontakte HRBP Synnøve Follestad synnove.follestad@redcross.no

Søknadsfrist: 15.01.2021 

We do our best to provide you the most accurate info, but closing dates may be wrong on our site. Please check on the recruiting organization's page for the exact info. Candidates are responsible for complying with deadlines and are encouraged to submit applications well ahead.
Before applying, please make sure that you have read the requirements for the position and that you qualify.
Applications from non-qualifying applicants will most likely be discarded by the recruiting manager.
Apply

What does it mean?

Click "SAVE JOB" to save this job description for later.

Sign up for free to be able to save this job for later.