By continuing to browse this site, you agree to our use of cookies. Read our privacy policy

Frivillighetskoordinator og kontormedarbeider

Stavanger (Norway)

 • Organization: Norwegian Red Cross
 • Location: Stavanger (Norway)
 • Grade: Level not specified
 • Occupational Groups:
  • Volunteerism
 • Closing Date: 2021-01-24

Click "SAVE JOB" to save this job description for later.

Sign up for free to be able to save this job for later.

Røde Kors er verdens største frivillige, humanitære organisasjon. Stavanger Røde Kors arbeider etter mandatet om å avdekke, hindre og lindre nød. Vi har ca. 4200 medlemmer og i underkant av 900 frivillige som bidrar til dette. Administrasjonen består av syv ansatte og er lokalisert i Thiisabakken 3 på Våland. Vi har et svært godt arbeidsmiljø og et velfungerende og tett samarbeid med frivilligheten.

Rogaland Røde Kors ca.12.000 medlemmer og ca. 3000 frivillige som bidrar til dette.

Vi ser nå etter en person som kan fylle en 50% vikariatstilling i Stavanger Røde Kors som frivillighetskoordinator i ett år og en 50% fast stilling i Rogaland Røde Kors som kontormedarbeider. Merk at det derfor vil utstedes to separate arbeidskontrakter for dette arbeidsforholdet.

Røde Kors i Norge har et mangfold av humanitære aktiviteter med fokus på mennesker i alle aldre og livssituasjoner. Kjerneaktiviteter er Hjelpekorps, Ungdom, Omsorg. I Stavanger er Omsorg størst med aktiviteter for barn som leksehjelp og Barnas Røde Kors, nettverk etter soning og andre nettverksaktiviteter som besøks- og visitortjeneste, samt et mangfold av flerkulturelle aktiviteter.  

Som frivillighetskoordinator i Stavanger Røde Kors vil du ha selvstendig ansvar for en eller flere av aktivitetene våre, i tillegg til generell oppfølging det som skjer i lokalforeningen. Ansvarsområde vil forandre deg i takt med humanitære behov i byen vår og fokusområder. Mer informasjon om våre aktiviteter finnes her:  https://www.rodekors.no/stavanger

Arbeidsoppgaver frivillighetskoordinator 50% vikariat i Stavanger Røde Kors:  

 • Selvstendig ansvar for gitte ansvarsområder
 • Budsjettansvar og selvstendig ansvar for å søke inn midler
 • Bidra til organisasjons- og strategiutvikling 
 • Rekruttere, følge opp og legge forholdene til rette for frivillige ledere og andre frivillige  
 • Markedsføre Stavanger Røde Kors lokalt, og øke synligheten og tilgjengeligheten 
 • Etablere og videreutvikle et godt samarbeid med aktuelle samarbeidspartnere  
 • Samarbeid og erfaringsutveksling med andre lokalforeninger i Røde Kors  

Arbeidsoppgaver kontormedarbeider 50% fast stilling i Rogaland Røde Kors:

 • Forefallende kontorarbeid
 • Utleie/booking tjeneste av Røde Kors hytter
 • Ansvar for bestilling og utlån av markedsføringsmateriell o.l.
 • Administrasjon av nye frivillige
 • Statistikk og rapporteringsoppgaver
 • Administrasjon tilknyttet våre kurs, fagsamlinger og årsmøte
 • Faktureringsarbeid
 • Servicefunksjon overfor frivillige, tillitsvalgte og ansatte

Vi ønsker en person som:  

 • Har relevant høyere utdanning på bachelornivå, relevant erfaring kan kompensere for formell utdanning
 • Erfaring med frivillighet eller erfaring fra organisasjonsarbeid er en fordel
 • Samarbeider godt med andre og deler kunnskap, erfaringer og informasjon
 • Er resultatorientert og har stor arbeidskapasitet
 • Evner å jobbe selvstendig og trives godt med å strukturere og planlegge din egen hverdag
 • Er handlingsorientert, målbevisst og tydelig
 • Har god sosial kompetanse, tillitsvekkende og er en god relasjons- og nettverksbygger
 • Har god rolleforståelse (ansatt- frivillig-deltaker)
 • God kjennskap til frivillige organisasjoner og kommunal virksomhet  
 • Erfaring fra samarbeid med private/offentlige aktører, og kunnskap om prosjektarbeid
 • Evne til å motivere og jobbe tett med mennesker, samt bygge nettverk.  

Vi kan tilby:  

 • Meningsfylte, varierte og spennende arbeidsoppgaver i Norges største humanitære organisasjon
 • Engasjerte kolleger og bredt kontaktnett i en mangfoldig organisasjon
 • Lønn ihht. Norges Røde Kors tariffavtale
 • Medlemskap i Statens Pensjonskasse

Det må påberegnes noe forskjøvet arbeidstid, med kvelds- og helgearbeid.

Røde Kors er opptatt av mangfold. Vi oppfordrer alle som er kvalifiserte til å søke, uavhengig av alder, kjønn, nedsatt funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi forventer at du kan identifisere deg med Røde Kors -bevegelsens ide, mandat og grunnprinsipper.

​Stillingen er faglig tilknyttet Norges Røde Kors (arbeidsgiver). Stavanger/Rogaland Røde Kors er oppdragsgiver. Arbeidssted er Stavanger og evt Rogaland Røde Kors (Sandnes). Tiltredelse er ønskelig så snart som mulig.

For nærmere opplysninger om stillingen, ta kontakt med daglig leder Stavanger Røde Kors Berit Hårr Østerhus, tlf. 97628828 eller på berit.osterhus@redcross.no.

Søknadsfrist: 24.1.2021

 

 

We do our best to provide you the most accurate info, but closing dates may be wrong on our site. Please check on the recruiting organization's page for the exact info. Candidates are responsible for complying with deadlines and are encouraged to submit applications well ahead.
Before applying, please make sure that you have read the requirements for the position and that you qualify.
Applications from non-qualifying applicants will most likely be discarded by the recruiting manager.
Apply

What does it mean?

Click "SAVE JOB" to save this job description for later.

Sign up for free to be able to save this job for later.