By continuing to browse this site, you agree to our use of cookies. Read our privacy policy

Information Management System Specialist till UNDP i Sudan

Khartoum (Sudan)

 • Organization: MSB - Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
 • Location: Khartoum (Sudan)
 • Grade: P-3, International Professional - Secondment of Swedish national - Mid level
 • Occupational Groups:
  • Documentation and Information Management
  • Statistics
  • Information Technology and Computer Science
  • Library Science
 • Closing Date: 2021-03-18

Click "SAVE JOB" to save this job description for later.

Sign up for free to be able to save this job for later.

Please note - This position is only open to Swedish nationals


INTRODUCTION

 
Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap (MSB) söker nu en Information Management System Specialist (IMS) till ett projekt i Sudan under United Nations Development Programme (UNDP). Projektet är ett tre år långt samarbete mellan UNDP och landets övergångsregering som syftar till att förstärka, förbättra och effektivisera landets biståndshantering.

Du kommer vara en del av UNDPs projektgrupp och jobba nära Sudans övergångsregering genom ministeriet för ekonomisk utveckling och planering (Ministry of Finance and Economic Planning, MoFEP).

Projektet baseras på institutionell kapacitetsutveckling, databaserad biståndshantering samt effektivare samordning mellan statliga myndigheter och andra viktiga aktörer. Biståndshanteringen behöver moderniseras och anpassas för att kunna säkerställa tillgång till nödvändig och korrekt information för beslutsfattare och andra aktörer, för att de ska kunna fatta evidensbaserade beslut, både på lokal och nationell nivå.

I din roll som Information Management System Specialist (IMS) kommer du tillsammans med Aid Effectivness Chief Technical Advicer och en databasutvecklare stötta biståndsenheten inom ministeriet för ekonomisk utveckling och planering. Du kommer att ansvara för utvecklingen och förbättringen av nuvarande informationssystem (Sudan’s aid information management database, SAID). Ditt uppdrag är att säkerställa att informationen som finns kring biståndsmedel och insatser är så omfattande som möjligt, pålitlig och uppdaterad.
Systemet ska bidra till att man kan: registrera och spåra bidragsmedel och givare, övervaka, följa och utvärdera projekt, skapa användbara analyser för planering och besluts av biståndsmedel och projekt samt bidra till en öppen och transparant biståndshantering.


DUTIES

Du kommer att:
 
 • Bidra till utformning och införande av ett välfungerande informationssystem (SAID) för hantering av biståndsmedel.
 • Granska och utvärdera den information som idag finns registrerade i det humanitära biståndssystemet (HAC) och hitta ett lämpligt sätt att implementera dessa uppgifter i SAID.
 • Genom olika metoder säkerställa att den inkommande informationen samt de rapporter som skapas i SAID är tillräckliga, korrekta och uppdaterade.
 • Bidra till en öppen och ansvarsfull hantering av biståndsmedel genom att tillgängliggöra och sprida rapporteringen om biståndshanteringen i lämpliga kanaler till allmänheten samt göra informationen lätt att förstå.
 • Hjälpa till att utveckla kapaciteten hos berörda myndigheter, organisationer och departement genom att skapa och hålla i workshops, utbildningsinsatser och mentorskap.

 

QUALIFICATIONS

Experience
 
 • Minst 7 års relevanterfarenhet inom informationshantering.
 • Erfarenhet inom databashantering för utvecklingsbistånd samt koordinering.
 • Erfarenhet av att utforma och hålla utbildning för slutanvändare av ett system, gällande både handhavande, tekniska aspekter och underhåll.

Meriterande är om du tidigare har:
 
 • Erfarenhet av informationssystem från den finansiella sektorn
 • Utvecklat informationssystem för liknande uppdrag i internationella utvecklingsprojekt
 • Erfarenhet från att jobba inom statliga sektorn
 
Education
 
 • Kandidatexamen inom informationshantering, datavetenskap eller liknande, gärna i kombination med företagsekonomi, internationella relationer, internationell kapacitetsutveckling, statsvetenskap eller liknande ämnen.
 
Languages
 
 • Flytande i engelska, både i tal och skrift.
Meriterande är om du även talar och skriver på arabiska.
 
Other requirements
 
 • God planerings- och prestationsförmåga
 • Stark analytisk- och kommunikativ förmåga samt kunna relatera till människor från olika bakgrund
 • God förmåga att samarbeta med andra och få med dig kollegor och samarbetspartners i arbetet

Nödvändigt för detta uppdrag är att du är svensk medborgare.

 

PROFILE

 
Vi söker dig som vill jobba i en utvecklande och utmanande miljö, med stora möjligheter att påverka och bidra till utveckling och bevarad fred i ett land som tagit stora kliv framåt och är på god väg åt rätt håll.

Du är en person som:

 • Har förmågan att etablera och upprätthålla goda och effektiva arbetsrelationer med kollegor, chefer, externa partners, mottagande organisation och regering.
 • Kan ta egna initiativ för att lösa uppgifter och problem, både på ett praktiskt och analytiskt plan. Du är också mycket flexibel och har förmågan att kunna arbeta i kriser och i svåra förhållanden där fokus och arbetstakt ofta förändras på grund av ändrade prioriteringar.
 • Är bra på att kommunicera och nå ut till andra, både muntligt och skriftligt, och har en god pedagogisk förmåga.
 • Förstår, respekterar och agerar i enlighet med MSB:s mandat och värderingar.

 

CONTRACTUAL CONDITIONS

 
Kontraktsdatum: Så snart som möjligt, förslagsvis början av april 2021
Stationeringsort: Khartoum, Sudan (Familjestationering är möjlig).
Kontraktstid: 12 månader, med möjlighet till förlängning.
Lön: Fast månadslön + merkostnadsersättning.
Semester: 30 dagar semester/år.
Medborgarskap: Svensk

MSB kommer att erbjuda en introduktionsutbildning och ev. annan nödvändig utbildning som behövs innan avresa.

Hur du ansöker:
 
MSB har givit Impactpool i uppdrag att finna en kandidat för detta uppdrag.
 
Vid eventuella frågor vänligen vänd dig till Marlene Björnfot via marlene[at]impactpool.org

Varmt välkommen med din ansökan!
 
 
 
 
We do our best to provide you the most accurate info, but closing dates may be wrong on our site. Please check on the recruiting organization's page for the exact info. Candidates are responsible for complying with deadlines and are encouraged to submit applications well ahead.
Before applying, please make sure that you have read the requirements for the position and that you qualify.
Applications from non-qualifying applicants will most likely be discarded by the recruiting manager.

What does it mean?

Click "SAVE JOB" to save this job description for later.

Sign up for free to be able to save this job for later.