By continuing to browse this site, you agree to our use of cookies. Read our privacy policy

Enhetsleder enhet for humanitære programmer i Røde Kors i 100 % fast stilling

Oslo (Norway)

 • Organization: Norwegian Red Cross
 • Location: Oslo (Norway)
 • Grade: Level not specified
 • Occupational Groups:
  • Information Technology and Computer Science
 • Closing Date: 2021-08-08

Click "SAVE JOB" to save this job description for later.

Sign up for free to be able to save this job for later.

Røde Kors er verdens største frivillige, humanitære organisasjon. I Norge har Røde Kors over 44 000 frivillige i 380 lokalforeninger over hele landet. Organisasjonen arbeider for å avdekke, hindre og lindre menneskelig nød og lidelse både nasjonalt og internasjonalt. Som beredskapsorganisasjon og støtteaktør for myndighetene jobber Norges Røde Kors for å styrke samfunnets beredskapsevne.  Les mer: www.redcross.no 

Avdelingen Nasjonale programmer og beredskap skal bidra til å styrke lokal beredskapsevne og være ansvarlig for faglig ledelse av humanitære programmer og nasjonale aktiviteter. Avdelingen er organisert i fire enheter: Aktivitet og frivillighet, Beredskap, Søk og redning og enhet for Humanitære programmer.

Hvert år når Røde Kors-frivillige ut til nærmere 150.000 mennesker i sårbare livssituasjoner over hele landet. Enhet for humanitære programmer har nasjonalt fagansvar for oppfølging av Røde Kors’ samfunnsmål «Trygg Oppvekst» (Program barn og unge) og «Liv i verdighet» (Program migrasjon, eldre, kriminalitet og rus). Dette innebærer blant annet å tilby faglig støtte til Røde Kors’ distriktskontor, ansvar for utvikling, evaluering, kvalitetssikring, oppfølging og rapportering av nasjonale kjerneaktiviteter i Røde Kors, samt oppfølging av aktiviteter i regi av Røde Kors Ungdom.

Vi søker en kunnskapsrik, engasjert og strukturert leder som har ansvar for at våre nasjonale satsninger utvikles og driftes i tråd med Røde Kors' hovedprogram, vedtatte strategier og prinsipper for virksomhetsstyring.  Det tilligger stillingen å ha et strategisk og operativt resultatansvar for enheten i tillegg til at den ingår i avdelingens ledergruppe. Enheten består i dag av 25 medarbeidere og 3 gruppeledere. Arbeidssted er Oslo.

Sentrale ansvarsområder og arbeidsoppgaver:

 • Lede arbeidet med faglig tilrettelegging av humanitære aktiviteter i en desentral og kompleks organisasjon
 • Sikre utvikling, implementering og oppfølging av årlige handlingsplaner, inkludert eksterne og interne forpliktelser
 • Tilrettelegge for tett samarbeid med ledere på nasjonalkontoret og på distriktskontor
 • Støtte og bistå frivilligheten gjennom tilrettelegge for god aktivitetsplanlegging og gjennomføring
 • Bidra med faglig innhold relatert til programmet i kommunikasjons- og påvirkningsarbeid som koordineres av avdelingen kommunikasjon og samfunn.
 • Pådriver og sentral bidragsyter til overordnet inntektsarbeid knyttet til programmene
 • Bygge nettverk både med offentlige og private aktører på feltet.
 • Følge opp evaluering- og analysearbeid innenfor programmets ansvarsområder.
 • Saksforberedelse til styrer, råd og andre beslutningsfora.
   

Vi søker deg som har:

 • Gode samarbeidsevner og evne til å dele kompetanse og spille på lag i en stor og kompleks organisasjon. Kjennskap til frivillighet er en fordel.
 • God evne til å lede medarbeidere på en måte som skaper utvikling og entusiasme.
 • Gode analytiske ferdigheter
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne. Erfaring fra talspersonsarbeid i media er en fordel.
 • Erfaring med virksomhetsstyring og strategiutvikling.
 • Erfaring fra og kjennskap til arbeid med politisk påvirkning, inntektsarbeid og kommunikasjonsarbeid, helst fra en nasjonal kontekst.
 • Erfaring med økonomirapportering, kostnadskontroll og økonomisk risikostyring.
 • Høyere utdannelse, fortrinnsvis innenfor samfunnsvitenskapelig fagfelt.

Vi kan tilby:

 • En unik utfordring i verdens største humanitære bevegelse
 • En svært spennende, variert og utfordrende lederstilling som dekker mange av Røde Kors’ viktigste innsatsområder.
 • Muligheten til å være med og forme Røde Kors’ nasjonale aktivitets- og programportefølje
 • Et hyggelig og inkluderende arbeidsmiljø preget av høy faglig kompetanse
 • Svært gode pensjons- og forsikringsordninger  
 • Arbeidsforholdet reguleres av de til enhver tid gjeldende tariffavtale(r) i virksomheten, for tiden: Funksjonæravtalen mellom NHO og YS/Negotia. 

Stillingen innebærer i perioder noe forskjøvet arbeidstid, med kvelds- og helgearbeid.

Røde Kors er opptatt av mangfold. Vi oppfordrer alle som er kvalifiserte til å søke, uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, livssyn eller etnisk bakgrunn. Vi tilpasser arbeidsplassen ved behov.

For nærmere opplysninger om stillingen, ta kontakt med avdelingsleder Nasjonale programmer og beredskap, Andreas Fjeldskaar, tlf. 99721666 andreas.fjeldskaar@redcross.no eller HR Direktør Mari Nygaard, telf 41522451 Mari.nygaard@redcross.no

Søknadsfrist: 8. august 2021. Snarlig tiltredelse.

We do our best to provide you the most accurate info, but closing dates may be wrong on our site. Please check on the recruiting organization's page for the exact info. Candidates are responsible for complying with deadlines and are encouraged to submit applications well ahead.
Before applying, please make sure that you have read the requirements for the position and that you qualify.
Applications from non-qualifying applicants will most likely be discarded by the recruiting manager.
Apply

What does it mean?

Click "SAVE JOB" to save this job description for later.

Sign up for free to be able to save this job for later.