By continuing to browse this site, you agree to our use of cookies. Read our privacy policy

UNDP - JPO Communications Analyst - For Young Professionals with Disabilities (For Swedish nationals only)

Copenhagen (Denmark)

 • Organization: Sida - Swedish International Development Cooperation Agency
 • Location: Copenhagen (Denmark)
 • Grade: P-2, International Professional - Only open for Swedish residents and/or nationals - Junior level
 • Occupational Groups:
  • Communication and Public Information
  • Disability Rights
 • Closing Date: 2021-08-08

Click "SAVE JOB" to save this job description for later.

Sign up for free to be able to save this job for later.

Impactpool har fått i uppdrag att hjälpa Sida att finna en lämplig och kvalificerad kandidat för detta jobb. Är du intresserad, sänd då gärna en epost till mig, Henrik Ryden (henrik@impactpool.org) så fort du kan.

-------

Denna JPO tjänst är avsedd för, och enbart öppen för, en ung akademiker med funktionsnedsättning. Den är skapad inom ramen för UNDPs-UNVs Talent Programme for Young Professionals with Disabilities, som syftar till att: 1) förbättra anställbarheten och karriärmöjligheterna för unga yrkesverksamma med funktionsnedsättning genom arbetserfarenhet vid UNDP-kontor, och 2) bygga en talangpipeline av högkvalificerade yrkesverksamma med funktionsnedsättning som kan bidra till att uppnå de globala målen för hållbar utveckling - Agenda 2030. 

Sidas program för Junior Professinal Officers (JPO) är ett resursbasprogram inom det multilaterala utvecklingssamarbetet. Målet för Sidas arbete med resursbasutveckling är att bredda och utveckla svensk resursbas samt att öka antal kvalificerade svenskar i prioriterade multilaterala och internationella organisationer. Programmet ger yngre akademiker möjligheten att få erfarenhet från utvecklingssamarbete med placering främst inom FN och Världsbanken, men även andra internationella organisationer 

Denna tjänst avser placering med UNDPs Nordiska Representationskontor i Köpenhamn, Danmark som Communications Analyst, se bifogad arbetsbeskrivning för mer information. 

Sida samarbetar med UNDP i urvals- och rekryteringsprocessen. Tjänsten är på ett år i taget, i maximalt tre år. 

Kvalifikationskrav:

 • uttagen master eller magisterexamen vid ansökningstillfället
 • minst 2 års relevant yrkeserfarenhet
 • mycket goda kunskaper i engelska
 • svenskt medborgarskap eller svenskt uppehållstillstånd (för medborgare från icke OECD-länder) med mycket goda kunskaper i svenska samt viss utbildning genomförd i Sverige. 
 • samt kvalifikationskrav i arbetsbeskrivningen (ToR).

Ansökningsdokument

Sökande ansvarar själv för att samtliga dokument finns uppladdade och är korrekt ifyllda på engelska i Sidas rekryteringsverktyg . Ofullständig ansökan antas ej. Följande dokument ska bifogas:

 • UNDPs Personal History Form (P11) - viktigt att använda UNDPs P11 & inte någon annan P11. Ifylld på engelska. P11:an ska vara underskriven.
 • Examensbevis
 • Personligt brev på engelska
 • CV på engelska 

Döp dina dokument enligt detta format: "Förnamn Efternamn CV", "Förnamn Efternamn CL", "Förnamn Efternamn P11" and "Förnamn Efternamn MA". 

Tips hur du fyller i UNDPs formulär:

 • För alla anställningar, ange tydligt arbetstiden i procent, dvs. heltid 100 %, deltid 50 %... etc.
 • För anställningar utanför FN, vänligen skriv in årslön.
 • För konsultuppdrag, vänligen skriv in antingen en årslön baserat på uppdragets lön eller daglig summa.
 • För FN-anställningar, vänligen fyll i typ av kontrakt (visstid, konsult, praktikant, etc.) och lönenivå, dvs. P2, P3, etc.
 • Ange tydligt om tjänster är obetalda volontär- och praktikplatser.
 • Vid överlappande anställningsperioder bör dessa följas av förklarande text.

Bra att veta om rekryteringsprocessen: 

 • Impactpool har fått i uppdrag att hjälpa Sida att finna en lämplig och kvalificerad kandidat för detta jobb. Är du intresserad, sänd då gärna en epost till mig, Henrik Ryden (henrik@impactpool.org) så fort du kan. 

Please note that this JPO position is only open to Swedish nationals and permanent residency holders. 

Sida eftersträvar mångfald i alla dess dimensioner och välkomnar alla sökande.

We do our best to provide you the most accurate info, but closing dates may be wrong on our site. Please check on the recruiting organization's page for the exact info. Candidates are responsible for complying with deadlines and are encouraged to submit applications well ahead.
Before applying, please make sure that you have read the requirements for the position and that you qualify.
Applications from non-qualifying applicants will most likely be discarded by the recruiting manager.
Apply
Having problems applying by email?

When clicking the apply button, your email client should open as a separate programme (if you are using Outlook, Mail, Thunderbird, or similar), or in a different tab in your browser (if you are using GMail or similar).
If nothing happens when clicking the button, please open your email client, start a new email, and copy the following email into the to field: henrik@impactpool.org


What does it mean?

Click "SAVE JOB" to save this job description for later.

Sign up for free to be able to save this job for later.