By continuing to browse this site, you agree to our use of cookies. Read our privacy policy

Національний експерт, Інженер DevOps / Local Consultant, Development and Operations Engineer (DevOps)

Kyiv (Ukraine)

 • Organization: OSCE - Organization for Security and Co-operation in Europe
 • Location: Kyiv (Ukraine)
 • Grade: International Consultant - Internationally recruited Contractors Agreement - Consultancy
 • Occupational Groups:
  • Operations and Administrations
  • Engineering
 • Closing Date: 2021-07-28

Click "SAVE JOB" to save this job description for later.

Sign up for free to be able to save this job for later.

Проект «Посилення кібербезпеки і прозорості виборчих процесів в Україні»

Стисла інформація про проект

У рамках проекту «Підвищення кібербезпеки і прозорості виборчих процесів в Україні» (Проект), що реалізується Координатором проектів ОБСЄ в Україні (КП ОБСЄ) у партнерстві з Центральною виборчою комісією (ЦВК), КП ОБСЄ планує здійснити модернізацію веб-сайту ЦВК з метою його приведення у відповідність до оновленого законодавства про вибори та впровадження нових електронних сервісів, забезпечення сталого функціонування веб-сайту при високих навантаженнях у період виборчих процесів. 

Будь ласка, зверніть увагу, що це короткострокове експертне завдання на період орієнтовно 3 місяці. Експерт працюватиме з дому, з можливістю подорожувати у разі необхідності.

Опис завдання

Інженер DevOps повинен виконувати такі завдання:

 • Підготовка середовища розробки продукту;
 • Підготовка та підключення інструментів аналізу якості розробки, включаючи інструменти автоматизації тестувань;
 • Підготовка середовища тестування;
 • Підготовка та підключення інструментів доставки змін з одного середовища в інше (з середовища розробки в середовище тестування, а також з середовища тестування в продуктивне середовище);
 • Моніторинг працездатності середовищ і інструментів розробки.

Вимоги до кандидатів

 • Вища технічна освіта у галузі ІТ;
 • Не менше 2-х років досвіду роботи інженером з розробки та впровадження програмного забезпечення (DevOps) з налаштування програмних продуктів безперервної інтеграції та постійного розгортання (CI / CD) у системах для розробників Azure DevOps або їх аналогах, досвід використання засобів автоматизації CI / CD;
 • Досвід роботи з інструментами scripting \ automation (Bash, PowerShell \ DSC, ARM, az cli);
 • Досвід побудови та підтримки гібридних систем та/або контейнеризації (Docker, Linux containers, Kubernetes), досвід побудови і підтримки систем побудованих на Docker і Kubernetes буде перевагою;
 • Відмінні комунікаційні та аналітичні навички;
 • Професійне володіння українською мовою;
 • Можливість працювати віддалено.

Рівень оплати

У відповідності до шкали розцінок Координатора проектів ОБСЄ в Україні.

Посада лише для резидентів України. Для участі у конкурсі просимо використовувати систему подання заявок через мережу Інтернет, за адресою: https://vacancies.osce.org/; номер вакансії – DEM00001K. Для правильного відображення даних використовуйте веб-браузер Google Chrome. Кінцевий термін подання заявок: 28 липня 2021 року. Ви можете заповнити Анкету для подання заявки на вакансію в ОБСЄ, та надіслати її електронною поштою на адресу: oscepcu-recruitment@osce.org, зазначивши номер вакансії та назву посади в анкеті та у темі листа. Заявки, отримані після зазначеної кінцевої дати, розглядатися не будуть. У зв’язку з великою кількістю заявок, ми будемо контактувати лише з кандидатами, запрошеними на співбесіду. Умови завдання та контракту можуть бути докладніше обговорені під час співбесіди.

ОБСЄ залишає за собою право повторно розмістити оголошення про вакансію, скасувати конкурс на заміщення вакансії, запропонувати посаду зі зміненими обов’язками чи з іншою тривалістю контракту.

ОБСЄ підтримує різноманітність та неупередженість у своїй кадровій політиці та заохочує як чоловіків, так і жінок з відповідними кваліфікаціями до подання заявок на вакансії в організації, незалежно від національності, релігії, етнічного або соціального походження.

Просимо зауважити, що ОБСЄ не вимагає жодних платежів на будь-якому з етапів подання або розгляду заявок.

 

“Enhancing Cybersecurity and Transparency of Election Processes in Ukraine” Project

Background information

Within the framework of the Project “Enhancing Cybersecurity and Transparency of Election Processes in Ukraine” (Project), which is implemented by the OSCE Project Co-ordinator in Ukraine (PCU) in partnership with the Central Election Commission (CEC), it is planned, with the support of the PCU, to update the CEC website with a new electronic services and to ensure sustainability of the resource under the high workload during the election period.   

Please note that this is a short-term consultancy assignment of approximately 3 months duration. The consultant will be required to work from home with the ability to travel if necessary.

Tasks

DevOps Engineer should perform the following tasks:

 • Preparation of the environment for the product development;
 • Preparation and connection of development quality analysis tools, including testing automation tools;
 • Preparation of the testing environment;
 • Preparation and connection of tools for delivery of changes from one environment to another (from the development environment to the testing environment, from the testing environment to the productive one);
 • Monitoring the performance of all environments and development tools.

Necessary Qualifications

 • University degree in Information Technologies;
 • Minimum 2 years of experience as Development and Operations Engineer (DevOps) in setting up software continuous integrations and continuous development (CI / CD) in the environment for developers Azure DevOps or similar, experience in using CI/CD automation tools;
 • Practical experience with tools for scripting \ automation, e.g.: Bash, PowerShell \ DSC, ARM, Azure Command-line Interface;
 • Experience in development and maintenance of hybrid systems and/or containerization based on Docker, or Linux containers, or Kubernetes; experience in development and maintaining systems based on Docker and Kubernetes would be an asset;
 • Excellent communication and analytical skills;
 • Professional command of the Ukrainian language; 
 • Possibility to work remotely.

Remuneration Package

According to the PCU consultancy fees guidelines.

This position is for residents of Ukraine only. We strongly encourage applicants to use the online application system at https://vacancies.osce.org/ the Requisition Number is DEM00001K. Please use the Google Chrome for the correct data presentation. The deadline for applications is 28 July 2021. 
You can fill in the Application Form  for the OSCE vacancy and send it by e-mail to: oscepcu-recruitment@osce.org, indicating the title of the Requisition Number in the application form and in the subject line. Applications received after the published deadline will not be considered. Due to the high volume of applications, only short-listed candidates will be contacted. Details of the assignment and contract may be further discussed during the interviews.

The OSCE retains the discretion to re-advertise the vacancy, to cancel the recruitment, to offer an appointment with a modified job description or for a different duration.

The OSCE is committed to diversity and inclusion within its workforce, and encourages qualified female and male candidates from all national, religious, ethnic and social backgrounds to apply to become a part of the organization.

Please be aware that the OSCE does not request payment at any stage of the application and review process.

Additional Information
We do our best to provide you the most accurate info, but closing dates may be wrong on our site. Please check on the recruiting organization's page for the exact info. Candidates are responsible for complying with deadlines and are encouraged to submit applications well ahead.
Before applying, please make sure that you have read the requirements for the position and that you qualify.
Applications from non-qualifying applicants will most likely be discarded by the recruiting manager.
Apply

What does it mean?

Click "SAVE JOB" to save this job description for later.

Sign up for free to be able to save this job for later.