By continuing to browse this site, you agree to our use of cookies. Read our privacy policy

Programansvarig specialist till Enheten för Sydsudan

Stockholm (Sweden)

 • Organization: Sida - Swedish International Development Cooperation Agency
 • Location: Stockholm (Sweden)
 • Grade: Senior - Only open for Swedish residents and/or nationals - Senior level
 • Occupational Groups:
  • Project and Programme Management
 • Closing Date: 2021-08-15

Click "SAVE JOB" to save this job description for later.

Sign up for free to be able to save this job for later.

Har du erfarenhet av utvecklingssamarbete i länder drabbade av konflikt? Vill du medverka i att genomförandet av Sveriges strategi för utvecklingssamarbete med världens nyaste land – Sydsudan? Då kan det här vara tjänsten för dig!

Vi erbjuder:

Sida genomför den svenska utvecklingspolitiken som skapar förutsättningar för fattiga människor att förbättra sina levnadsvillkor. Vår vision är varje människas rätt och möjlighet att leva ett värdigt liv. En förutsättning för att uppnå vår vision och våra mål är dynamiska, engagerade och kunniga medarbetare.

Vi erbjuder en arbetsplats med goda möjligheter till utveckling, en meningsfull vardag och en god arbetsmiljö, präglad av öppenhet och mångfald. Som medarbetare på Sida arbetar du utifrån tydligt mandat och ansvarsområde präglad av tillit mellan dig, din chef och dina kollegor. Sida har även personal utstationerad på svenska utlandsmyndigheter

Den här befattningen innebär:

Som programansvarig specialist kommer du ha en viktig roll i strategigenomförandet. I nära samarbete med kollegor i Stockholm och i Juba kommer du att bidra till Sveriges samlade ansträngningar för att stödja Sydsudan utveckling och hållbara utvecklingsresultat för de allra fattigaste och mest sårbara i landet.

Det svenska utvecklingssamarbetet i Sydsudan genomförs av enheten på Sida i Stockholm och samordnas med Sektionskansliet i Juba. Strategin för Sydsudan omfattar målområdena; Fredliga och inkluderande samhällen samt Grundläggande samhällsservice och försörjningsmöjligheter. I Stockholm arbetar enhetschef, controller, programadministratör samt tre programansvariga specialister. Arbetet genomförs i nära samarbete, som team, med andra enheter på Afrikaavdelningen och på övriga Sida, som t ex med den humanitära enheten. Totalt uppgår utvecklingssamarbetet till cirka 300 miljoner kronor per år. Utöver det ger Sverige humanitärt stöd till Sydsudan med över 300 miljoner kronor årligen.

Sektionskansliet Juba i är knutet till svenska ambassaden i Khartoum. Vid Sektionskansliet i Juba arbetar i dagsläget två utsända Sidamedarbetare och en lokalanställd handläggare med utvecklingssamarbetet. UD har en utsänd chef för Sektionskansliet och lokalanställd personal.

Länk till landets/regionens utvecklingsstrategi går att ladda ned här.

Arbetsuppgifter:

 • Ansvara för insatshantering inom målområdet i strategin; Grundläggande samhällsservice och försörjningsmöjligheter
 • Representera Sida i givarsamordning kring insatser inom de aktuella områdena
 • Föra en aktiv dialog på sektor- och insatsnivå, mobilisera engagemang och driva universella normer och Sveriges värdefrågor
 • Bidra till det övergripande arbetet med genomförande av strategin för Sydsudan. Detta inkluderar arbete med strategiplanering, uppföljningsrapporter och strategirapport.
 • Medverka till att synergier och effektivitet tillvaratas mellan humanitärt stöd, utvecklingssamarbete och fredsbyggande (trippelnexus).

Kvalifikationskrav

Personliga egenskaper:

Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och söker dig som har god förmåga att skapa förtroende och engagemang och samarbeta nära med kollegor och partner för gemensamma mål. Du är öppen för nya förslag och angreppssätt och kan anpassa ditt arbete till en föränderlig omvärld. Du kommunicerar på ett tydligt och konstruktivt sätt och är bekväm med att driva svenska värderingsfrågor. Du har förmåga att hantera ett förhöjt säkerhetsmedvetande.

Utbildning:

 • Akademisk examen, på fil. kand eller mastersnivå, inom ett eller flera områden kopplat till verksamhetsområdet

Erfarenhet:

 • Mycket god erfarenhet av utvecklingssamarbete
 • God erfarenhet av arbete med sviktande stater och konfliktmiljöer
 • Erfarenhet av arbete på myndighet

Förmågor:

 • God analytisk förmåga
 • God förmåga att arbeta i team
 • God förmåga att driva processer

Språk:

 • Mycket god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska

 Utöver ovan ser vi även positivt på följande:

 • Erfarenhet av handläggning i enlighet med Sidas regelverk, rutiner och system
 • Erfarenhet från arbete med hälsa och SRHR
 • Erfarenhet från arbete med försörjningsmöjligheter
 • Erfarenhet av arbete inom internationell organisation
 • Erfarenhet av humanitärt stöd

Placering

Tjänsten är placerad på enheten för Sydsudan vid avdelningen för Afrika på Sidas huvudkontor på Valhallavägen 199 i Stockholm. (Under våren 2022 flyttar Sidas huvudkontor till Rissne)

Tjänsten innefattar regelbundna tjänsteresor. Infrastruktur och service är rudimentära i Juba och säkerhetssituationen är periodvis svår. För närvarande följer utsänd personal strikta säkerhetsregler.

Anställningsvillkor

Befattningen avser en tillsvidareanställning med tillträde i september 2021.

Information

Vid kontakt vänligen ange ref.nr 113/21.

Ytterligare upplysningar om befattningens innehåll lämnas av Petter Meirik

Annonsförsäljare undanbedes vänligt men bestämt.

Fackliga företrädare vid Sida är Saco Sida (kontaktperson: Luis Larrea 08-698 50 00) och ST inom Sida (kontaktperson: Lisbeth Nylund, tfn 08-698 40 19).

I Sidas rekryteringsprocess används urvalsfrågor som ett verktyg för att göra ett första urval. Var därför noga med dina svar så att de speglar din kompetens och erfarenhet på ett korrekt sätt.

Sista ansökningsdag är den 15 augusti 2021.

Sida strävar efter att spegla samhällets mångfald och välkomnar därför alla sökande.

We do our best to provide you the most accurate info, but closing dates may be wrong on our site. Please check on the recruiting organization's page for the exact info. Candidates are responsible for complying with deadlines and are encouraged to submit applications well ahead.
Before applying, please make sure that you have read the requirements for the position and that you qualify.
Applications from non-qualifying applicants will most likely be discarded by the recruiting manager.
Apply

What does it mean?

Click "SAVE JOB" to save this job description for later.

Sign up for free to be able to save this job for later.