By continuing to browse this site, you agree to our use of cookies. Read our privacy policy

Erfaren handläggare inom humanitärt bistånd, ref 112/21

Stockholm (Sweden)

 • Organization: Sida - Swedish International Development Cooperation Agency
 • Location: Stockholm (Sweden)
 • Grade: Senior - Only open for Swedish residents and/or nationals - Senior level
 • Occupational Groups:
  • Project and Programme Management
  • Development Cooperation and Sustainable Development Goals
  • Humanitarian Aid and Coordination
 • Closing Date: 2021-08-01

Click "SAVE JOB" to save this job description for later.

Sign up for free to be able to save this job for later.

Det humanitära biståndet syftar till att rädda liv och lindra nöd i eller i anslutning till konflikter, naturkatastrofer och motsvarande katastrofsituationer. Sida söker erbjuder nu 1-2 meningsfulla, omväxlande och spännande tjänster som programansvarig specialist vid Sidas enhet för humanitärt bistånd. Enheten ansvarar för Sidas humanitära bistånd och består av omkring 35 medarbetare med huvuduppdrag att genomföra den av regeringen beslutade strategin för Sveriges humanitära bistånd genom Sida 2021–2025.

Som programansvarig specialist kommer du att ansvara för att följa och analysera den globala humanitära situationen och utifrån humanitära behov fördela medel samt vara ansvarig för handläggning, det vill säga bereda, följa upp och utvärdera Sidafinansierade humanitära insatser, ofta i nära samarbete med berörda svenska utlandsmyndigheter. Du kommer även bidra till enhetens arbete med att stärka kapacitet och effektivitet i det humanitära systemet i nära samarbete med Utrikesdepartementet.

Tjänsten kommer att innebära resande till länder präglade av svårt säkerhetsläge och kräver hög grad av självledarskap

Arbetsuppgifter

Organisationsansvar:

 • Bereda, följa upp och avsluta stöd till komplexa humanitära insatser.
 • Företräda Sida i kontakt och dialog med en eller flera av Sidas strategiska humanitära partner.
 • Sammanställa information och presentera information och analys gällande berörd organisations organisatoriska och humanitära kapacitet samt humanitära verksamhet.

Geografiskt ansvar:

 • Följa utvecklingen och analysera de humanitära behoven i en eller flera humanitära kriser.
 • Sammanställa och presentera information gällande de humanitära behoven samt om planerad och pågående respons i aktuell kris.
 • Samverka med aktuella utlandsmyndigheter och aktuella enheter på Sida, vid UD samt andra intressenter kring Sidas humanitära stöd.

Kvalifikationskrav

Utbildning

 • Akademisk examen inom för verksamheten relevant område.

Språk

 • Mycket goda kunskaper i engelska och svenska skriftligen såväl som muntligen.

Kompetens och arbetslivserfarenhet

 • Minst sju års erfarenhet av humanitärt arbete.
 • Dokumenterad erfarenhet av handläggning av humanitära projekt och program, inklusive budgethantering.
 • Kvalificerad erfarenhet av strategisk dialog med organisationer som genomför humanitära insatser.
 • Kvalificerad erfarenhet av uppföljning av resultat av humanitära insatser.
 • Mycket god kunskap om det humanitära systemet och principerna för humanitärt bistånd.

Förmågor

 • Mycket god förmåga att arbeta självständigt, ta ansvar, vara noggrann och visa gott omdöme.
 • Mycket god förmåga att leverera inom utsatta tidsfrister samt hög flexibilitet att ställa om till förändrade förutsättningar samt kunna bidra i många parallella processer samtidigt.
 • Utmärkt samarbetsförmåga.

Personliga egenskaper

Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och söker dig som har mycket god samarbetsförmåga, är drivande och resultatinriktad. Du behöver vara initiativtagande, ha hög kapacitet att arbeta självständighet, ha god kommunikativ förmåga samt flexibilitet för att hantera det oförutsägbara på ett lösningsorienterat sätt. Arbetet innebär tidvis hög arbetsbelastning och korta svarstider. I synnerhet söker vi medarbetare som värnar arbete i en grupp där vi strävar mot ett gemensamt mål. Konstruktivt samarbete och positiv laganda är av central betydelse på den humanitära enheten.

Utöver ovan ser vi även positivt på följande

 • Erfarenhet av fälttjänstgöring i humanitära kontexter
 • Erfarenhet av anti-korruptionsarbete i humanitära kontexter.
 • Kvalificerad erfarenhet av att arbeta med integration av miljö/klimat- konflikt, och jämställdhetsaspekter i humanitära projekt och program.
 • Kunskaper i franska, spanska eller arabiska.

Om Sida och enheten

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete, är en statlig myndighet som arbetar på uppdrag av Sveriges riksdag och regering för att minska fattigdomen i världen. Genom vårt arbete och tillsammans med andra bidrar vi till att genomföra Sveriges politik för global utveckling. Sida har över 700 anställda fördelade mellan tre kontor i Sverige samt på svenska utlandsmyndigheter i samarbetsländer.

Den humanitära enheten ansvarar för Sidas humanitära bistånd och består av omkring 30 medarbetare med huvuduppdrag att verka för behovsbaserad, snabb och effektiv humanitär respons i enlighet med de humanitära principerna; humanitet, opartiskhet, oberoende och neutralitet – som är tydligt förankrade i Sveriges humanitära politik och den av regeringen beslutade strategin för Sveriges humanitära bistånd genom Sida 2021-2025. Stödet förmedlas genom bidrag till FN, internationella Rödakorsrörelsen, svenska och utländska enskilda organisationer samt i begränsad omfattning genom direkt samarbete med svenska myndigheter. Totalt uppgår det humanitära biståndet som Sida hanterar till drygt fyra miljarder kronor 2021 som fördelas till ett 30-tal humanitära kriser.

Enheten har ett nära samarbete med ca 15 ambassader, ca 20 humanitära organisationer samt med Utrikesdepartementet.

Anställningsvillkor

Befattningen avser en tillsvidareanställning med tillträde efter överenskommelse. Provanställning tillämpas.

Information

Vid kontakt vänligen ange ref.nr 112/21.

Ytterligare upplysningar om befattningens innehåll lämnas av Elisabet Hedin eller Jakob Wernerman 08-698 50 00

Fackliga företrädare vid Sida är Saco Sida (kontaktperson: Luis Larrea 08-698 50 00) och ST inom Sida (kontaktperson: Lisbeth Nylund, tfn 08-698 40 19).

Under våren 2022 flyttar Sidas huvudkontor till Rissne

I Sidas rekryteringsprocess används urvalsfrågor som ett verktyg för att göra ett första urval. Var därför noga med dina svar så att de speglar din kompetens och erfarenhet på ett korrekt sätt.

Sista ansökningsdag är den 1 augusti 2021.

Sida strävar efter att spegla samhällets mångfald och välkomnar därför alla sökande.

We do our best to provide you the most accurate info, but closing dates may be wrong on our site. Please check on the recruiting organization's page for the exact info. Candidates are responsible for complying with deadlines and are encouraged to submit applications well ahead.
Before applying, please make sure that you have read the requirements for the position and that you qualify.
Applications from non-qualifying applicants will most likely be discarded by the recruiting manager.
Apply

What does it mean?

Click "SAVE JOB" to save this job description for later.

Sign up for free to be able to save this job for later.