By continuing to browse this site, you agree to our use of cookies. Read our privacy policy

Sida söker en initiativrik och driven metod-och ämnesföreträdare med fokus på metoder i insatshanteringen, ref 114/21

Stockholm (Sweden)

 • Organization: Sida - Swedish International Development Cooperation Agency
 • Location: Stockholm (Sweden)
 • Grade: Mid - Only open for Swedish residents and/or nationals - Mid level
 • Occupational Groups:
  • Development Cooperation and Sustainable Development Goals
  • Political Affairs
 • Closing Date: 2021-07-25

Click "SAVE JOB" to save this job description for later.

Sign up for free to be able to save this job for later.

Sida söker en initiativrik och driven metod-och ämnesföreträdare med fokus på metoder i insatshanteringen. I rollen ingår att ge stöd till den operativa verksamheten och bidra till metodutveckling inom uppföljning, resultatstyrning, riskhantering, dialog och partners kapacitet. I rollen ingår även att ge stöd till portföljanalys och koordinera utbildningar inom insatshantering. Befattningen har sin tillhörighet på enheten för effektiv insatshantering och metoder (EFFEKT) vid avdelningen för ledningsstöd (LED).

EFFEKT ansvarar för att förvalta och utveckla Sidas huvudprocess, vilket inkluderar användarstöd och metodarbete avseende bland annat resultat, risk, organisationskapacitet, utvecklingseffektivitet och kvalitetsuppföljning i relation till insatshanteringen och genomförande av strategier. Enheten ansvarar även för nätverket för insatshantering och Sidas Regel för att hantera biståndsinsatser. Enheten har totalt 14 medarbetare. Inom ramen för tjänsten finns stora möjligheter till kreativitet i arbetet med att effektivisera och höja kvalitén i myndighetens mest centrala arbetsprocess.

Arbetsuppgifter

Rollen som metod- och ämnesföreträdare innebär att på olika sätt stödja de som arbetar i Sidas huvudprocess, inkl. utlandsmyndigheter (UM), genom rådgivning och andra former av stöd inom respektive metodområde. I rollen ingår även att med en helhetssyn analysera och förbereda beslut om förbättringar i Sidas insatshanteringsprocess och att utvärdera och följa upp förbättringsåtgärder.

Metod- och ämnesföreträdaren har även som uppgift att representera Sida i interna och externa sammanhang och förmedla kunskap och information (till tex UM, UD, partnerorganisationer och andra myndigheter m.fl.).

Huvudsakliga arbetsuppgifter för metod- och ämnesföreträdare med fokus på metoder i insatshantering är att:

 • Bidra till utveckling och förvaltning av metoder för uppföljning, resultatstyrning, riskhantering, dialog och partners kapacitet.
 • Ansvara för strategiskt användarstöd inklusive kompetensutveckling.
 • Ansvara för att samordna och leda/genomföra enhetens utbildningar inom insatshantering.
 • Leda eller medverka i tillfälliga grupper som utvecklar metoder eller arbetssätt.
 • Bidra till utveckling av Sidas regelverk, process och systemstöd för insatshantering.
 • Bidra till enhetens kommunikationsarbete.
 • I övrigt förekommande arbetsuppgifter på avdelningen.

Kvalifikationskrav

Utbildning

 • Akademisk utbildning inom ett eller flera områden kopplat till verksamhetsområdet, t ex samhällsvetenskap eller ekonomi.

Språk

 • Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift.

Erfarenhet

 • Minst 5 års erfarenhet av frågor som rör metoder för resultatstyrning och riskhantering i biståndet.
 • Minst 8 års erfarenhet internationellt utvecklingssamarbete/bistånd.
 • Erfarenhet av kommunikation och god förmåga att kommunicera internt och externt genom att muntligt och skriftligt förmedla information på ett tydligt och lättbegripligt sätt.
 • God erfarenhet av att utforma och hålla i utbildningar och annan kompetensutveckling.
 • Erfarenhet av metodutveckling.

Förmåga

 • God pedagogisk förmåga; att kunna sätta sig in i och redogöra för komplexa frågor på ett lättbegripligt sätt.
 • Hög kvalitetsmedvetenhet och god administrativ förmåga.
 • Förmåga och intresse av att hjälpa andra.
 • Gott omdöme, integritet och god självkännedom.
 • God förmåga att leda sig själv och andra samt god samarbetsförmåga.

Personliga egenskaper

Som person är du trygg och ansvarsfull och kan hantera dig själv och omgivningen med empati och hög integritet även i pressade situationer. Du har lätt att arbeta i team och föra en konstruktiv dialog med dina samarbetspartners.

Meriter

 • Erfarenhet av arbete för partnerorganisation till Sida.
 • Erfarenhet av insatshanteringsprocessen på Sida.

Anställningsvillkor

Befattningen avser en tillsvidareanställning med tillträde efter överenskommelse. Provanställning tillämpas.

Information

Vid kontakt vänligen ange ref.nr 114/21

Ytterligare upplysningar om befattningens innehåll lämnas av Anna Rahm 08-698 51 32.

Annonsförsäljare undanbedes vänligt men bestämt.

Fackliga företrädare vid Sida är Saco Sida (kontaktperson: Luis Larrea 08-698 50 00) och ST inom Sida (kontaktperson: Lisbeth Nylund, tfn 08-698 40 19).

Under våren 2022 flyttar Sidas huvudkontor till Rissne

I Sidas rekryteringsprocess används urvalsfrågor som ett verktyg för att göra ett första urval. Var därför noga med dina svar så att de speglar din kompetens och erfarenhet på ett korrekt sätt.

Sista ansökningsdag är den 25 juli 2021

Sida strävar efter att spegla samhällets mångfald och välkomnar därför alla sökande.

We do our best to provide you the most accurate info, but closing dates may be wrong on our site. Please check on the recruiting organization's page for the exact info. Candidates are responsible for complying with deadlines and are encouraged to submit applications well ahead.
Before applying, please make sure that you have read the requirements for the position and that you qualify.
Applications from non-qualifying applicants will most likely be discarded by the recruiting manager.
Apply

What does it mean?

Click "SAVE JOB" to save this job description for later.

Sign up for free to be able to save this job for later.