By continuing to browse this site, you agree to our use of cookies. Read our privacy policy

Processutvecklare till Avdelningen för ledningsstöd, ref 115/21

Stockholm (Sweden)

 • Organization: Sida - Swedish International Development Cooperation Agency
 • Location: Stockholm (Sweden)
 • Grade: Mid - Only open for Swedish residents and/or nationals - Mid level
 • Occupational Groups:
  • Project and Programme Management
 • Closing Date: 2021-07-25

Click "SAVE JOB" to save this job description for later.

Sign up for free to be able to save this job for later.

Vi erbjuder

Sida är Sveriges biståndsmyndighet och genomför den svenska utvecklingspolitiken som skapar förutsättningar för fattiga människor att förbättra sina levnadsvillkor. Vår vision är varje människas rätt och möjlighet att leva ett värdigt liv.

Vi erbjuder en arbetsplats med goda möjligheter till utveckling, en meningsfull vardag och en god arbetsmiljö som präglas av öppenhet och mångfald. Som medarbetare på Sida arbetar du med tydliga ansvarsområden utifrån våra värderingar – professionalism, mod och tillit. Sida har medarbetare i Sverige och på ett trettiotal svenska utlandsmyndigheter, vilket innebär goda möjligheter till karriärutveckling även internationellt.

Arbetsuppgifter

Sida söker en initiativrik och driven processutvecklare (vikariat) inom ramen för Sidas insatshantering. Befattningen har sin tillhörighet på enheten för effektiv insatshantering och metoder (EFFEKT) vid avdelningen för ledningsstöd (LED). EFFEKT ansvarar för att förvalta och utveckla Sidas huvudprocess, vilket inkluderar användarstöd och metodarbete. Tillsammans fångar vi upp behov och leder förändring genom projekt och uppdrag: ett arbete som kräver vision och analytisk förmåga. Enheten ansvarar även för nätverket för insatshantering och Sidas Regel för att hantera biståndsinsatser. Enheten har totalt 14 medarbetare.

Rollen som processutvecklare innebär att på olika sätt stödja de som arbetar med insatshantering på Sida, inkl. Utlandsmyndigheter (UM), genom rådgivning och olika former av internt stöd. I rollen ingår också att med en helhetssyn och tillsammans med verksamheten analysera behov och förbereda beslut om förbättringar i Sidas insatshanteringsprocess samt att genomföra, utvärdera och följa upp förbättringsåtgärder. Vidare ansvarar processutvecklaren för att följa upp att processen är utformad på ett sådant sätt att den kan genomföras med en god intern styrning och kontroll.

Huvudsakliga arbetsuppgifter för processutvecklaren är att:

 • Bidra till processutveckling inom insatshanteringsprocessen och förändringsarbete kopplat till denna process.
 • Leda/medverka i enskilda utredningsuppdrag inom processen för insatshantering, framför allt kopplat till pågående verksövergripande projekt.
 • Leda eller medverka i tillfälliga grupper som utvecklar metoder eller arbetssätt.
 • Bidra till strategiskt användarstöd/rådgivning, inklusive kompetensutveckling samt kommunikation kring innehållet i insatshanteringsprocessen.
 • Bidra till enhetens kommunikationsarbete.
 • I övrigt förekommande arbetsuppgifter på avdelningen.

Kvalifikationskrav

Vi söker dig som har:

 • Relevant akademisk utbildning eller annan motsvarande kompetens inhämtad genom arbetslivserfarenhet.
 • Minst 3 års erfarenhet av utvecklingssamarbete, på Sida och/eller annan biståndsorganisation.
 • God analytisk förmåga, dvs. att kunna sätta sig in i komplex information och förstå viktiga samband, se hur saker hänger ihop och påverkar varandra - att kunna analysera, utvärdera och föreslå åtgärder.
 • Hög kvalitetsmedvetenhet och god administrativ förmåga; noggrann och målmedveten med förmåga att planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt sätt.
 • God pedagogisk förmåga; att kunna redogöra för komplexa frågor på ett lättbegripligt sätt och känna dig bekväm att facilitera t.ex. workshops.
 • Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift.

Personliga egenskaper

Som person är du trygg och ansvarsfull och kan hantera dig själv och omgivningen med empati och hög integritet även i pressade situationer. Du har lätt för att arbeta i team och att föra en konstruktiv dialog med dina kollegor.

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Meriter

Vi ser det som meriterande att du har erfarenhet av:

 • Erfarenhet av verksamhetsutveckling och processutveckling.
 • Erfarenhet av handläggning av biståndsinsatser på Sida, utlandsmyndighet eller i liknande internationell miljö.
 • Erfarenhet av Sidas insatshanteringsprocess
 • Erfarenhet av systemutveckling utifrån ett verksamhetsperspektiv, inklusive kravinsamling, kravanalys och kravställan
 • Erfarenhet av datadriven analys

Anställningsvillkor

Befattningen avser ett vikariat tills vidare dock längst under 6 månader, med möjlighet till förlängning. Tillträde snarast

Information

Vid kontakt vänligen ange ref.nr 115/21.

Ytterligare upplysningar om befattningens innehåll lämnas av Anna Rahm 08-698 51 32 eller Désirée Bognäs 08-698 52 97

Annonsförsäljare undanbedes vänligt men bestämt.

Fackliga företrädare vid Sida är Saco Sida (kontaktperson: Luis Larrea 08-698 50 00) och ST inom Sida (kontaktperson: Lisbeth Nylund, tfn 08-698 40 19).

Under våren 2022 flyttar Sidas huvudkontor till Rissne

I Sidas rekryteringsprocess används urvalsfrågor som ett verktyg för att göra ett första urval. Var därför noga med dina svar så att de speglar din kompetens och erfarenhet på ett korrekt sätt.

Sista ansökningsdag är den 25 juli 2021.

Sida strävar efter att spegla samhällets mångfald och välkomnar därför alla sökande.

We do our best to provide you the most accurate info, but closing dates may be wrong on our site. Please check on the recruiting organization's page for the exact info. Candidates are responsible for complying with deadlines and are encouraged to submit applications well ahead.
Before applying, please make sure that you have read the requirements for the position and that you qualify.
Applications from non-qualifying applicants will most likely be discarded by the recruiting manager.
Apply

What does it mean?

Click "SAVE JOB" to save this job description for later.

Sign up for free to be able to save this job for later.