By continuing to browse this site, you agree to our use of cookies. Read our privacy policy

MSB söker HR-expert på deltid till EU-finansierat projekt i Armenien

  • Organization: MSB - Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
  • Location:
  • Grade: Senior - Only open for Swedish residents and/or nationals - Senior level
  • Occupational Groups:
    • Project and Programme Management
  • Closing Date: 2021-10-04

Click "SAVE JOB" to save this job description for later.

Sign up for free to be able to save this job for later.

MSB söker HR-expert på deltid till EU-finansierat projekt i Armenien

Introduction

The Swedish Civil Contingencies Agency (MSB) is looking for an expert in Human resources and training, for a capacity development project. The project started in October 2020 and will continue to end of 2022. There is a Project Coordinator in Yerevan during the project. The project aims to strengthening Armenia’s civil protection and crisis management system as well as contribute to increased resilience of the country. The expert will support Armenia’s development of Rescue Services capacity to ensure effective human resource management and development and the status of the profession and together with Rescue Service develop the system and functioning in human resources. Further, will the expert support in improving the existing training system and conducting Training of Trainers. The expert will work together with the Project Coordinator, stakeholders and other experts in Armenia.

There will be a workshop at the end of October in Yerevan, Armenia. This Workshop is a result from the recently completed employee survey. The result from this will be discussed in the workshop and the result of this will be developed to an action plan. Therefore, it’s preferable if the expert can be on site in October.

The position is part-time service of 30%, the expert will work partly in Armenia, and remaining work will be performed from home.

Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) söker en expert inom kompetensförsörjning, till ett kapacitetsutvecklande projekt i Jerevan, Armenien. Insatsen påbörjades oktober 2020 och kommer pågå till slutet av 2022. Projektet syftar till att stärka Armeniens civila försvar och katastrofhanteringssystem, samt bidra till ökad resiliens i samhället. Experten kommer stödja Armeniens utveckling av räddningstjänstens kapacitet för att säkerställa en effektiv personalhantering och utveckling och yrkets status, systemet för att träna och utveckla befintlig personal ska revideras och genomföra ”Training of Trainers”. Arbetet kommer ske tillsammans med en projektsamordnare som finns på plats i Jerevan under projektet, samarbetspartners samt andra sakkunniga experter i Armenien.

Det kommer genomföras en workshop i slutet av oktober, i Jerevan, Armenien. Workshopen är ett resultat av en nyligen genomförd medarbetarundersökning. Resultatet från undersökningen ska diskuteras i workshopen och detta ska resultera i en handlingsplan. Därför är det bra om experten kan vara på plats till oktober för att delta i workshopen.

Det är en deltidstjänst på 30% och en del av arbetet kommer genomföras på plats i Armenien och resterande arbete utförs i hemmet.

Duties

HR-experten kommer tillsammans med Projekt Koordinatorn skapa en aktivitetsplan och koordinera planering och implementering av Human Resource-system samt tillhandahålla expertis och kunskap i Training of Trainers. Vidare kommer experten löpande samarbeta med mottagarorganisationens projektkoordinator och andra relevanta parter.

Några av arbetsuppgifterna:
- Stötta i arbetet att bygga upp kapaciteten i räddningstjänstens HR-system
- Stötta i utveckling av HR-systemet för att bli mer effektivt
- Stötta i förbättringen av existerande träningssystem och även genomföra "Training of trainers"
- Skapa en handlingsplan med som ett resultat från en workshop som sker i oktober

Qualifications

Experience
För att lyckas i denna roll ser vi att du har följande erfarenheter:

- Minst tre (3) års erfarenet inom HR-arbetet från räddningstjänst eller försvarsmakten
- Erfarenhet av "Training of Trainers"
- God förståelse för kapacitetsutveckling
- Erfarenhet av att arbeta med tvärgående frågor inom jämställdhet, mänskliga rättigheter samt miljö är meriterande
- God kunskap inom kommunikation och en god social förmåga, en förmåga att hantera känsliga frågor, vara diplomatisk samt lyhörd
- Kunskap inom internationella ramver, inom EUCPM
Education
Universitetsexamen helst inom personalområdet eller annat område som arbetsgivaren bedömer likvärdigt. Andra likvärdiga utbildningar och åtta (8) års relevant arbetslivserfarenhet kan ses som likvärdigt.
Languages
Flytande kunskaper inom engelska i tal och skrift är ett krav.

Språkkunskaper, (tal och skrift) inom ryska eller armeniska är meriterande.
Other requirements
Det kommer genomföras en workshop i Armenien som ett resultat av en medarbetarundersökning. Workshopen kommer ligga till grund för den handlingsplan som HR-experten ska ta fram. Det är bra om det finns möjlighet att närvara på workshopen men är inte ett krav.
För att kunna bli anställd till insats för internationella projekt, kommer du behöva genomgå en hälsoundersökning innan avresa. Om du har en tillsvidare anställning hos annan arbetsgivare bör du informera dem om ditt möjliga deltagande hos MSB.

Profile

Vi söker dig som kan:
• Interagera omdömesfullt och visa respekt för mångfald i multikulturella miljöer.
• Utföra ditt arbete under svåra och krävande förhållanden och samtidigt ha god förmåga till flexibilitet.
• Etablera och upprätthålla effektiva och goda arbetsförhållanden med kollegor, chefer och externa samarbetspartners.
• Kommunicera tydligt i såväl tal som skrift.
• Ta initiativ till att lösa uppgifter och problem både på ett praktiskt och analytiskt plan.

Contractual conditions

SWEDISH
Att delta i internationella insatser för MSB innebär att du är tillfälligt anställd av MSB. MSB betalar lön samt en omfattande ersättning och förmånspaket till fältpersonal i internationell verksamhet. Dessutom erhåller deltagare i induktionsutbildning och relevanta specialutbildningar ersättning från MSB. Om vald för denna position görs en utvärdering efter uppdraget. Utvärderingen kan resultera i ett erbjudande att bli registrerad på MSB-listan. När du är registrerad i MSB resursbas, kan du kontinuerligt få intressanta internationella jobbmöjligheter och inbjudningar till stimulerande och värdefulla utbildningar och övningar. En registrering i MSB resursbas gäller i tre år. Efter denna period utvärderas din registrering och du får erbjudas en förlängd registrering. All personal som deltar i MSB insatser eller personer som ingår i MSB resursbas behöver delta i MSB induktionsutbildning och eventuella specialutbildningskurser.

Hur du ansöker:
För att söka denna tjänst var vänlig skapa ett konto först på MyPages. Notera att informationen som du delar på MyPages blir till ditt CV.När du skapat ditt konto och registrerat din CV-information skickar du in din ansökan genom att klicka på ”Apply” i den aktuella annonsen och följa de anvisade stegen. Har du redan ett konto på MyPages kan du gå direkt till Apply. Har du problem med MyPages kan du kontakta supporten genom att maila mypages@msb.se

Glöm inte att beskriva detaljerat vilka tidigare arbetserfarenheter Ni besitter och som gör Er lämpliga för tjänsten.

Det är ditt ansvar som sökande att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning.
Som statlig myndighet omfattas vi av offentlighetsprincipen. Det innebär att om någon begär att få kopior på till exempel ansökningshandlingar är vi skyldiga att lämna ut dem.

Välkommen in med din ansökan!
Application deadline
2021-09-27

Point of contact

Johan Rosenfeldt
Johan.Rosenfeldt@msb.se
0046 102405394


We do our best to provide you the most accurate info, but closing dates may be wrong on our site. Please check on the recruiting organization's page for the exact info. Candidates are responsible for complying with deadlines and are encouraged to submit applications well ahead.
Before applying, please make sure that you have read the requirements for the position and that you qualify.
Applications from non-qualifying applicants will most likely be discarded by the recruiting manager.
Apply

What does it mean?

Click "SAVE JOB" to save this job description for later.

Sign up for free to be able to save this job for later.