By continuing to browse this site, you agree to our use of cookies. Read our privacy policy

Monitoring Officer, OSSE Ukraina

Ukraine (Ukraine)

  • Organization: FBA - Folke Bernadotte Academy
  • Location: Ukraine (Ukraine)
  • Grade: Level not specified
  • Occupational Groups:
    • Monitoring and Evaluation
  • Closing Date: 2021-09-25

Click "SAVE JOB" to save this job description for later.

Sign up for free to be able to save this job for later.

Monitoring Officer, OSSE Ukraina

  • Ref: 21-00594
  • Alla
  • Sista ansökningsdag: 2021-09-25

Folke Bernadotteakademin (FBA) är myndigheten för fred, säkerhet och utveckling. FBA arbetar med internationella fredsinsatser och utvecklingssamarbete. Myndigheten bedriver utbildning, forskning och metodutveckling för att stödja freds- och statsbyggande i konflikt- och postkonfliktländer. Vi bidrar även med civil personal och expertis till freds- och valobservationsinsatser som leds av EU, FN och OSSE. Myndigheten har fått sitt namn efter Folke Bernadotte, FN:s första medlare.

 

Är du intresserad av att arbeta internationellt och vill bli en del av myndighetens bidrag  till att främja fred och säkerhet i vår omvärld? FBA söker nu dig som vill ta dig an rollen som Monitoring Officer i SMM Ukraina.

Information om insatsen

Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) är ett säkerhetspolitiskt samarbetsorgan med 57 deltagande stater, däribland Sverige. OSSE har bland annat insatser i fält i ett flertal länder i Europa och närområdet, med målet att förebygga konflikter och skydda mänskliga rättigheter. FBA har ambitionen att kontinuerligt bidra med civil svensk personal till insatserna. Mer information om aktuell insats samt OSSE:s övriga insatser finns här.

Grundkrav för tjänsten

För att bli aktuell för tjänsten behöver du uppfylla de grundkrav som gäller för samtliga av våra utlandsuppdrag. Du behöver bland annat vara folkbokförd i Sverige, ha körkort för personbil och goda kunskaper i svenska och engelska. Grundkraven i sin helhet hittar du här.

Arbetsbeskrivning

OSSE ansvarar för tjänstens arbetsbeskrivning som innehåller information om vad tjänsten innebär och vilka specifika krav som ställs för just denna tjänst. Arbetsbeskrivningen för den aktuella tjänsten hittar du här.

Vårt arbetsgivarerbjudande

Du blir anställd av FBA, men sekunderas till en annan organisation som arbetsleder dig. Du är fortsatt folkbokförd i Sverige under din utlandstjänstgöring, betalar skatt i Sverige och omfattas av svensk socialförsäkring.

Av FBA får du lön och ett förmånligt villkorspaket. FBA har även en personalkonsulent som erbjuder rådgivning och proaktivt stöd medan du är på ett uppdrag. Mer information om våra kontrakt och villkor hittar du här.

Förväntningar på dig som utsänd

Du tar ett utlandsuppdrag som en representant för Sverige i världen. Du ska aktivt verka för att föra fram Sveriges utrikespolitiska prioriteringar som demokrati, mänskliga rättigheter, jämställdhet och utveckling.

Du är även en representant för FBA när du är på ett utlandsuppdrag för oss. Om du blir antagen till ett uppdrag blir du inbjuden till en förberedande utbildning på FBA där vi går igenom detta och den uppförandekod och antikorruptionspolicy vi har på myndigheten.

Under utbildningen får du också information om organisationen och landet du ska arbeta i, det politiska och säkerhetsmässiga läget, regional kultur och historia. Allt för att du ska vara så väl förberedd som möjligt. Här kan du läsa mer om förberedelser och stöd inför ett uppdrag.

Ansökan

Du ansöker i vårt rekryteringssystem genom att klicka på knappen ”Ansök” nedan. För att ansökan ska vara komplett behöver du även registrera din ansökan i OSSE:s eget rekryteringssystem som finns här. Om du inte sedan tidigare har en profil i OSSE:s rekryteringssystem behöver du skapa en sådan först. Därefter klickar du på fliken ”Seconded Vacancies” längst upp på sidan och lägger in din ansökan.

Du är välkommen med din ansökan senast den 2021-09-25.

FBA strävar efter en personalsammansättning som speglar samhällets mångfald.   

Hur går rekryteringsprocessen till?

När ansökningstiden gått ut genomför vi ett urval och beslutar därefter vilka kandidater som går vidare till en intervju. Inbjudan till en intervju skickas vanligtvis per mejl där vi också informerar om vår intervjumetodik och om hur kandidaten kan förbereda sig. Efter de första intervjuerna gör vi ytterligare ett urval och som ett sista steg tar vi referenser. När detta är klart beslutar vem eller vilka kandidater vi vill nominera till OSSE. Den kandidat som nomineras konkurrerar med de kandidater som nominerats av andra medlemsstater i OSSE. Beslut om slutkandidat fattas därefter av OSSE.

Kontaktperson

Niklas Lindskog

niklas.lindskog@fba.se

 

We do our best to provide you the most accurate info, but closing dates may be wrong on our site. Please check on the recruiting organization's page for the exact info. Candidates are responsible for complying with deadlines and are encouraged to submit applications well ahead.
Before applying, please make sure that you have read the requirements for the position and that you qualify.
Applications from non-qualifying applicants will most likely be discarded by the recruiting manager.
Apply

What does it mean?

Click "SAVE JOB" to save this job description for later.

Sign up for free to be able to save this job for later.