By continuing to browse this site, you agree to our use of cookies. Read our privacy policy

Internrevisor till Sida, ref 146/21

Stockholm (Sweden)

 • Organization: Sida - Swedish International Development Cooperation Agency
 • Location: Stockholm (Sweden)
 • Grade: Level not specified
 • Occupational Groups:
  • Development Cooperation and Sustainable Development Goals
 • Closing Date: 2021-10-28

Click "SAVE JOB" to save this job description for later.

Sign up for free to be able to save this job for later.

Vill du arbeta med revision i en verksamhet som bedriver internationellt utvecklingssamarbete? Har du erfarenhet av arbete med intern styrning och kontroll inom statliga myndigheter eller från andra sektorer?

Vi erbjuder

Sida genomför den svenska utvecklingspolitiken som skapar förutsättningar för fattiga människor att förbättra sina levnadsvillkor. Vår vision är varje människas rätt och möjlighet att leva ett värdigt liv. En förutsättning för att uppnå vår vision och våra mål är dynamiska, engagerade och kunniga medarbetare.

Vi erbjuder en arbetsplats med goda möjligheter till utveckling, en meningsfull vardag och en god arbetsmiljö, präglad av öppenhet och mångfald. Som medarbetare på Sida arbetar du utifrån tydligt mandat och ansvarsområde präglad av tillit mellan dig, din chef och dina kollegor. Sida har även personal utstationerad på svenska utlandsmyndigheter.

Den här befattningen innebär

I rollen som internrevisor kommer du att utifrån en analys av verksamhetens risker självständigt och tillsammans med kollegor granska intern styrning och kontroll och riskhantering inom olika områden. Granskningarna utgår ifrån den av styrelsen beslutade revisionsplanen. Du planerar, genomför och rapporterar internrevisionsgranskningar och rådgivningsuppdrag med hög kvalitet. Vidare kommunicerar du resultatet av granskningarna på olika nivåer i verksamheten och på styrelsemöten.

Du deltar också vid utarbetandet av internrevisionsplanen samt följer upp vidtagna åtgärder efter internrevisionsgranskningar. Du bidrar också aktivt till att vidareutveckla internrevisionsmetodiken och deltar i internrevisionens kompetensprogram samt bevakar utvecklingen inom internrevisionsområdet.

Internrevisionens huvuduppgift är att lämna förslag till förbättringar av processen för intern styrning och kontroll, för vilken myndighetsledningen ansvarar. Internrevisionen ska utifrån en analys av verksamhetens risker självständigt genomföra granskningar.

Internrevisionens arbetsområde omfattar hela Sidas verksamhet, såväl vid huvudkontoret i Stockholm som vid de utlandsmyndigheter i världen som har uppgifter inom biståndsverksamheten, vilket innebär att resor förekommer.

Kvalifikationer

Utbildning

 • Akademisk examen inom ekonomi/samhällsvetenskap/juridik/systemvetenskap.

Erfarenhet

 • Minst tre års erfarenhet av arbete inom intern-/externrevision, risk-/regelefterlevnadsfunktion eller av en annan granskande/utredande funktion som vi bedömer är relevant.

Förmågor

 • Kunskaper om riskhantering och intern styrning och kontroll.
 • Goda kunskaper i Office-paketet.

Språk

 • God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska.

Personliga egenskaper

 • God analytisk förmåga
 • Hög personlig integritet och objektivitet
 • God samarbetsförmåga
 • Gott självledarskap och ansvarstagande för att driva arbetet framåt
 • Kvalitetsmedvetenhet
 • God kommunikativ och pedagogisk förmåga och ett rådgivande förhållningssätt


I bedömningen lägger vi stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Meriter

 • Certifierad internrevisor (CIA) eller annan relevant certifiering från IIA, Certifierad IT-revisor (CISA) eller annan relevant certifiering från ISACA, auktoriserad revisor eller certifiering från Riksrevisionen
  • Kunskap om statlig förvaltning och statens ekonomiadministrativa regelverk
  • Erfarenhet från verksamhetsutveckling och/eller projektledning
  • Erfarenhet inom biståndsområdet
  • IT-revisionserfarenhet
  • Revisionserfarenhet i en internationell miljö

Placering

Befattningen är placerad på avdelningen internrevision på Sidas huvudkontor på Valhallavägen 199 i Stockholm. Sida kommer under våren/sommaren 2022 att flytta till nya lokaler i Rissne, Sundbyberg.

Anställningsvillkor

Befattningen avser en tillsvidareanställning med tillträde i januari 2021. Provanställning tillämpas.

Övrigt

Befattningen är säkerhetsklassad varför du behöver lämna samtycke till registerkontroll ifall du blir erbjuden befattningen.

Information

Vid kontakt vänligen ange ref.nr 146/21

Ytterligare upplysningar om befattningens innehåll lämnas av Angelica Davidsson Nirving, 08-698 54 24

fackliga företrädare vid Sida är Saco Sida (kontaktperson: Luis Larrea och ST inom Sida (kontaktperson: Ulrika Holmström 08-698 57 48).

I Sidas rekryteringsprocess används urvalsfrågor som ett verktyg för att göra ett första urval. Var därför noga med dina svar så att de speglar din kompetens och erfarenhet på ett korrekt sätt.

Sista ansökningsdag är den 28 oktober 2021

Sida strävar efter att spegla samhällets mångfald och välkomnar därför alla sökande.

We do our best to provide you the most accurate info, but closing dates may be wrong on our site. Please check on the recruiting organization's page for the exact info. Candidates are responsible for complying with deadlines and are encouraged to submit applications well ahead.
Before applying, please make sure that you have read the requirements for the position and that you qualify.
Applications from non-qualifying applicants will most likely be discarded by the recruiting manager.
Apply

What does it mean?

Click "SAVE JOB" to save this job description for later.

Sign up for free to be able to save this job for later.