By continuing to browse this site, you agree to our use of cookies. Read our privacy policy

Sida söker verksamhetscontroller, ref 147/21

Stockholm (Sweden)

 • Organization: Sida - Swedish International Development Cooperation Agency
 • Location: Stockholm (Sweden)
 • Grade: Level not specified
 • Occupational Groups:
  • Development Cooperation and Sustainable Development Goals
 • Closing Date: 2021-10-21

Click "SAVE JOB" to save this job description for later.

Sign up for free to be able to save this job for later.

Är du intresserad av utvecklingsfrågor, expert på ekonomisk analys, intern styrning och kontroll? Vill du arbeta med ett team som arbetar med att utifrån fattiga människors perspektiv, genom marknadsutveckling och mobilisering av kapital, bidra till att öka tillgång till förnybar energi? Då kan det här vara tjänsten för dig!

På Sida får du arbeta med att skapa förutsättningar för bättre levnadsvillkor för människor som lever i fattigdom och förtryck. Du kommer också på sikt ha möjlighet att arbeta inom Sidas utlandsverksamhet.

Om Sida och avdelningens verksamhet

Sida genomför den svenska utvecklingspolitiken som skapar förutsättningar för fattiga människor att förbättra sina levnadsvillkor. Vår vision är varje människas rätt och möjlighet att leva ett värdigt liv. En förutsättning för att uppnå vår vision och våra mål är dynamiska, engagerade och kunniga medarbetare. Vi erbjuder en arbetsplats med goda möjligheter till utveckling, en meningsfull vardag och en god arbetsmiljö, präglad av öppenhet och mångfald.

På Afrikaavdelningen kommer du i första hand arbeta tillsammans med Power Africa-teamet, vars uppdrag är att stimulera innovationer och investeringar tillsammans med privata och offentliga aktörer för att utveckla hållbara energisystem i Afrika söder om Sahara. Teamet hanterar både den regionala energiportföljen och komplexa insatser som gemensamt finansieras av flera ambassader. Verksamheten utförs i huvudsak genom att samarbeta med och stötta Sveriges ambassader i finansiering och uppföljning av projekt och program som genomförs av samarbetspartners. Verksamheten ställer höga krav på partner och uppföljning, så att utvecklingsarbetet genomförs effektivt med god kvalitet och rätt användning av pengarna.

För att säkra detta arbete söker vi en initiativrik och driven verksamhetscontroller till enheten för hållbar utveckling med särskilt fokus på stöd till energiportföljen. Tjänsten kan dock även komma att inkludera andra uppgifter utanför Power Africa teamet.

Arbetsuppgifter:

Som verksamhetscontroller har du en viktig roll för hur Sida ansvarar för biståndsmedel. Du arbetar nära chef och relevanta expertfunktioner, men framförallt med ansvariga handläggare i teamet och har en aktiv roll i biståndsinsatsernas planering och genomförande med följande arbetsuppgifter:

 • Ge råd och stöd till handläggare och chefer avseende:
  • Sidas bedömning av och stöd till samarbetspartners för att värdera men även stärka partners kapacitet att arbeta med Sidas insatser (organisation, styrning, ekonomiadministration, processer och system m.m.),
  • avtalsutformning,
  • finansiell planering och uppföljning,
  • riskanalys och riskhantering,
  • analys och bedömning av finansiella rapporter och revisionsrapporter,
  • kvalitetssäkring av biståndshandläggares arbete och annan uppföljning av biståndsverksamheten, t.ex. genom fältbesök och dialog med samarbetspartners.
 • Finansiell uppföljning av biståndsportföljen
 • Delta i Sidas anti-korruptionsarbete t.ex. genom stöd till förebyggande arbete mot korruption och i förekommande fall uppföljning av korruptionsutredningar.
 • Bidra till vidareutveckling av controllerns roll och arbetssätt.
 • I övrigt förekommande arbetsuppgifter på enheten.

Kvalifikationskrav:

Utbildning:

 • Dokumenterad akademisk utbildning motsvarande minst tre års heltidsstudier inom företrädesvis ekonomi och förvaltning.

Språk:

 • Mycket god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska.

Kompetens och arbetslivserfarenhet:

 • God erfarenhet av intern styrning och kontroll
 • Erfarenhet av att analysera budgetar, finansiella rapporter och revisionsrapporter.
 • God analytisk förmåga; förmåga att kunna sätta sig in i komplex information och förstå viktiga samband, analysera, riskbedöma och föreslå åtgärder på ett enkelt sätt
 • God förmåga att utifrån regler, riktlinjer och metodanvisningar arbeta med kvalitetssäkring av ekonomi och verksamhet och överföra i dialog till Sida partners
 • God och aktuell erfarenhet av ekonomi- och verksamhetsstyrning, finansiell planering och uppföljning

Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och förmågor och söker dig som kan initiera och driva frågor framåt, vilket förutsätter att du kan organisera ditt arbete och leda dig själv. Du har god förmåga att kommunicera, liksom att skapa goda kontakter och samarbeta med andra för att nå resultat. För att trivas i rollen som controller har du stark integritet liksom förmåga att utifrån regler, riktlinjer och anvisningar kunna leda arbetet med kvalitetssäkring.

Meriter:

 • Utbildning med inriktning redovisning och finansiering
 • Dokumenterad akademisk utbildning inom förvaltning
 • Utbildning i revision eller riskbedömning
 • Erfarenhet av arbete med anti-korruption
 • Kunskaper i för Sida relevanta språk utöver engelska

Placering:

Tjänsten är placerad på Sida i Stockholm. Vår/försommaren 2022 flyttar Sida till Rissne i Sundbyberg.

Anställningsvillkor

Befattningen avser en tillsvidareanställning med tillträde i januari 2022. Provanställning tillämpas.

Information

Vid kontakt vänligen ange ref.nr 147/21.

Ytterligare upplysningar om befattningens innehåll lämnas av Karin-Anette Andersson eller Sofie Berghald, 08-698 50 00.

Fackliga företrädare vid Sida är Saco Sida (kontaktperson: Luis Larrea och ST inom Sida (kontaktperson: Ulrika Holmström 08-698 57 48).

Sidas rekryteringsprocess används urvalsfrågor som ett verktyg för att göra ett första urval. Var därför noga med dina svar så att de speglar din kompetens och erfarenhet på ett korrekt sätt.

Sista ansökningsdag är den 21 oktober 2021.

Sida strävar efter att spegla samhällets mångfald och välkomnar därför alla sökande.

We do our best to provide you the most accurate info, but closing dates may be wrong on our site. Please check on the recruiting organization's page for the exact info. Candidates are responsible for complying with deadlines and are encouraged to submit applications well ahead.
Before applying, please make sure that you have read the requirements for the position and that you qualify.
Applications from non-qualifying applicants will most likely be discarded by the recruiting manager.
Apply

What does it mean?

Click "SAVE JOB" to save this job description for later.

Sign up for free to be able to save this job for later.