By continuing to browse this site, you agree to our use of cookies. Read our privacy policy

Chef till Enheten för redovisning och finans, reef 149/21

Stockholm (Sweden)

 • Organization: Sida - Swedish International Development Cooperation Agency
 • Location: Stockholm (Sweden)
 • Grade: Senior - Only open for Swedish residents and/or nationals - Senior level
 • Occupational Groups:
  • Accounting (Audit, Controlling)
  • Managerial positions
 • Closing Date: 2021-10-28

Click "SAVE JOB" to save this job description for later.

Sign up for free to be able to save this job for later.

Är du en engagerad ledare som vill bidra med din expertis inom redovisningsområdet? Sida söker nu en redovisningschef till enheten för redovisning och finans vid avdelningen för ledningsstöd.

Sida genomför den svenska utvecklingspolitiken som skapar förutsättningar för fattiga människor att förbättra sina levnadsvillkor. Vår vision är varje människas rätt och möjlighet att leva ett värdigt liv. Vi erbjuder en arbetsplats med goda möjligheter till utveckling, en meningsfull vardag och en god arbetsmiljö, präglad av öppenhet och mångfald.

Arbetsuppgifter och chefsuppdraget

Enheten för redovisning och finans (REDO) ansvarar för Sidas finansiella redovisning, bokslut och betalningar, administration av Regeringskansliets biståndsinsatser samt systemförvaltning av Sidas ekonomisystem och system för fakturahantering och e-handel. Enheten ansvarar för att utveckla och uppdatera Sidas interna rutiner för redovisning och betalningar. I enhetens uppdrag ingår också att kommunicera och ge support till och utbilda Sidas anställda i dessa frågor. Detta inkluderar även stöd och kontakt med Sidas personal vid utlandsmyndigheter runt om i världen. På enheten jobbar 14 personer som är direkt underställda enhetschefen.

Enheten har en central roll på myndigheten och har ansvaret för redovisningsfrågor på myndighetsnivå. Som redovisningschef på Sida är det du som ansvarar för att den ekonomiska redovisningen är korrekt. För detta krävs en mycket god kunskap i sakområdet. Förutom att vara chef för enhetens medarbetare, behöver du vara väl insatt i redovisningsfrågor och gärna ha erfarenhet av statlig redovisning. Du företräder Sida i frågor kopplat till de betalningar som myndigheten utför.

Som enhetschef ansvarar du även för enhetens arbete med att proaktivt utveckla Sidas regler och rutiner för redovisning och betalningar. Du bidrar med sakkunnigt stöd till verksamheten för att säkerställa att redovisningen svarar upp mot såväl externa krav som interna behov av ledningsinformation och beslutsunderlag.

Enhetschefen ansvarar för att leda, organisera och fördela arbetet, samt för att coacha, samordna, och skapa förutsättningar för utveckling av medarbetarna på enheten och att främja en teamkänsla på enheten. Du förväntas bidra till en öppen, samarbetsinriktad, ansvarstagande och respektfull kultur. Du har goda kunskaper om intern styrning och kontroll och kan på ett pedagogiskt sätt omsätta dina expertkunskaper till verksamhetens behov.

Som enhetschef ingår du i avdelningens ledningsgrupp tillsammans med avdelningens chef, ekonomichefen, samt cheferna för avdelningens övriga fyra enheter. Du rapporterar till Sidas ekonomichef.

Kvalifikationer

Utbildning

 • Vi söker dig med en högskoleutbildning inom ekonomi med redovisning som inriktning, eller annan utbildning och erfarenhet som vi bedömer som likvärdig

Språk

 • God förmåga att uttrycka sig väl i tal och skrift på svenska och engelska

Din erfarenhet 

 • Minst tre års dokumenterad erfarenhet av arbete i en chefs- eller ledande roll, t.ex. som gruppledare eller redovisningsansvarig
 • Flerårig, relevant och aktuell erfarenhet av kvalificerad redovisning
 • Erfarenhet av och förmåga att leda utvecklings- och förändringsarbete
 • Goda kunskaper i systemstöd inom det ekonomiadministrativa området
 • Goda kunskaper i MSOffice

Förmågor

 • Du har mycket goda ledaregenskaper och är trygg och tydlig i din ledarroll och trivs med att motivera och engagera medarbetare mot gemensamma mål
 • Du har mycket god förmåga att på ett resultatorienterat sätt planera, följa upp och utveckla verksamhet.
 • Du har mycket god förmåga att skapa, utveckla och vårda tillitsfulla relationer och nätverk inom och utanför organisationen.
 • Du har mycket god förmåga att uttrycka dig och formulera budskap.
 • Du har mycket god förmåga att hantera situationer där arbetsbelastningen periodvis är hög.
 • Du har mycket god analytisk och strategisk förmåga.
 • Du har förmåga att se och tillvarata möjligheter till utveckling av rutiner och arbetssätt

Meriter

 • Flerårig, relevant och aktuell erfarenhet av statlig redovisning i en central roll på en myndighet
 • Erfarenhet av utveckling av digitalisering inom arbetsområdet
 • Erfarenhet av arbete i en internationell kontext

Personliga egenskaper

För att jobba som ansvarig chef för en redovisningsenhet krävs mycket goda kunskaper i och erfarenheter av arbete med redovisning. I bedömningen lägger vi dessutom stor vikt vid personliga egenskaper och goda ledaregenskaper. Som person är du trygg och ansvarsfull och kan hantera dig själv och omgivningen med empati och hög integritet även i pressade situationer. Du har lätt för att prioritera och fatta beslut. Du har god kommunikativ förmåga och ser strategisk kommunikation som en naturlig del av ditt ledarskap. Du har kapacitet att förmedla organisationens mål, driva frågor, inspirera och skapa engagemang runt verksamhetens inriktning. Du ser digitalisering som en möjlighet att automatisera och utveckla kvalitetssäkrade rutiner.

Anställningsvillkor

Befattningen avser en tillsvidareanställning med tillträde enligt överenskommelse. Provanställning tillämpas. Sida tillämpar tidsbegränsade chefsförordnanden. Omfattningen är 4 år med möjlighet till förlängning 

Övrigt

Befattningen är säkerhetsklassad och du behöver lämna samtycke till registerkontroll ifall du blir erbjuden befattningen.

Om Sida och avdelningen

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete, är en statlig myndighet som arbetar på uppdrag av Sveriges riksdag och regering för att minska fattigdomen i världen. Genom vårt arbete och tillsammans med andra bidrar vi till att genomföra Sveriges politik för global utveckling. Sida har över 700 anställda fördelade mellan tre kontor i Sverige samt på svenska utlandsmyndigheter i samarbetsländer.

Avdelningen för ledningsstöd stödjer myndigheten i styrnings- och ledningsfrågor. Detta omfattar verksamhetsplanering och uppföljning, finansiell styrning, system och metoder inom genomförandet av insatser och strategier samt it-förvaltning och utveckling. Avdelningen består av fem enheter, och inom avdelningen ryms också ett program för Sidas digitalisering. Avdelningen har 75 medarbetare.

Information 

Vid kontakt vänligen ange ref.nr 149/21

Om du vill ha mer information om tjänsten, kontakta Ekonomichef Marie Nordlund, 08-698 40 27 eller Chefsrekryterare Nicklas Wennblom 08-698 50 27

Fackliga företrädare vid Sida är Saco Sida (kontaktperson: Luis Larrea och ST inom Sida (kontaktperson: Ulrika Holmström 08-698 57 48).

Under våren 2022 flyttar Sidas huvudkontor till Rissne

I Sidas rekryteringsprocess används urvalsfrågor som ett verktyg för att göra ett första urval. Var därför noga med dina svar så att de speglar din kompetens och erfarenhet på ett korrekt sätt.

Sista ansökningsdag är den 28 oktober 2021.

Sida strävar efter att spegla samhällets mångfald och välkomnar därför alla sökande.

We do our best to provide you the most accurate info, but closing dates may be wrong on our site. Please check on the recruiting organization's page for the exact info. Candidates are responsible for complying with deadlines and are encouraged to submit applications well ahead.
Before applying, please make sure that you have read the requirements for the position and that you qualify.
Applications from non-qualifying applicants will most likely be discarded by the recruiting manager.
Apply

What does it mean?

Click "SAVE JOB" to save this job description for later.

Sign up for free to be able to save this job for later.