By continuing to browse this site, you agree to our use of cookies. Read our privacy policy

Jämställdhetsrådgivare/Gender Advisor till internationella kapacitetsutvecklingsprojekt (arbete hemifrån) på deltid

  • Organization: MSB - Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
  • Location:
  • Grade: Level not specified
  • Occupational Groups:
    • Women's Empowerment and Gender Mainstreaming
  • Closing Date: 2021-10-26

Click "SAVE JOB" to save this job description for later.

Sign up for free to be able to save this job for later.

Jämställdhetsrådgivare/Gender Advisor till internationella kapacitetsutvecklingsprojekt (arbete hemifrån) på deltid

Introduction

Enheten för resiliensinsatser är en del av den Operativa avdelningen som bland annat ansvarar för internationella kapacitetsutvecklande och resiliensstärkande insatser, huvudsakligen inom området katastrofriskreducering. Enheten arbetar med planering, hantering och uppföljning av insatser som syftar till att vidareutveckla kapaciteten hos myndighetens partners (främst nationella myndigheter men även andra typer av organisationer) att förebygga katastrofsituationer, stärka beredskapen för katastrofhantering, samt säkerställa återuppbyggnad och återhämtning efter katastrofsituationer. Insatserna är mångåriga, och består ofta av betydande utbildnings- och organisationsutvecklingskomponenter i linje med insatsernas kapacitetsutvecklande mål.

MSB erbjuder dig varierande och intressanta arbetsuppgifter i en myndighet som spänner över flera politikområden och har hela världen som arbetsfält. Jämställdhetsrådgivaren är en resurs för att säkra att jämställdhet, med ett intersektionellt perspektiv, beaktas i MSB:s insatser inom katastrofriskreducering i katastrof- och konfliktkontexter. Uppdraget innebär förändringsarbete och att se till att jämställdhetsperspektivet inkluderas i processer, metoder och verktyg – och att främja kapacitetsutveckling av organisationer och individer inom området. Jämställdhetsrådgivaren kan ge kontinuerligt stöd i hela insatscykeln - från planering till utvärdering – eller arbeta med specifika leveranser.

Som del av enheten för resiliensinsatser arbetar du som rådgivare för upp till tre större fleråriga kapacitetsutvecklingsprojekt inom området katastrofriskhantering. Gemensamt för projekten är att de drar på MSB:s interna kapacitet och utgår ifrån MSB:s erfarenheter och metoder för arbete inom krissamverkan och –ledning, riskanalys och krisberedskapsstöd, samt att de i hög grad präglas av integrering av tvärgående perspektiv såsom jämställdhet och miljö. Projekten leds av projektledare baserade på MSB:s kontor i Sverige, ibland kompletterat med en projektsamordnare i fält.

De tre projekten är:

• Building Resilience through inclusive and climate-adaptive Disaster Risk Reduction in Asia-Pacific (BRDR)
• Leveraging ASEAN capacities for emergency response (LACER), samarbetsländer är ett tiotal länder i Sydostasien.
• Twinning Armenien

Uppdraget av jämställdhetsrådgivaren genomföras på distans med placering i hemmet och omfattar ca 65-75 arbetsdagar under ett års tid med start så snart som möjligt. Då fler projekt pågår längre än så är en förlängning av anställningen sannolik.

På grund av kontraktuella skäl behöver du vara skriven i Sverige. Observera att urvalet kommer ske löpande, därför uppmuntrar vi alla kandidater att komma in med ansökningar så snart som möjligt.

Duties

Huvudsakliga arbetsuppgifter för jämställdhetsrådgivaren kommer att bestå av löpande jämställdhetsintegrering i ovanstående kapacitetsutvecklingsinsatser. Exempel på arbetsuppgifter/ansvar som i olika grad finns med i alla fyra projekt är:
• Stödja och coacha deltagare, facilitatorer, föreläsare och mentorer att integrera jämställdhet i material, metoder och arbetssätt.
• Utveckla och facilitera utbildningar, webinarier och workshops.
• Planera, designa och genomföra aktiviteter för att stärka kapacitet och engagemang för jämställdhetsfrågor.
• Analysera och identifiera prioriterade områden för fortsatt arbete inom jämställdhet.
• Granskning och uppdatering av styrande dokument utifrån ett jämställdhetsperspektiv.

Qualifications

Experience
Vi söker dig som brinner för genusfrågor och vill bidra till ökad jämställdhet på global nivå. Du förväntas ha flerårig (minst 5 år) erfarenhet av arbete inom detta område, gärna erfarenhet av att leda/utveckla projekt med fokus på jämställdhetsintegrering. Erfarenhet av arbete inom krishantering och internationellt bistånd är en stor fördel.

För att lyckas med detta uppdrag behöver du ha tidigare erfarenhet av framtagande och utveckling av utbildningar med fokus på jämställdhet och mänskliga rättigheter. Detta inkluderar utvecklande av utbildningsaktiviteter, läromål, läromedel, innehåll. Kunskap om, och erfarenhet av, arbete med digitala lösningar är meriterande.

Du som söker denna tjänst förväntas ha förmågan att praktiskt tillämpa genusperspektivet i förhållande till andra faktorer som påverkar målgruppens situation (t.ex. ålder, funktionshinder). Erfarenhet av anpassning av organisationens verktyg, riktlinjer och indikatorer relaterade till jämställdhet i humanitära eller utvecklingssammanhang är ett krav.

Fördelaktigt är om du har kunskap om, eller erfarenhet från, nyckelaktörer inom FN, regering, universitet eller civilsamhället. Erfarenhet av kapacitetsutveckling för individer och organisationer, samt arbete i regionen är önskvärt. Kunskap om könsbaserat våld, "human rights based approach" och maskulinitetsteori är meriterande.
Education
Universitetsexamen inom genusstudier, humanitärt arbete, katastrofriskhantering, mänskliga rättigheter, utvecklingsstudier eller annat relevant område. En relevant kombination av akademisk utbildning och erfarenhet kan accepteras i stället för avancerad examen. Specifika kurser i genusstudier är en fördel.
Languages
Flytande engelska (i tal och skrift) är ett krav då engelska är arbetsspråk i projekten.
Andra språkkunskaper relevanta för insatsländerna är positivt.
Other requirements
Som en Genusexpert förväntas du besitta breda kunskaper inom ämnet genus och jämställdhet, samtidigt som du har stark socialkompetens och kommunikativ förmåga. Du är pedagogisk i ditt arbetssätt, samt har stark förmåga att överföra dina kunskaper till andra och tillämpa erfarenheter till nya sammanhang.
Eftersom arbetet genomförs hemifrån, med möjlighet till tjänsteresor när så är möjligt igen, är det särskilt viktigt att du har stark förmåga att ta initiativ, arbeta proaktivt och självständigt. Du visar kulturell känslighet och trivs att arbeta i en multikulturell miljö med takt, diplomati och respekt.
För att lyckas med uppdraget behöver du ha bra rapporteringsvana, vara både praktisk och analytisk i ditt arbetssätt.
God tillgänglighet för uppdraget är ett krav.

Vid evemtuella frågor kontakta HR-handläggare Jens Granath, tfn 010-240 51 93 alternativt någon av projektledarna Marielle Pettersson (BRDR), tfn 010-240 41 10 och Jessica Forsman (LACER) tfn 010-240 41 99.
Samtliga nås via e-post byggd enligt fornamn.efternamn@msb.se

Profile

MSB lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och söker en jämställdhetsrådgivare som är van att samarbeta med andra och värdesätter kunskapsutbyte, en expert vars arbete präglas av hög professionalism och personlig mognad, förmågan att upprätthålla effektiva relationer med kollegor, chefer och externa partners.

Vi söker dig som kan:
• Interagera omdömesfullt och visa respekt för mångfald i multikulturella miljöer.
• Utföra ditt arbete under svåra och krävande förhållanden och samtidigt ha god förmåga till flexibilitet.
• Kommunicera tydligt i såväl tal som skrift.
• Ta initiativ till att lösa uppgifter och problem både på ett praktiskt och analytiskt plan.

Contractual conditions

Att delta i internationella insatser för MSB innebär att du är tillfälligt anställd av MSB. Anställningen för detta uppdrag sker enligt deltidsavtal med lön per arbetsdag. Vi ser gärna att du skriver från och med när du är tillgänglig för arbetet då vi önskar start så snart som möjligt.


Hur du ansöker:
För att söka denna tjänst var vänlig skapa ett konto först på MyPages. Notera att informationen som du delar på MyPages blir till ditt CV.När du skapat ditt konto och registrerat din CV-information skickar du in din ansökan genom att klicka på ”Apply” i den aktuella annonsen och följa de anvisade stegen. Har du redan ett konto på MyPages kan du gå direkt till Apply. Har du problem med MyPages kan du kontakta supporten genom att maila mypages@msb.se

Glöm inte att beskriva detaljerat vilka tidigare arbetserfarenheter Ni besitter och som gör Er lämpliga för tjänsten.

Det är ditt ansvar som sökande att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning.
Som statlig myndighet omfattas vi av offentlighetsprincipen. Det innebär att om någon begär att få kopior på till exempel ansökningshandlingar är vi skyldiga att lämna ut dem.


Varmt välkommen in med din ansökan!
Application deadline
2021-10-26

Point of contact

Jens Granath
Jens.Granath@msb.se
+46102405193


We do our best to provide you the most accurate info, but closing dates may be wrong on our site. Please check on the recruiting organization's page for the exact info. Candidates are responsible for complying with deadlines and are encouraged to submit applications well ahead.
Before applying, please make sure that you have read the requirements for the position and that you qualify.
Applications from non-qualifying applicants will most likely be discarded by the recruiting manager.
Apply

What does it mean?

Click "SAVE JOB" to save this job description for later.

Sign up for free to be able to save this job for later.