By continuing to browse this site, you agree to our use of cookies. Read our privacy policy

MSB söker en expert inom Aktörsgemensam samverkan

  • Organization: MSB - Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
  • Location:
  • Grade: Senior - Only open for Swedish residents and/or nationals - Senior level
  • Occupational Groups:
  • Closing Date: 2022-01-23

Click "SAVE JOB" to save this job description for later.

Sign up for free to be able to save this job for later.

MSB söker en expert inom Aktörsgemensam samverkan

Introduction

MSB söker nu en expert inom aktörsgemensam samverkan till det EU-finansierade programmet: “Prevention, Preparedness and Response to natural and man-made disasters in Eastern Partnership countries – phase 3 (PPRD East 3)”. Programmet syftar till att utveckla civilskydd, katastrofriskreducering och regional samverkan i länderna i det Östliga partnerskapet (Belarus, Ukraina, Moldavien, Georgien, Armenien och Azerbajdzjan), samt stärka relationen till EUs civilskyddsmekanism. Huvudsaklig målgrupp för programmet är Civilskyddsmyndigheterna i partnerländerna men även andra aktörer inom civilsamhälle, akademi och privat sektor med fokus på katastrofriskhantering är viktiga intressenter. Programmet initierades redan 2010 som ett flaggskeppsinitiativ när det Östliga Partnerskapet etablerades och har genomförts i 2 faser tidigare. Den tredje och sista fasen genomförs av MSB som huvudansvarig aktör i ett konsortium tillsammans med Emergency Service Academy of Finland (ESAF), Section of Crisis Management, Ministry of Interior, Slovakian Republic (SKR MV), Centro Internazionale in Monitoraggio Ambientale (CIMA) och Italienska Röda Korset (CRI). PPRD East 3 startade 1 oktober 2020 och kommer att pågå till 31 september 2024.

Experten för aktörsgemensam samverkan funktioner kommer vara en del av ett internationellt program-team av experter. Omfattningen av tjänsten uppgår till ca 30 arbetsdagar per år under 2022 med möjlighet till förlängning och du som expert har stor möjlighet att påverka hur dessa dagar ska förläggas. Arbetet sker främst på distans men resor till regionen kommer att förekomma.

Startdatum: Januari 2022

Ansökningarna kommer att granskas löpande fram till sista ansökningsdag och vi uppmuntrar därför sökande att skicka in sina ansökningar så fort som möjligt.

Duties

Experten för inter-institutionell samverkan är medlem av ett internationellt team av experter som leds av en Teamledare från MSB. Du kommer att arbeta speciellt nära experterna för kriskommunikation och TiB/24/7 center men förväntas även koordinera ditt arbete med övriga expertteamet.

Den huvudsakliga arbetsuppgiften för experten för aktörsgemensam samverkan, är att löpande stödja nationella krisberedskapsmyndigheter i framtagandet av Standard Operational Procedures (SOP), riktlinjer och checklistor. Syftet är att stärka deras funktionalitet i den operativa samordningen och informationshanteringen, främst med andra aktörer. Vidare kommer du vidareutveckla praktiska arbetsmetoder, nätverk och strategier för att stödja samordning mellan berörda aktörer innan och under en kris eller katastrof. Arbetsuppgifterna innefattar planering och genomförande av kapacitetsutvecklande aktiviteter samt rådgivande stöd i nära samarbete med den nationella krisberedskapsmyndigheten och andra aktörer inom krisberedskapssystemet, främst på nationell nivå men även mellan nationell och lokal nivå samt på regional nivå.

Med rollen kommer också ett sammanhållande ansvar för delar av MSB’s leveranser i programmet, vilket innebär koordinerande arbetsuppgifter gentemot expertteam, Teamledare och programledning.

Förväntade arbetsuppgifter:
- Stödja stärkandet av nationella krisberedskapsmyndigheters organisation, metoder eller arbetssätt för operativ, aktörsgemensam samverkan;
- Stödja krisberedskapsmyndigheters utveckling av Standard Operational Procedures (SOP), riktlinjer och checklistor för stärkta rutiner för aktörssamverkan och informationshantering under samverkan i ett operativt skede;
- Dela goda exempel och lärdomar från den svenska kontexten men även från andra EU-länder, samt stödja utvecklingen av nätverk av aktörer på lokal, nationell och regional nivå.
- Planera, genomföra och dokumentera kapacitetsutvecklande aktiviteter, såsom nationella och regionala workshops samt genom löpande stöd och rådgivning till ländernas nationella krisberedskapsmyndigheter (online och onsite);
- Delta i PPRD East 3 möten för expertteam och aktivt bidra i koordineringen med andra experter för att främja synergier;
- Bidra till programmets samlade resultatrapportering och lärande
- Andra arbetsuppgifter som av arbetsgivaren anses relevanta.

Qualifications

Experience
Vi förväntar oss att en framgångsrik kandidat har:
- Dokumenterad kunskap inom katastrofriskhantering och katastrofriskreducering;
- Dokumenterad erfarenhet av aktörsgemensam samverkan i det svenska krisberedskapssystemet;
- Erfarenhet av samordning samt informationshantering mellan aktörer och nivåer inom krisberedskapssystemet;
- Erfarenhet av att planera och genomföra kapacitetsutvecklande aktiviteter;
- Erfarenhet av att arbeta i en internationell miljö;
- Erfarenhet av att arbeta och samarbeta på distans med digitala verktyg, för kommunikation och vid genomförande av utbildningsaktiviteter;

- Erfarenhet av partnerskapsbyggande är meriterande;
- Kunskap om EU:s civilskyddsmekanism är meriterande;
- Kunskap om regionen är meriterande

Vidare söker vi dig som har förmåga att etablera och upprätthålla goda kollegiala relationer och i detta sammanhang har utmärkta kommunikationsfärdigheter. Du trivs i en miljö där olika intressen och perspektiv får ta plats för att skapa goda resultat, samt är flexibel och anpassningsbar såsom situationen och kontexten kräver.
Education
Akademisk utbildning inom statsvetenskap, juridik, internationella relationer, krisberedskap, katastrofhantering, eller annan utbildning som arbetsgivaren anser relevant för uppdraget.
Languages
Flytande engelska i såväl skrift som tal. Kunskap i ryska är meriterande.
Other requirements
För att kunna bli anställd till insats för internationella projekt, kommer du behöva genomgå en hälsoundersökning innan avresa. Om du har en tillsvidare anställning hos annan arbetsgivare bör du informera dem om ditt möjliga deltagande hos MSB.

Profile

Vi söker dig som kan:
• Interagera omdömesfullt och visa respekt för mångfald i multikulturella miljöer.
• Utföra ditt arbete under svåra och krävande förhållanden och samtidigt ha god förmåga till flexibilitet.
• Etablera och upprätthålla effektiva och goda arbetsförhållanden med kollegor, chefer och externa samarbetspartners.
• Kommunicera tydligt i såväl tal som skrift.
• Ta initiativ till att lösa uppgifter och problem både på ett praktiskt och analytiskt plan.

Contractual conditions

Att delta i internationella insatser för MSB innebär att du är tillfälligt anställd av MSB. MSB betalar lön samt en omfattande ersättning och förmånspaket till fältpersonal i internationell verksamhet. Dessutom erhåller deltagare i induktionsutbildning och relevanta specialutbildningar ersättning från MSB. Om vald för denna position görs en utvärdering efter uppdraget. Utvärderingen kan resultera i ett erbjudande att bli registrerad på MSB-listan. När du är registrerad i MSB resursbas, kan du kontinuerligt få intressanta internationella jobbmöjligheter och inbjudningar till stimulerande och värdefulla utbildningar och övningar. En registrering i MSB resursbas gäller i tre år. Efter denna period utvärderas din registrering och du får erbjudas en förlängd registrering. All personal som deltar i MSB insatser eller personer som ingår i MSB resursbas behöver delta i MSB induktionsutbildning och eventuella specialutbildningskurser.

Hur du ansöker:
För att söka denna tjänst var vänlig skapa ett konto först på MyPages. Notera att informationen som du delar på MyPages blir till ditt CV.När du skapat ditt konto och registrerat din CV-information skickar du in din ansökan genom att klicka på ”Apply” i den aktuella annonsen och följa de anvisade stegen. Har du redan ett konto på MyPages kan du gå direkt till Apply. Har du problem med MyPages kan du kontakta supporten genom att maila [email protected]

Glöm inte att beskriva detaljerat vilka tidigare arbetserfarenheter Ni besitter och som gör Er lämpliga för tjänsten.

Det är ditt ansvar som sökande att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning.
Som statlig myndighet omfattas vi av offentlighetsprincipen. Det innebär att om någon begär att få kopior på till exempel ansökningshandlingar är vi skyldiga att lämna ut dem.

Välkommen in med din ansökan!
Application deadline
2022-01-10

Point of contact

Johan Rosenfeldt
[email protected]
+46102405394


We do our best to provide you the most accurate info, but closing dates may be wrong on our site. Please check on the recruiting organization's page for the exact info. Candidates are responsible for complying with deadlines and are encouraged to submit applications well ahead.
Before applying, please make sure that you have read the requirements for the position and that you qualify.
Applications from non-qualifying applicants will most likely be discarded by the recruiting manager.
Apply

What does it mean?

Click "SAVE JOB" to save this job description for later.

Sign up for free to be able to save this job for later.