By continuing to browse this site, you agree to our use of cookies. Read our privacy policy

Senior Forskare

Stockholm (Sweden)

 • Organization: FBA - Folke Bernadotte Academy
 • Location: Stockholm (Sweden)
 • Grade: Level not specified
 • Occupational Groups:
 • Closing Date: 2022-01-16

Click "SAVE JOB" to save this job description for later.

Sign up for free to be able to save this job for later.

Senior Forskare

 • Ref: 21-00875
 • Stockholm
 • Sista ansökningsdag: 2022-01-16
Vill du vara med och bidra till internationell fred, säkerhet och utveckling? Vill du ha ett meningsfullt och utvecklande arbete där du gör skillnad? Då kan du vara vår nya kollega på FBA.

Dina arbetsuppgifter

Som senior forskare spelar du en central roll i FBA:s uppdrag att främja och bedriva forskning som syftar till ett effektivt genomförande av internationella fredsinsatser. Du arbetar med två verksamhetsområden: egen grundforskning (50 procent av arbetstiden) och verksamhet som syftar till att främja forskning och forskningstillämpning (50 procent av arbetstiden).

Du är den vetenskapliga motorn inom programmet för forskning, utveckling och evidens. Du bedriver empirisk, kontextnära grundforskning av direkt relevans för FBA:s expertområden, företrädelsevis baserat på fältarbete i konflikt- eller postkonfliktländer. Du publicerar dina forskningsresultat i internationellt granskade tidskrifter och bokserier. Genom din forskning bidrar du också till FBA:s tematiska utveckling. Forskningen finansieras som grundprincip av FBA:s förvaltningsanslag. FBA kan även vara medelsförvaltare för externfinansierade forskningsprojekt, dock krävs då att forskningen bedöms vara av direkt relevans för FBA:s expertområden.

En väsentlig del av den verksamhet som programmet för forskning, utveckling och evidens bedriver utgörs av kunskapsöverföring och främjande av dialog mellan forskare, beslutsfattare och praktiker inom området fred, säkerhet och utveckling. Som senior forskare har du en ledande roll i detta arbete och dina arbetsuppgifter inkluderar därför även nationell och internationell seminarieverksamhet samt andra aktiviteter som kan bidra till att synliggöra och tillgängliggöra forskningsresultat. Du fyller en rådgivande funktion inom FBA i arbetet med att främja ett evidensbaserat arbetssätt. I dina arbetsuppgifter ingår också att bedöma forskningsansökningar, arbeta med FBA:s egna publikationer och att representera programmet för forskning, utveckling och evidens internt och externt. Du är en skicklig relationsbyggare som etablerar och utvecklar såväl nationella som internationella forskarnätverk.

Du samarbetar nära och prestigelöst med dina kollegor på programmet för forskning, utveckling och evidens. Under forskningschefens ledning arbetar du självständigt inom samtliga verksamhetsområden och vägleder dina handläggarkollegor i det forskningsfrämjande arbetet. Många arbetsuppgifter har en internationell dimension, vilket kan innebära dagliga internationella kontakter.

Din profil

Kvalifikationer

 • Doktorsexamen i freds- och konfliktforskning eller motsvarande samhällsvetenskaplig inriktning som FBA bedömer likvärdig
 • Dokumenterat djup erfarenhet av empirisk, vetenskaplig forskning gällande fred, säkerhet och utveckling, företrädelsevis baserat på fältarbete i konflikt- eller postkonfliktmiljöer. Denna erfarenhet styrker du genom dina internationellt granskade vetenskapliga publikationer. Publikationslista skall biläggas ansökan (ladda upp under betyg och intyg)
 • Erfarenhet av att kommunicera och omsätta forskningsresultat till rådgivande eller kapacitetsbyggande verksamhet
 • Erfarenhet av planering, genomförande och uppföljning av projekt som kräver en utvecklad social förmåga
 • Dokumenterat god analytisk, skriftlig och kommunikativ förmåga

Meriterande

 • Erfarenhet av policynära forskning. Denna erfarenhet styrker du genom dina policyrelevanta publikationer. Publikationslista skall biläggas ansökan Publikationslista skall biläggas ansökan (ladda upp under betyg och intyg)
 • Erfarenhet av forskningsfrämjande verksamhet, eller motsvarande arbete i forskningsrelaterade miljöer
 • Erfarenhet av att ansöka om och erhålla forskningsmedel i konkurrens
 • Erfarenhet av forskningsfinansierande verksamhet, granskning och bedömning av forskningsansökningar samt hantering av forskningsbidrag
 • Erfarenhet av internationellt arbete med frågor relaterade till fred och säkerhet, gärna erfarenhet från arbete i konflikt- eller postkonfliktländer
 • Kunskaper i franska, spanska, arabiska, ukrainska, bosniska, serbiska eller kroatiska

Din kompetens

Arbetet ställer stora krav på din förmåga att ta eget ansvar för att leverera enligt överenskommelse. Ditt arbetssätt präglas av struktur och du planerar, organiserar och prioriterar ditt arbete så att det blir tidseffektivt och kvalitativt. Arbetet innehåller många personkontakter och det är därför viktigt att du har god samarbetsförmåga. Då du i din roll som forskare vägleder medarbetare krävs det också att du har en god ledarskapsförmåga. Du är professionell i din yrkesroll och har förmåga att agera rådgivande och genom dialog med motpart omvandla den egna specialistkunskapen till kunskap och insikter som höjer mottagarens nivå och förståelse. Vidare har du en mycket god språklig analytisk förmåga. Du har god erfarenhet av att professionellt tillämpa presentationsteknik och pedagogik och har förmåga att hålla målgruppsanpassade, strukturerade anföranden och presentationer. Arbetsspråk på FBA är svenska, varför grundläggande kunskaper i svenska i tal och skrift ett krav för tjänsten. Du har även mycket goda kunskaper i engelska i såväl tal som skrift och du förväntas kunna publicera på engelska utan omfattande språkgranskning.

FBA strävar efter en personalsammansättning som speglar samhällets mångfald. Vi kommer lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper som, tillsammans med tidigare erfarenheter, ska kunna vidimeras vid referenstagning. 

Vi erbjuder ett meningsfullt arbete där du kan känna delaktighet och ansvar. På FBA är du som medarbetare vår viktigaste tillgång. Här kan du läsa mer om hur det är att arbeta på FBA och vilka karriärmöjligheter du har hos oss. 

Du kommer att anställas som tjänsteperson i rollen som forskare. Tjänsten är en tillsvidareanställning med start enligt överenskommelse. 6 månaders provanställning tillämpas. Placeringsort är Stockholm eller Sandö. Tjänsteresor inrikes och utrikes förekommer, vilket även kan innefatta resor till högriskländer. Tjänsten är säkerhetsklassad och registerkontroll kommer att göras enligt bestämmelser i säkerhetsskyddslagen.

Ansök senast 16 januari

 

We do our best to provide you the most accurate info, but closing dates may be wrong on our site. Please check on the recruiting organization's page for the exact info. Candidates are responsible for complying with deadlines and are encouraged to submit applications well ahead.
Before applying, please make sure that you have read the requirements for the position and that you qualify.
Applications from non-qualifying applicants will most likely be discarded by the recruiting manager.
Apply

What does it mean?

Click "SAVE JOB" to save this job description for later.

Sign up for free to be able to save this job for later.