By continuing to browse this site, you agree to our use of cookies. Read our privacy policy

Rådgiver / Seniorrådgiver digitale prosesser

Oslo (Norway)

 • Organization: Nordiska rådet och Nordiska ministerrådet
 • Location: Oslo (Norway)
 • Grade: Senior
 • Occupational Groups:
  • Project and Programme Management
 • Closing Date:

Click "SAVE JOB" to save this job description for later.

Sign up for free to be able to save this job for later.
Er du serviceorientert og god på digitale prosesser?

Som systemansvarlig hos oss vil du få en spennende stilling med store muligheter for egenutvikling.  Du vil få et bredt spekter av arbeidsoppgaver og samarbeide med dyktige kollegaer fra hele Norden. Du vil, i samarbeid med en kollega, være ansvarlig for å drifte vårt verktøy for tilskuddsforvaltning.  Det innebærer tett samarbeid med våre rådgivere for å digitalisere våre prosesser.


Vi søker etter nå en initiativrik person og minst tre års relevant arbeidserfaring.

 
Arbeidsoppgaver
 • Digitalisering av arbeidsprosesser og videreutvikling av søknadssystemet for tilskuddsforvaltning tilpasset organisasjonen(es) krav og behov. Herunder administrasjon, konfigurering og vedlikehold av systemet vi benytter oss av.
 • Etablere tilskuddsordninger i samarbeid med fagrådgivere og følge opp disse, inkludert prosjektoppfølging (evaluering, kontrakt, økonomi og rapportering)
 • Oppfølging av leverandør (rapportere feilmeldinger og følge opp rettelser og endringer)
 • Spesifisering av nye funksjonaliteter og testing før implementering
 • Kontakt med ekstern leverandør, planlegging av teknisk drift og vedlikehold
 • Brukerstøtte og opplæring
 • Støtte og drift av digitale samhandlingsverktøy (Microsoft 365, SharePoint, Teams)
 • Være en del av administrative samarbeidet hvor støtte rundt digitalisering inngår
 • Andre arbeidsoppgaver kan tilfalle stillingen

Kvalifikasjoner
 • Kompetanse innenfor, og interesse for administrative arbeidsprosesser og digitalisering av disse
 • Erfaring med systemer for saksbehandling og forvaltning, skjemaoppsett og flytkonfigurering
 • Erfaring fra arbeid med digitale samhandlingsverktøy
 • Meget god IT- og systemforståelse


Egenskaper
 • Evne til å jobbe selvstendig, strukturert og løsningsorientert
 • Forståelse for tekniske problemstillinger og evnen til å kunne raskt sette seg inn i nye prosesser og arbeidsmåter.
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner

Vi tilbyr deg
 • En utfordrende stilling i et kompetent og godt fagmiljø
 • Hyggelige kolleger, et internasjonalt arbeidsmiljø og gode velferdstilbud
 • Lønn etter avtale, medlemskap i Statens pensjonskasse
   
Stillingen inngår i fellesadministrasjonen på nordisk senter i Oslo. Fellesadministrasjonen er et samarbeid mellom NordForsk, Nordic Innovation og Nordisk Energiforsking. Du vil inngå i stillingen som rådgiver eller seniorrådgiver, avhengig av erfaring og kompetanse.

Den ledige stillingen er en åremålstilsetting for fire år med mulighet for forlengelse i ytterligere fire år i tråd med Nordisk Ministerråds retningslinjer. Statsansatte har krav på tjenestefri for å arbeide i NordForsk. Medarbeidere som rekrutteres fra et annet land enn Norge har krav på kompensasjon i forbindelse med flytting utenfor hjemlandet. Vi etterstreber en balanse når det gjelder alder og kjønn. I tillegg skal NordForsk sin stab så langt som mulig gjenspeile den nordiske befolkingen, og ved utvelgelse av kandidater vil NordForsk etterstrebe en balanse mellom de ulike nordiske nasjonalitetene.

NordForsk er en organisasjon under Nordisk ministerråd som tilrettelegger for nordisk forskningssamarbeid. Hensikten er å styrke nordisk forskningssamarbeid og tilføre merverdi til det arbeidet som allerede pågår i de nordiske landene; Finland, Danmark, Sverige, Norge og Island, samt de selvstyrte områdene Færøyene, Grønland og Åland. NordForsks sekretariat har ca. 20 ansatte og er lokalisert sentralt i Oslo. For mer informasjon, se www.nordforsk.org.

Arbeidssted er Oslo.


 

Tittel

Rådgiver / Seniorrådgiver digitale prosesser

Organisasjon

NordForsk

By

Oslo

Søknadsfrist

01.02.2022 23:59

We do our best to provide you the most accurate info, but closing dates may be wrong on our site. Please check on the recruiting organization's page for the exact info. Candidates are responsible for complying with deadlines and are encouraged to submit applications well ahead.
Before applying, please make sure that you have read the requirements for the position and that you qualify.
Applications from non-qualifying applicants will most likely be discarded by the recruiting manager.
Apply

What does it mean?

Click "SAVE JOB" to save this job description for later.

Sign up for free to be able to save this job for later.