By continuing to browse this site, you agree to our use of cookies. Read our privacy policy

Monitoring and Evaluation (M&E) expert till EU projekt

  • Organization: MSB - Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
  • Location:
  • Grade: Senior - Only open for Swedish residents and/or nationals
  • Occupational Groups:
    • Monitoring and Evaluation
    • Project and Programme Management
  • Closing Date: 2022-05-23

Click "SAVE JOB" to save this job description for later.

Sign up for free to be able to save this job for later.

Monitoring and Evaluation (M&E) expert till EU projekt

Introduction

MSB (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap) söker nu en M&E expert till två pågående EU-finansierade kapacitetsutvecklingsinsatser i Västra Balkan och Turkiet, samt i den Östliga Partnerskapsregionen.

Projektet IPA FF genomförs i ett konsortium som leds av italienska DPC (Italienska Civilskyddet) och syftar till att stärka mottagarländernas arbete med att förebygga och hantera översvämningar och skogsbränder. Arbetet som M&E-expert innebär stödja resultatuppföljningen i projektets olika delar och arbetet sker utifrån ett befintligt övergripande M&E ramverk. Mängden arbete varierar men är ungefär 10 % under ett års arbetstid. Till stor del kommer arbetet genomföras på distans men enstaka resor till insatsländerna är aktuellt.

Konsortiet består av myndigheter och organisationer från andra europeiska länder. Som M&E-expert kommer du utveckla det ramverk som används för hela projektet och främst arbeta mot projektledningsteamet på DPC. Du kommer stötta olika konsortsiepartners i att använda uppföljningsramverket. Syftet är att ge styrning under projektet, skapa utvärderingar och uppföljning för att dokumentera lärdomar som ska vara tillgängliga under projektets gång och längre fram, både för deltagarna i konsortium men även andra intresseorganisationer.

Programmet “Prevention, Preparedness and Response to natural and man-made disasters in Eastern Partnership countries – phase 3 (PPRD East 3)”, syftar till att utveckla civilskydd, katastrofriskreducering och regional samverkan i länderna i det Östliga partnerskapet (Ukraina, Moldavien, Georgien, Armenien och Azerbajdzjan), samt stärka relationen till EUs civilskyddsmekanism. Huvudsaklig målgrupp för programmet är Civilskyddsmyndigheterna i partnerländerna men även andra aktörer inom civilsamhälle, akademi och privat sektor med fokus på katastrofriskhantering är viktiga intressenter.
Programmet initierades redan 2010 som ett flaggskeppsinitiativ när det Östliga Partnerskapet etablerades och har genomförts i 2 faser tidigare. Den tredje och sista fasen genomförs av MSB som huvudansvarig aktör i ett konsortium tillsammans med Emergency Service Academy of Finland (ESAF), Section of Crisis Management, Ministry of Interior, Slovakian Republic (SKR MV), Centro Internazionale in Monitoraggio Ambientale (CIMA) och Italienska Röda Korset (CRI). PPRD East 3 startade 1 oktober 2020 och kommer att pågå till 31 september 2024.

Det löpande arbetet kommer bestå av ungefär 30% arbete över hela programtiden. Det mesta arbetet kommer genomföras på distans men eventuellt kan vissa resor till insatsområdet bli aktuellt.

Introduction swedish

MSB arbetar dagligen med att kompetensförsörja insatser runt om i världen. Vi har stor erfarenhet av att samarbeta och stärka andra organisationer som exempelvis FN och EU i katastrof- och konfliktsituationer. MSB har även ett antal nationella förstärkningsresurser som kan stötta exempelvis kommuner, regioner, länsstyrelser och andra myndigheter.

MSB söker nu en M&E (Monitoring and Evaluation)-expert för insats till två EU-projekt. Insatsen är stationerad i Sverige men enstaka resor kan förekomma. Insatsen är på 12 månader med goda möjlighet till förlängning.

Vi värderar vår insatspersonals välbefinnande högt och du kommer att ha tillgång till stödfunktioner inom hälsa och säkerhet från MSB dygnet runt när du är på insats.

Duties

Programmens uppföljning syftar till lärande och styrning för att kontinuerligt förbättra verksamheten, samt att evidensbaserat kunna rapportera och kommunicera resultat till givare (accountability) och andra intressenter.
M&E-expertens roll är att stödja programmen med sakkunskap och kompetens inom uppföljning och utvärdering. Arbetet utgörs av rådgivande och stödjande insatser men också egen produktion genom exempelvis utvecklande och framtagande av system, metoder och verktyg. Arbetsuppgifterna kommer att variera beroende på programmens behov.

Några av arbetsuppgifterna är:

• Fortsatt utveckling av programmens övergripande M&E-ramverk och plan.
• Framtagande/utveckling av indikatorer, progress markers eller motsvarande för uppföljningen.
• Stödja framtagandet av baseline, midline och endline. Här kan behoven komma att se olika ut i de olika programmen beroende på hur långt de framskridit.
• Utveckla metoder och verktyg för datainsamling och analys.
• Vara rådgivande i val av metod för datainsamling och analys.
• Stödja programmen i genomförandet av datainsamling och analys. Det kan komma att bli aktuellt, i begränsad utsträckning, att själv samla in och analysera data.
• Utveckla ändamålsenliga rapporteringsstrukturer och format, utifrån programmens behov.
• Stödja programmen med rapportering och kommunikation av resultat.
• Genomföra utbildningsinsatser för projektteam samt nyckelexperter för att de ska kunna genomföra uppföljning enligt M&E-ramverket.
• Facilitera team-reviews, validerings- och partner-workshops med fokus på resultat och lärande för att möjliggöra förbättringar och justeringar i programmens planering och genomförande.
• Stödja i framtagandet av design/ToR för utvärdering.

Qualifications

Experience
Vi söker efter dig som har:

• Minst 5 års relevant arbetslivserfarenhet
• Erfarenhet och kunskap inom projektuppföljning och resultatstyrning inom kapacitetsutvecklande biståndsinsatser.
• Erfarenhet och kunskap inom katastrofriskreducering är meriterande.
• Erfarenhet av utvärdering liksom kunskap i utvärderingsmetod och utvärderingsprinciper är meriterande.
• Kunskap om olika approacher och metoder för resultatuppföljning liksom förmåga att ta till sig och testa nya metoder och arbetssätt utifrån verksamhetens behov och givares krav.
• Kunskap inom såväl kvantitativa och kvalitativa metoder för datainsamling och analys, samt förmåga att skräddarsy och använda metoder och verktyg för datainsamling och analys.
• Erfarenhet av att designa, anpassa och planera uppföljning efter projektspecifika behov. Meriterande om du tidigare har utvecklat M&E-ramverk och M&E-planer.
• Vana av att på ett inkluderande sätt facilitera grupper och workshops samt av att genomföra fysiska och distansbaserade utbildningsinsatser.
• Mycket goda kunskaper i svenska och engelska i såväl tal som skrift. Kunskaper i andra relevanta språk för regionerna är meriterande.
Education
För att passa i rollen som M&E-expert ska du ha en relevant akademisk examen eller annan erforderlig arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren finner likvärdig.
Languages
Flytande kunskaper i engelska (i tal och skrift) är ett krav då engelska är arbetsspråk.
Other requirements
Arbetet kräver förmåga att etablera och upprätthålla goda relationer och samarbeten med såväl kollegor som externa partners. Du vågar ta egna initiativ och är lösningsorienterad. Du behöver ta ett stort ansvar eftersom arbetet till största del kommer genomföras på distans.

Profile

Vi söker dig som kan:
• Interagera omdömesfullt och visa respekt för mångfald i multikulturella miljöer.
• Utföra ditt arbete under svåra och krävande förhållanden och samtidigt ha god förmåga till flexibilitet.
• Etablera och upprätthålla effektiva och goda arbetsförhållanden med kollegor, chefer och externa samarbetspartners.
• Kommunicera tydligt i såväl tal som skrift.
• Ta initiativ till att lösa uppgifter och problem både på ett praktiskt och analytiskt plan.

Contractual conditions

Att delta i internationella insatser för MSB innebär att du är tillfälligt anställd av MSB. MSB betalar lön samt en omfattande ersättning och förmånspaket till fältpersonal i internationell verksamhet. Dessutom erhåller deltagare i induktionsutbildning och relevanta specialutbildningar ersättning från MSB. Om vald för denna position görs en utvärdering efter uppdraget. Utvärderingen kan resultera i ett erbjudande att bli registrerad på MSB-listan. När du är registrerad i MSB resursbas, kan du kontinuerligt få intressanta internationella jobbmöjligheter och inbjudningar till stimulerande och värdefulla utbildningar och övningar. En registrering i MSB resursbas gäller i tre år. Efter denna period utvärderas din registrering och du får erbjudas en förlängd registrering. All personal som deltar i MSB insatser eller personer som ingår i MSB resursbas behöver delta i MSB induktionsutbildning och eventuella specialutbildningskurser.

Hur du ansöker:
För att söka denna tjänst var vänlig skapa ett konto först på MyPages. Notera att informationen som du delar på MyPages blir till ditt CV.När du skapat ditt konto och registrerat din CV-information skickar du in din ansökan genom att klicka på ”Apply” i den aktuella annonsen och följa de anvisade stegen. Har du redan ett konto på MyPages kan du gå direkt till Apply. Har du problem med MyPages kan du kontakta supporten genom att maila [email protected]

Glöm inte att beskriva detaljerat vilka tidigare arbetserfarenheter Ni besitter och som gör Er lämpliga för tjänsten.

Det är ditt ansvar som sökande att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning.
Som statlig myndighet omfattas vi av offentlighetsprincipen. Det innebär att om någon begär att få kopior på till exempel ansökningshandlingar är vi skyldiga att lämna ut dem.

Välkommen in med din ansökan!
Application deadline
2022-05-23

Point of contact

Johan Rosenfeldt
[email protected]
+46102405394


We do our best to provide you the most accurate info, but closing dates may be wrong on our site. Please check on the recruiting organization's page for the exact info. Candidates are responsible for complying with deadlines and are encouraged to submit applications well ahead.
Before applying, please make sure that you have read the requirements for the position and that you qualify.
Applications from non-qualifying applicants will most likely be discarded by the recruiting manager.
Apply

What does it mean?

Click "SAVE JOB" to save this job description for later.

Sign up for free to be able to save this job for later.