By continuing to browse this site, you agree to our use of cookies. Read our privacy policy

Peace and Development Specialist (P4), UN RCO/UNDP Liberia

Monrovia | Un

 • Organization: FBA - Folke Bernadotte Academy
 • Location: Monrovia | Un
 • Grade: Mid level - Mid - Only open for Swedish residents and/or nationals
 • Occupational Groups:
  • Development Cooperation and Sustainable Development Goals
  • Peace and Development
 • Closing Date: Closed

Peace and Development Specialist (P4), UN RCO/UNDP Liberia

 • Ref: 23-00277
 • Sista ansökningsdag: 2023-04-03
Folke Bernadotteakademin (FBA) är myndigheten för fred, säkerhet och utveckling. FBA arbetar med internationella fredsinsatser och utvecklingssamarbete. Myndigheten bedriver utbildning, forskning och metodutveckling för att stödja freds- och statsbyggande i konflikt- och postkonfliktländer. Vi bidrar även med civil personal och expertis till freds- och valobservationsinsatser som leds av EU, FN och OSSE. Myndigheten har fått sitt namn efter Folke Bernadotte, FN:s första medlare.

Är du intresserad av att arbeta internationellt och vill bli en del av myndighetens bidrag till  att främja fred och säkerhet i vår omvärld? FBA söker nu en erfaren Peace and Development Specialist (P4) till UN Resident Coordinator's Office (RCO) i Monrovia, Liberia, inom UNDP-DPPA Joint Programmet.

 Information om insatsen

Nästan alla världens självständiga nationer är medlemmar i FN, så även Sverige. Ett av FN:s huvudsyften är att bevara internationell fred och säkerhet. Ett led i detta är UNDP-DPPA Joint Programme on Building National Capacities for Conflict Prevention, som samlar FN-systemets expertis inom konfliktförebyggande, dialog och medling, och har cirka 40 freds- och utvecklingsrådgivare placerade i olika länder i världen. Du kommer att vara en av dessa, placerad på FN:s Resident Coordinator Office i Liberia.

För information kring UNDP-DPPA Joint Programme on Building National Capacities for Conflict Prevention klicka här.

 Grundkrav för tjänsten

För att bli aktuell för tjänsten ska du uppfylla de grundkrav som gäller för samtliga våra utlandsuppdrag. Du behöver bland annat vara folkbokförd i Sverige, ha körkort för personbil och goda kunskaper i svenska och engelska. Grundkraven i sin helhet hittar du här.

FBA strävar efter en personalsammansättning som speglar samhällets mångfald.   

Arbetsbeskrivning

Insatsen ansvarar för tjänstens arbetsbeskrivning, med information om vad tjänsten innebär och vilka specifika krav som ställs för just denna tjänst. Arbetsbeskrivningen för den aktuella tjänsten hittar du här.

Vårt arbetsgivarerbjudande

Du blir anställd av FBA, men sekunderas till en annan organisation som arbetsleder dig. Du är fortsatt folkbokförd i Sverige under din utlandstjänstgöring, betalar skatt i Sverige och omfattas av svensk socialförsäkring.

Av FBA får du lön och ett förmånligt villkorspaket. FBA har även en personalkonsulent som erbjuder rådgivning och proaktivt stöd medan du är på ett uppdrag. Mer information om våra kontrakt och villkor hittar du här.

Förväntningar på dig som utsänd

Du tar ett utlandsuppdrag som en representant för Sverige i världen. Du ska aktivt verka för att föra fram Sveriges utrikespolitiska prioriteringar som demokrati, mänskliga rättigheter, jämställdhet och utveckling.

Du är även en representant för FBA när du är på ett utlandsuppdrag för oss. Om du blir antagen till ett uppdrag blir du inbjuden till en förberedande utbildning på FBA där vi går igenom detta och den uppförandekod och antikorruptionspolicy vi har på myndigheten.

Under utbildningen får du också information om organisationen och landet du ska arbeta i, det politiska och säkerhetsmässiga läget, regional kultur och historia. Allt för att du ska vara så väl förberedd som möjligt. Här kan du läsa mer om förberedelser och stöd inför ett uppdrag.

Ansökan

Du ska fylla i en ansökan i vårt rekryteringssystem, klicka på knappen ”Ansök” nedan. Till ansökan måste du bifoga ett sk. PHF/P. 11(Personal History Form). Mallen för PHF finns här.

Du ska även skicka in ett personligt motivationsbrev och ladda upp din examenbevis (obligatorisk).

Samtliga ansökningshandlingar ska skrivas på engelska.

Sista ansökningsdag är måndag den 2023-04-03.

Hur går rekryteringsprocessen till?

När ansökningstiden gått ut genomför vi ett urval och beslutar därefter vilka kandidater som går vidare till en intervju. Inbjudan till en intervju skickas vanligtvis per mejl där vi också informerar om vår intervjumetodik och om hur kandidaten kan förbereda sig. Efter de första intervjuerna gör vi ytterligare ett urval och som ett sista steg tar vi referenser. När detta är klart beslutar vi vilka vi vill nominera som kandidaterna till tjänsten. . Beslut om slutkandidat fattas av FN.

Kontaktperson

Nisha Nilsson

nisha.nilsson@fba.se

This vacancy is now closed.
However, we have found similar vacancies for you: