By continuing to browse this site, you agree to our use of cookies. Read our privacy policy

Veterans' Reintegration Specialist, UNDP Ukraina

UNDP

 • Organization: FBA - Folke Bernadotte Academy
 • Location: UNDP
 • Grade: Mid level - Mid - Only open for Swedish residents and/or nationals
 • Occupational Groups:
  • Development Cooperation and Sustainable Development Goals
  • Refugee rights and well-being
  • Disarmament, Demobilization and Reintegration (DD&R)
 • Closing Date: 2023-10-08

Veterans' Reintegration Specialist, UNDP Ukraina

 • Ref: 23-01182
 • Sista ansökningsdag: 2023-09-24

Är du intresserad av att arbeta internationellt och vill bli en del av myndighetens bidrag till  att främja fred och säkerhet i vår omvärld? FBA söker nu en Veterans' Reintegration Specialist (motsvarande FN P3-nivå) till UNDP Ukraina i Kiev. OBS! Icke familjeplacering.

Information om insatsen

Nästan alla världens självständiga nationer är medlemmar i FN, så även Sverige. FN:s utvecklingsprogram (UNDP) finns på plats i 170 länder för att avskaffa fattigdom, minska ojämlikheter, främja fredliga samhällen och stötta länder att nå Globala målen till år 2030. FBA bidrar kontinuerligt med civil svensk personal till UNDP. 

Grundkrav för tjänsten

För att bli aktuell för tjänsten ska du uppfylla de grundkrav som gäller för samtliga våra utlandsuppdrag. Du behöver bland annat vara folkbokförd i Sverige, ha körkort för personbil och goda kunskaper i svenska och engelska. Grundkraven i sin helhet hittar du här.

FBA strävar efter en personalsammansättning som speglar samhällets mångfald.   

Arbetsbeskrivning

Insatsen ansvarar för tjänstens arbetsbeskrivning. I arbetsbeskrivningen finns information om vad tjänsten innebär och vilka specifika krav som ställs för just denna tjänst. Arbetsbeskrivningen för den aktuella tjänsten hittar du här.

Vårt arbetsgivarerbjudande

Du blir anställd av FBA, men sekunderas till en annan organisation som arbetsleder dig. Du är fortsatt folkbokförd i Sverige under din utlandstjänstgöring, betalar skatt i Sverige och omfattas av svensk socialförsäkring.

Av FBA får du lön och ett förmånligt villkorspaket. FBA har även en personalkonsulent som erbjuder rådgivning och proaktivt stöd medan du är på ett uppdrag. Mer information om våra kontrakt och villkor hittar du här.

Förväntningar på dig som utsänd

Du tar ett utlandsuppdrag som en representant för Sverige i världen. Du ska aktivt verka för att föra fram Sveriges utrikespolitiska prioriteringar som demokrati, mänskliga rättigheter, jämställdhet och utveckling.

Du är även en representant för FBA när du är på ett utlandsuppdrag för oss. Om du blir antagen till ett uppdrag blir du inbjuden till en förberedande utbildning på FBA där vi går igenom detta och den uppförandekod och antikorruptionspolicy vi har på myndigheten.

Under utbildningen får du också information om organisationen och landet du ska arbeta i, det politiska och säkerhetsmässiga läget, regional kultur och historia. Allt för att du ska vara så väl förberedd som möjligt. Här kan du läsa mer om förberedelser och stöd inför ett uppdrag.

Ansökan

Du ska fylla i en ansökan i vårt rekryteringssystem, klicka på knappen ”Ansök” nedan. Till ansökan måste du bifoga ett sk. P11 (FN:s ansökningsformulär). Mallen för P11 finns här.

Du ska även skicka in ett personligt motivationsbrev och ladda upp ditt examenbevis (obligatorisk)

Samtliga ansökningshandlingar ska skrivas på engelska. 

Sista ansökningsdag är 24 september 2023.

Hur går rekryteringsprocessen till?

När ansökningstiden gått ut genomför vi tillsammans med en rekryteringsfirma ett urval och beslutar därefter vilka kandidater som går vidare till en intervju. Inbjudan till en intervju skickas vanligtvis per mejl där vi också informerar om vår intervjumetodik och om hur kandidaten kan förbereda sig. Efter de första intervjuerna gör vi ytterligare ett urval och som ett sista steg tar vi referenser. När detta är klart beslutar vi vilka 2-3 kandidater som vi kommer nominera till UNDP som i sin tur genomför intervjuer. Beslut om slutkandidat fattas därefter av UNDP.

Kontaktperson

Nisha Nilsson

nisha.nilsson@fba.se

We do our best to provide you the most accurate info, but closing dates may be wrong on our site. Please check on the recruiting organization's page for the exact info. Candidates are responsible for complying with deadlines and are encouraged to submit applications well ahead.
Before applying, please make sure that you have read the requirements for the position and that you qualify.
Applications from non-qualifying applicants will most likely be discarded by the recruiting manager.
Apply