By continuing to browse this site, you agree to our use of cookies. Read our privacy policy

Traineeprogram på Sida för framtidens internationella utvecklingssamarbete

Stockholm

 • Organization: Sida - Swedish International Development Cooperation Agency
 • Location: Stockholm
 • Grade: Level not specified - Level not specified
 • Occupational Groups:
  • Development Cooperation and Sustainable Development Goals
 • Closing Date: 2024-09-01

Sida söker dig som är i början av din karriär och som vill göra skillnad på riktigt.
Som trainee på biståndsmyndigheten Sida gör du dig redo för att arbeta med världen som arbetsplats, med FN:s globala mål och den statliga värdegrunden som vägvisare. För att kunna svara mot de utmaningar världen står inför idag och framöver, behöver vi medarbetare med olika bakgrund och förmågor. Är det dig vi söker?

Om traineeprogrammet
I september 2024 startar Sidas ettåriga traineeprogram med 10-15 platser.
Genom traineeprogrammet får du bästa möjliga förutsättningar att bli en skicklig handläggare på Sida. Programmet innehåller både praktiskt arbete och olika utbildningsmoment. Du kommer att få en egen handledare och möjlighet till utlandstjänstgöring på en svensk ambassad under några månader. Efter programmet kommer du att arbeta som handläggare på Sida och ha ett betydande ansvar med en bredd av arbetsuppgifter; du analyserar kontexten, granskar och bedömer ansökningar, har en tät och coachande dialog med dina samarbetspartner, koordinerar med andra kollegor och andra givarorganisationer samt följer upp risker och resultat.

Ett traineeprogram för ökad mångfald av kompetenser
På Sida arbetar vi i en internationell miljö med de utmaningar som världen står inför idag, och vill att våra medarbetare tillsammans speglar den mångfald som präglar vår verksamhet.

Vi söker dig med akademisk examen som har kompetenser och erfarenheter som kan stärka Sidas förmåga att arbeta för att minska fattigdom och förtryck i världen. Du behöver inte vara expert på utvecklingssamarbete, den kompetensen får du möjlighet att utveckla hos oss. Däremot söker vi dig med kunskaper och erfarenheter som bidrar till att bredda mångfalden, kanske har du en utbildning som skiljer sig från majoriteten av våra handläggare genom exempelvis utbildning som ingenjör, natur- och miljövetare eller ekonom. Efter traineeprogrammet får du kanske arbeta med humanitära insatser i konfliktländer eller med att hitta finansieringslösningar för solcellssatsningar i södra Afrika eller med något helt annat!


Sverige och världen som din arbetsplats

På Sida är det naturligt att växla mellan arbete i Sverige och på ambassad i något av våra samarbetsländer. Vi söker dig som är särskilt lockad av att arbeta i lite mer utmanande miljöer, i konflikt- och postkonflikt-länder. Du vill helt enkelt jobba där du kan göra som mest skillnad.

Vi jobbar tillsammans med samarbetsorganisationer över hela världen. Därför behöver du ha god förmåga att föra dialog med människor från olika kulturella kontexter. Troligtvis har du erfarenhet av att bo eller resa mycket utomlands, eller har en kulturell bakgrund som ger dig ett extra försprång vad gäller interkulturell förståelse.

Dina förmågor och din motivation är avgörande
Dina förmågor tillsammans med din motivation att gå vårt traineeprogram och att arbeta internationellt i utmanande miljöer är avgörande för att bli antagen till programmet. Du behöver också ha ett intresse för att jobba på en statlig myndighet. Som anställd i staten arbetar du på medborgarnas uppdrag. Du arbetar med den statliga värdegrunden som vägvisare utifrån principerna: demokrati, legalitet, objektivitet, fri åsiktsbildning, effektivitet och service, samt respekt för allas lika värde, frihet och värdighet.

Kvalifikationskrav:

 • Akademisk examen (motsvarande minst kandidatnivå)
 • Goda kunskaper i svenska och engelska i såväl tal som skrift
 • Minst 1 års arbetslivserfarenhet inom områden som Sida bedömer är relevant för verksamheten.
 • Du vill och är beredd, att efter programmet, arbeta på en svensk ambassad och särskilt i länder i konflikt-/postkonflikt-miljö
 • Svenskt medborgarskap eftersom tanken är att du ska kunna arbeta på en svensk ambassad

För att bli antagen till programmet får du ha max tre års arbetslivserfarenhet inom internationellt utvecklingssamarbete.

Funktionell kompetens/förmågor

Vi lägger stor vikt vid dina förmågor. För att lyckas som trainee hos oss behöver du ha god förmåga att lära nytt och ständigt utveckla din kompetens. Du behöver också vara duktig på att samarbeta och jobba i team. Vidare har du god förmåga att kommunicera och förmedla budskap på ett pedagogiskt sätt som passar mottagaren samt att lyssna och bygga goda relationer. Slutligen behöver du ha god förmåga att leda dig själv, leverera med gott resultat och med en god analytisk förmåga för att kunna ta dig an komplexa utmaningar.

Meriterande:

 • Ytterligare kunskaper i språk som talas i Sidas samarbetsländer. Goda kunskaper i franska, spanska, ryska, ukrainska och arabiska är av särskilt intresse
 • Erfarenhet av att ha bott/längre vistelser i annat land, särskilt i konflikt eller postkonfliktmiljöer
 • Goda kunskaper inom digitalisering (gärna med inriktning hållbar utveckling)
 • Erfarenhet och/eller kunskap inom områden av relevans för Sida, som t.ex. bank/finans, handel, miljö/klimat, energi, fred och säkerhet, humanitärt, migration, hälsa/SRHR, jämställdhet eller politiska institutioner, offentlig förvaltning och styrning
 • Erfarenhet från arbete med hållbar utveckling (ekonomisk, social eller miljömässig) från näringslivet, multilaterala organisationer (t.ex. FN, EU), andra myndigheter eller civilsamhället

Information

Eftersom programmet innehåller utlandstjänstgöring på en svensk ambassad kommer Sida att genomföra säkerhetsprövning på slutkandidater innan anställning. Godkänd säkerhetsprövning, inklusive ditt samtycke till registerkontroll av säkerhetspolisen, krävs för att du ska kunna bli erbjuden en plats i traineeprogrammet .

Befattningen avser tillsvidareanställning med tillträde september 2024. Provanställning om 6 månader tillämpas. Som trainee får du en individuell lön från start och du omfattas av samma anställningsvillkor och förmåner som gäller för alla anställda på Sida.

Frågor om trainee-programmet kan ställas till trainee@sida.se 

Eventuella frågor om villkor och andra fackliga frågor ställs till fackliga företrädare vid Sida för Saco (kontaktperson: linus.jarl@sida.se) och ST (kontaktperson: karin.afli@sida.se).

I Sidas rekryteringsprocess används urvalsfrågor som ett verktyg för att göra ett första urval. Var därför noga med dina svar så att de speglar din kompetens och erfarenhet på ett korrekt sätt.

Sida är en statlig myndighet. Det innebär att uppgifter och ansökningshandlingar som du lämnar till oss kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen om någon begär ut dem. Normalt gäller ingen sekretess för de uppgifter som behandlas i databasen. Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen per telefon.

Läs gärna mer:

-Om hur Sida arbetar med bistånd här.
-Om vad det innebär att vara anställd på Sida här.
-Om Traineeprogrammet.

Olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är grunden för en arbetsplats fri från diskriminering, där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där de gemensamma nämnarna är tillit, professionalitet och mod, och vi välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter.

We do our best to provide you the most accurate info, but closing dates may be wrong on our site. Please check on the recruiting organization's page for the exact info. Candidates are responsible for complying with deadlines and are encouraged to submit applications well ahead.
Before applying, please make sure that you have read the requirements for the position and that you qualify.
Applications from non-qualifying applicants will most likely be discarded by the recruiting manager.

You need an Impactpool account to apply for this job

It's free and takes only a moment to sign up

Sign up and apply

Already a member of Impactpool?

Sign in to your account
or