By continuing to browse this site, you agree to our use of cookies. Read our privacy policy

Tematisk handläggare Somalia (vikariat)

Stockholm

 • Organization: FBA - Folke Bernadotte Academy
 • Location: Stockholm
 • Grade: Level not specified - Level not specified
 • Occupational Groups:
  • Project and Programme Management
 • Closing Date: Closed

Tematisk handläggare Somalia (vikariat)

 • Ref: 24-00195
 • Stockholm
 • Sista ansökningsdag: 2024-04-14
Folke Bernadotteakademin (FBA) är myndigheten för fred, säkerhet och utveckling. FBA arbetar med internationella fredsinsatser och utvecklingssamarbete. Myndigheten bedriver utbildning, forskning och metodutveckling för att stödja freds- och statsbyggande i konflikt- och postkonfliktländer. Vi bidrar även med civil personal och expertis till freds- och valobservationsinsatser som leds av EU, FN och OSSE. Myndigheten har fått sitt namn efter Folke Bernadotte, FN:s första medlare.

Vill du vara med och bidra till internationell fred, säkerhet och utveckling? Vill du ha ett meningsfullt och utvecklande arbete där du gör skillnad? Då kan du vara vår nya kollega på FBA.

Dina arbetsuppgifter

Du kommer att arbeta som tematisk handläggare på FBA:s enhet för Afrika med fokus på arbetsområdena Unga Fred och Säkerhet (UFS) och Säkerhets Sektor Reform (SSR) inom ramen för FBA:s arbete i Somalia. Arbetet bedrivs i samarbete med kollegor i FBA:s Somaliateam och leds av en landansvarig kollega.

Enheten för Afrika arbetar med kontextanpassat stöd till lokala, nationella och multilaterala afrikanska aktörer samt till lokalt drivna statsbyggande, konfliktförebyggande och fredsbyggande processer. Detta sker genom utbildning, rådgivning samt specifikt tekniskt stöd inom FBA:s olika expertområden.

FBA:s verksamhet i Somalia har idag ett flertal resurskrävande och upparbetade spår inom UFS och SSR som innebär att rådge och erbjuda kontextanpassat stöd i större nationella dialog och statsbyggande processer så som grundlagsbygganing, försoning och val. Fokus ligger på att utveckla kapaciteten bland unga och säkerhetsaktörer att genomföra deltagarbaserade, generationsöverskridande och jämställdhetsintegrerade inlärnings och förändringsprocesser.

 

I dina arbetsuppgifter ingår att administrera, utbilda, rådge och processtödja samt att utveckla metod- och policystöd. Du planerar, genomför, dokumenterar och följer upp kompetenshöjande insatser som riktar sig till olika målgrupper i linje med verksamhetens mål och inriktning. I rollen ingår också processledning som relaterar till säkerhetsaktörer och säkerhetssektorreform i konflikt eller postkonfliktkontext och jämställdhetsintegrering.

 

I arbetet ingår även att stärka befintliga samarbeten med lokala och internationella aktörer och att utveckla egna nätverk. Gedigen landkontexterfarenhet är viktig för att kunna bidra till teamets arbete.

Regelbundna resor till Somalia ingår i tjänsten.

 

Din profil

Kvalifikationer

 • Akademisk examen inom statsvetenskap, juridik eller freds- och konfliktkunskap, eller motsvarande kompetens förvärvad på annat sätt som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
 • Erfarenhet av fredsbyggande arbete, företrädesvis fokuserat på UFS och SSR i internationella insatser och/eller i konfliktländer
 • Erfarenhet av deltagarbaserade förändringsprocesser i konflikt- eller postkonfliktländer samt att själv implementera samt driva insatser i komplex miljö
 • Erfarenhet av konceptutveckling, kapacitetsutveckling och processdesign.
 • Mycket goda kunskaper i svenska och engelska i såväl tal som skrift.

Meriterande

 • Erfarenhet av att arbeta med, eller i, Somalia
 • Erfarenhet av att stödja ungas politiska deltagande samt egenorganisering i konfliktkontexter
 • Erfarenhet av analytiskt arbete och rådgivning, gärna med fokus på inkluderande politiska processer inom freds- och konfliktfrågor
 • Erfarenhet av resultatbaserat arbetssätt
 • Relevant arbetslivserfarenhet från statlig arbetsgivare
 • Ytterligare språkkunskaper

 

Rollen kräver ett flexibelt förhållningssätt, god förmåga att prioritera och leverera enligt överenskommelse. I ditt arbete har du förmåga att arbeta självständigt och du är resultatorienterad i din yrkesroll. Du har en god analytisk förmåga, men är också konsultativ och bidrar till att hitta alternativa vägar framåt i en komplex och ständigt föränderlig kontext. Du har förmåga att agera strategiskt i planering, genomförande och uppföljning ur ett helhetsperspektiv.

Arbetet innehåller också många personkontakter, och det är därför viktigt att du är lyhörd, kommunikativ, har god samarbetsförmåga och förmåga att kompromissa. Det är också viktigt att kunna planera och genomföra verksamhet på ett strategiskt sätt. Du agerar rådgivande och genom dialog med motpart omvandlar du den egna kunskapen till kunskap och insikter som höjer mottagarens nivå och förståelse.

FBA strävar efter en personalsammansättning som speglar samhällets mångfald. Vi kommer lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper som, tillsammans med tidigare erfarenheter, ska kunna vidimeras vid referenstagning.

 

Vi erbjuder ett meningsfullt arbete där du kan känna delaktighet och ansvar. På FBA är du som medarbetare vår viktigaste tillgång. 

 

Du kommer att anställas som tjänsteperson i rollen som tematisk handläggare. Tjänsten är ett vikariat på ett år med eventuell möjlighet till förlängning. Start enligt överenskommelse. Placeringsort är Stockholm eller Sandö.

Registerkontroll kan komma att genomföras på slutkandidat enligt bestämmelser i säkerhetsskyddslagen.

Välkommen med din ansökan, innehållande CV, ansökningsbrev och relevanta intyg – senast 14 april

Vi undanber oss erbjudanden om annonserings - och rekryteringshjälp.

 

Rollens innehåll:

Cecilia Bylesjö // 072 - 232 25 16

Frågor gällande rekryteringsprocessen:

Daniel Hallström // daniel.hallstrom@fba.se

Facklig representant:

Annika Folkesson // annika.folkesson@fba.se

Om oss

 

Folke Bernadotteakademin (FBA) är myndigheten för fred, säkerhet och utveckling.

FBA arbetar med internationella fredsinsatser och utvecklingssamarbete. Myndigheten bedriver utbildning, forskning och metodutveckling för att stödja freds- och statsbyggande i konflikt- och postkonfliktländer. Vi bidrar även med civil personal och expertis till freds- och valobservationsinsatser som leds av EU, FN och OSSE. Myndigheten har fått sitt namn efter Folke Bernadotte, FN:s första medlare.

 

 

This vacancy is now closed.
However, we have found similar vacancies for you: