By continuing to browse this site, you agree to our use of cookies. Read our privacy policy

Tematiskt handläggare dialog/medling, Östeuropa och västra Balkan (Vik)

Stockholm

 • Organization: FBA - Folke Bernadotte Academy
 • Location: Stockholm
 • Grade: Level not specified - Level not specified
 • Occupational Groups:
  • Project and Programme Management
 • Closing Date: Closed

Tematiskt handläggare dialog/medling, Östeuropa och västra Balkan (Vik)

 • Ref: 24-00207
 • Stockholm
 • Sista ansökningsdag: 2024-04-15
Folke Bernadotteakademin (FBA) är myndigheten för fred, säkerhet och utveckling. FBA arbetar med internationella fredsinsatser och utvecklingssamarbete. Myndigheten bedriver utbildning, forskning och metodutveckling för att stödja freds- och statsbyggande i konflikt- och postkonfliktländer. Vi bidrar även med civil personal och expertis till freds- och valobservationsinsatser som leds av EU, FN och OSSE. Myndigheten har fått sitt namn efter Folke Bernadotte, FN:s första medlare.

Vill du vara med och bidra till internationell fred, säkerhet och utveckling? Vill du ha ett meningsfullt och utvecklande arbete där du gör skillnad? Då kan du vara vår nya kollega på FBA. 

Dina arbetsuppgifter 

Du kommer att arbeta som tematisk handläggare inom dialog och fredsmedling på Enheten för Östeuropa och västra Balkan. Enheten håller bland annat ihop FBA:s arbete i västra Balkan, och i centrum för detta står uppdraget inom Sveriges strategi för regionalt utvecklingssamarbete 2021 – 2027. Din portföljs geografiska fokus kommer att vara på Västra Balkan, där just nu Bosnien Hercegovina är prioriterad kontext. Du kommer bland annat att ansvara för att utveckla, förbereda, genomföra och följa upp verksamhet som syftar till att främja försoning, konfliktförebyggande och fredsbyggande lokalt och nationellt.  

Du arbetar nära med kollegorna i FBA:s regionteam för västra Balkan, liksom med nationella partnerorganisationer och nyckelaktörer. I dina uppgifter ingår bland annat att:  

 • Designa, förbereda och facilitera utbildningar, workshops och dialoger 
 • Rådge och stödja partners, deltagare och nyckelaktörer, i olika processer för att främja förtroende och fredsbyggande processer 
 • Främja FBA:s relevanta nätverk i regionen, samt stärka ett nära partnerskap med bosniska samarbetspartners 
 • Följa upp verksamheten för resultatrapportering och erfarenhetshantering 

Notera att FBA för tillfället har ytterligare en tjänst med liknande uppgifter och roll.  

Din profil 

Kvalifikationer 

 • Akademisk samhällsvetenskaplig examen (ex. inom fred och konfliktkunskap eller statsvetenskap) eller annan relevant utbildning som FBA bedömer som likvärdig 
 • Kunskap om samt erfarenhet av arbete med freds- säkerhets- och utvecklingsfrågor i/med konflikt- eller postkonfliktländer. Denna kunskap och erfarenhet är med fördel flerårig samt med fokus på konfliktförebyggande, fredsbyggande, dialog, försoning, demokratisk samhällsstyrning och/eller klimatrelaterade säkerhetsrisker.  
 • Erfarenhet av arbete med praktiska verktyg såsom processdesign, utbildning, rådgivning, och facilitering, och/eller annan form av kapacitetsutveckling eller partnerstöd inom fred och säkerhet 
 • God förmåga att etablera och utveckla bilaterala och internationella nätverk och förtroendefulla partnerskap  
 • Mycket goda kunskaper i engelska, både i tal och skrift 
 • Goda kunskaper i svenska 

Meriterande  

 • Kunskap om, och relevant erfarenhet från, i första hand från västra Balkan och Bosnien och Hercegovina, i andra hand Östeuropa  
 • Mycket god faciliteringsförmåga och flerårig erfarenhet av att designa och facilitera fredsbyggande-processer och/eller (deltagarcentrerad) kapacitetsutveckling  
 • Erfarenhet av resultatbaserat arbete, företrädesvis inom fredsbyggande och/eller internationellt utvecklingssamarbete  
 • Kunskap i språk relevanta för de aktuella regionerna (i första hand västra Balkan, i andra hand Östeuropa) 

Arbetet innehåller många personkontakter, och utgår från ett nära partnerskap med nationella partners och aktörer i regionen, och det är därför viktigt att du är kommunikativ och har en mycket god samarbetsförmåga. Arbetet ställer stora krav på flexibilitet och förmåga att ta eget ansvar för att leverera enligt överenskommelse. Du är professionell och resultatorienterad i din yrkesroll.   

Du har god förmåga att ta in och orientera dig i en större mängd information, och att skriftligen framställa relevanta analyser. Du är strukturerad och har förmåga att planera, organisera och prioritera ditt arbete så att det blir tidseffektivt och kvalitativt.  

Du har förmåga att pedagogiskt presentera information, och känner dig trygg med att facilitera/leda olika typer av workshops för olika målgrupper.  

FBA strävar efter en personalsammansättning som speglar samhällets mångfald. Vi kommer lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper som, tillsammans med tidigare erfarenheter, ska kunna vidimeras vid referenstagning.  

Vi erbjuder ett meningsfullt arbete där du kan känna delaktighet och ansvar. På FBA är du som medarbetare vår viktigaste tillgång  

Du kommer att anställas som tjänsteperson i rollen som tematisk handläggare, dialog och fredsmedling. Tjänsten är ett vikariat till och med 25 oktober 2025, med start så snart som möjligt eller enligt överenskommelse. Placeringsort är Stockholm eller Sandö. I arbetet ingår utrikesresor, särskilt till västra Balkan. Registerkontroll kan komma att genomföras på slutkandidat enligt bestämmelser i säkerhetsskyddslagen. 

Vänligen inkom med din fullständiga ansökan senast 15 april, innehållande CV, ansökningsbrev och relevanta intyg som styrker ditt CV.   

 

Vi undanber oss erbjudanden om annonserings - och rekryteringshjälp. 

 

Rollens innehåll:  

Maja Jakobsson, Enhetschef // +46 10 456 23 27 

Frågor gällande rekryteringsprocessen:  

HR-partner Daniel Hallström // daniel.hallstrom@fba.se 

Facklig representant Saco-S:  

Annika Folkesson // annika.folkesson@fba.se  

 

Om oss 

Folke Bernadotteakademin (FBA) är myndigheten för fred, säkerhet och utveckling. 

FBA arbetar med internationella fredsinsatser och utvecklingssamarbete. Myndigheten bedriver utbildning, forskning och metodutveckling för att stödja freds- och statsbyggande i konflikt- och postkonfliktländer. Vi bidrar även med civil personal och expertis till freds- och valobservationsinsatser som leds av EU, FN och OSSE. Myndigheten har fått sitt namn efter Folke Bernadotte, FN:s första medlare. 

 

This vacancy is now closed.
However, we have found similar vacancies for you: