By continuing to browse this site, you agree to our use of cookies. Read our privacy policy

Seniorrådgiver - Virksomhetsstyring

Oslo

 • Organization: Nordiska rådet och Nordiska ministerrådet
 • Location: Oslo
 • Grade: Senior level - Senior
 • Occupational Groups:
  • Project and Programme Management
 • Closing Date: 2024-06-14

En unik mulighet for deg som ønsker å jobbe nordisk med virksomhetsstyring av innovasjonsprosjekter

Nordisk ministerråd er de nordiske regjeringers samarbeidsorgan. Nordic Innovation er en av Nordisk Ministerråds 12 organisasjoner. Vår visjon er å bidra til at Norden blir verdens mest integrerte og bærekraftig region innen 2030. Se www.nordicinnovation.org og www.norden.org .

Nordic Innovation er en sentral aktør i implementeringen av det nordiske samarbeidsprogrammet for nærings- og innovasjonspolitikk. Nordic Innovation bidrar til at Norden skal bli en foregangsregion for bærekraftig vekst. Vi arbeider for å fremme entreprenørskap, innovasjon og konkurransekraft i nordiske virksomheter.

Nordic Innovations virksomhet og aktiviteter tar sikte på å skape nordisk merverdi med konkrete resultater og synlige effekter for de nordiske landene. Vi søker en seniorrådgiver som får ansvar for å følge opp resultatrapportering som måler verdien, effekten og resultatene av våre mange initiativ. Du vil jobbe tett med ledelsen av Nordic Innovation og inngå i styringsdialogen med Nordisk Ministerråds sekretariat i København. Du vil få det faglige ansvaret for Nordic Innovations virksomhetsstyring.

Arbeidet vil bestå av både strategiske og operative elementer. Eksempler på arbeidsoppgaver kan være å utvikle strategier og programmer, prosjekter, danne nettverk, lage utlysninger, håndtere evalueringsprosesser, veilede og følge opp prosjekter. Du kommer til å ha tett kontakt med eksterne bedrifter og organisasjoner. Her er det viktig å tilpasse kommunikasjonen etter målgruppe på en profesjonell måte.

Dine hovedoppgaver:
 
 • Utvikle metoder, verktøy og system for overvåking og resultatmåling i Nordic Innovation
 • Bistå ledelsen i den overordnede styringsdialogen og rapporteringen
 • Bistå prosjektledere i etablering av gode mål og resultatindikatorer 
 • Følge opp prosjekter og analysere resultater
 • Ansvarlig for opplæring og veiledning av medarbeidere og prosjektledere i mål og målstyring
 • Formidling av mål og resultater


For å arbeide effektivt hos oss bør du ha relevant erfaring fra offentlig sektor eller næringslivet. Vi ser for oss at du har bakgrunn med bl.a. følgende områder:
 
 • Erfaring med utvikling, etablering og oppfølging av system for virksomhetsstyring
 • Erfaring med styringsdialoger i kunnskapsintensiv virksomhet
 • Erfaring med å formidle resultater
 • God økonomiforståelse
 • God kjennskap til relevante IKT-verktøy

Du bør ha akademisk bakgrunn på høyere nivå, og relevant arbeidserfaring. Vi forutsetter at du har gode kommunikasjonsferdigheter og at du kan kommunisere flytende på minst ett skandinavisk språk i tillegg til engelsk. Du er samarbeidsorientert, effektiv og trives i et hektisk miljø.
 
Vi kan tilby deg en spennende jobb i et interessant og utviklende arbeidsmiljø. Du vil få kollegaer fra alle nordiske land og ha kontakt med sentrale innovasjonsmiljøer i Norden og internasjonalt. En del reisevirksomhet må påregnes. Arbeidsplassen er i Oslo og stillingen er inntil 4 år med mulighet for forlengelse ytterligere 4 år.

Personer som er statsansatt i ett av de nordiske landene har rett til permisjon når vedkommende jobber for Nordic Innovation.

For ytterligere informasjon om Nordic Innovation se: http://www.nordicinnovation.org. For spørsmål til stillingen ta kontakt med: HR rådgiver, Kristine Høydahl (kristine.hoydahl@nordicinnovation.org), tlf +47 40 60 53 95

 

Tittel

Seniorrådgiver – virksomhetsstyring

Organisasjon

Nordisk innovation

By

Oslo

Søknadsfrist

14.06.2024 23:59

Ansettelsesvilkår

Lokale vilkår

Jobbkategori

Seniorrådgiver

We do our best to provide you the most accurate info, but closing dates may be wrong on our site. Please check on the recruiting organization's page for the exact info. Candidates are responsible for complying with deadlines and are encouraged to submit applications well ahead.
Before applying, please make sure that you have read the requirements for the position and that you qualify.
Applications from non-qualifying applicants will most likely be discarded by the recruiting manager.

You need an Impactpool account to apply for this job

It's free and takes only a moment to sign up

Sign up and apply

Already a member of Impactpool?

Sign in to your account
or