By continuing to browse this site, you agree to our use of cookies. Read our privacy policy

Team Leader (hybrida hot mot valprocesser), EUPM Moldavien

Chişinău

 • Organization: FBA - Folke Bernadotte Academy
 • Location: Chişinău
 • Grade: Mid level - Mid - Only open for Swedish residents and/or nationals
 • Occupational Groups:
  • Managerial positions
 • Closing Date: 2024-06-02

Team Leader (hybrida hot mot valprocesser), EUPM Moldavien

 • Ref: 24-00305
 • Chisinau
 • Sista ansökningsdag: 2024-06-02
Folke Bernadotteakademin (FBA) är myndigheten för fred, säkerhet och utveckling. FBA arbetar med internationella fredsinsatser och utvecklingssamarbete. Myndigheten bedriver utbildning, forskning och metodutveckling för att stödja freds- och statsbyggande i konflikt- och postkonfliktländer. Vi bidrar även med civil personal och expertis till freds- och valobservationsinsatser som leds av EU, FN och OSSE. Myndigheten har fått sitt namn efter Folke Bernadotte, FN:s första medlare.

Är du intresserad av att arbeta internationellt och vill bli en del av myndighetens viktiga bidrag till att främja fred och säkerhet i vår omvärld? FBA söker nu dig som vill ta dig an rollen som Team Leader för ett specialiserat insatsteam som ska arbeta med hybrida hot mot valprocessen i Moldavien, genom EUPM Moldavien.

Information om EUPM Moldavien finns här.

Grundkrav för tjänsten

För att bli aktuell för tjänsten behöver du uppfylla de grundkrav som gäller för samtliga våra utlandsuppdrag. Du behöver bland annat vara folkbokförd i Sverige, ha körkort för personbil och goda kunskaper i svenska och engelska. Grundkraven i sin helhet hittar du här.

Arbetsbeskrivning

Insatsen ansvarar för tjänstens arbetsbeskrivning, med information om vad tjänsten innebär och vilka specifika krav som ställs för just denna tjänst. Officiell annons från EU har inte kommit än, och vi kommer att dela mer information när vi får den.

EUPM söker ett specialiserat insatsteam som ska åka ner till Moldavien under en sexmånaders period för att stötta moldaviska myndigheters arbete för att stärka landets motståndskraft mot hybridhot som riktas mot den pågående valprocessen. Teamet består av en Team leader och fem experter i form av följande roller: Legal Specialist (lagstiftning kopplat till illegal finansiering av politiska partier), Financial Investigation Specialist (granskande av pengaflöden kopplat till illegal finansiering av politiska partier), Communication Specialist (strategisk myndighetdkommunikation med fokus på valkampanjer), Analyst Specialist (extern/ ryska påverkansmetoder i samband med val) och IT Specalist (cybersäkerhet inom statliga institutioner). 

Teamet kommer att arbeta under en sexmånaders period: 

 • Fas 1 - augusti och september 2024: Lägesbedömning och förarbete
 • Fas 2 - oktober och november 2024: Övervaka valprocessen och stödja statliga aktörers motståndkraft mot utländsk påverkan
 • Ledig december och januari. 
 • Fas - 3 februari och mars 2025: Utvärdering och utveckling av förbättringsförslag för framtida val. 

FBA söker nu en Team Leader som kommer att ansvara för att leda, planera, kordinera och rapportera arbetet som genomförs av teamet. Som Team Leader har du också en aktiv roll i bildandet av teamet samt att presentera teamet för EU i nomineringsprocessen. 

Du behöver ha följande: 

Utbildning och arbetslivserfarenhet 

 • Fyra års universitetsstudier eller motsvarande
 • Sex års relevant arbetslivserfarenhet 

Erfarenhet av: 

 • ledarskap på team, enhet- eller avdelningsnivå 
 • att arbeta med potentiella valrelaterade hot och påverkanskampanjer och genomförande av motåtgärder samt rekommendationer 
 • att arbeta med krishantering, dess principer och metoder 

Förståelse för: 

 • statliga strukturer och deras roll i offentlig förvaltning 
 • hybridhot och nationell moståndspolicy 

Förmåga att:

 • skriva och presentera rapporter, policydokument, bedömningar och utvärderingar på engelska  

Det är meriterande om du dessutom har: 

 • Internationell erfarenhet (speciellt från Moldavien) 
 • Kunskaper i rumänska och/eller ryska 

Vårt arbetsgivarerbjudande

Du blir anställd av FBA, och sekunderas till en annan organisation som arbetsleder dig. Du är fortsatt folkbokförd i Sverige under din utlandstjänstgöring, betalar skatt i Sverige och omfattas av svensk socialförsäkring.

Av FBA får du lön och ett förmånligt villkorspaket. FBA har även en personalkonsulent som erbjuder rådgivning och proaktivt stöd medan du är på ett uppdrag. Mer information om våra kontrakt och villkor hittar du här.

Förväntningar på dig som utsänd

Du tar ett utlandsuppdrag som en representant för Sverige i världen. Du ska aktivt verka för att föra fram Sveriges utrikespolitiska prioriteringar som demokrati, mänskliga rättigheter, jämställdhet och utveckling.

Du är även en representant för FBA när du är på ett utlandsuppdrag för oss. Om du blir antagen till ett uppdrag blir du inbjuden till en förberedande utbildning på FBA där vi går igenom detta och den uppförandekod och antikorruptionspolicy vi har på myndigheten.

Under utbildningen får du också information om organisationen och landet du ska arbeta i, det politiska och säkerhetsmässiga läget, regional kultur och historia. Allt för att du ska vara så väl förberedd som möjligt. Här kan du läsa mer om förberedelser och stöd inför ett uppdrag.

Ansökan

Du ansöker i vårt rekryteringssystem genom att klicka på knappen ”Ansök” nedan. Vi ser gärna att du skriver din ansökan på engelska, urval sker löpande så registrera gärna din ansökan redan idag! 

Utöver detta kommer du även att behöva göra en ansökan i EU:s rekryteringssystem Goalkeeper (läs mer här). Det är bara du som Team Leader som blir kallad på intervju och du ansvarar för att presentera hela teamet under själva intervjun. Du kommer också att ansvara för att skriva ihop hela teamets erbjudande och ansökan. Du kan dessutom bli aktuell för att delta vid urvalet av kandidater till resterande roller i teamet. 

Mer information om EU:s rekryteringsprocess och hur du kan förbereda din ansökan hittar du här. 

FBA strävar efter en personalsammansättning som speglar samhällets mångfald.   

Du är välkommen med din ansökan senast 2024-06-02.

Hur går rekryteringsprocessen till?

Urval sker löpande, och vi kan kalla på intervju innan ansökningstiden har gått ut. Inbjudan till en intervju skickas vanligtvis per mejl där vi också informerar om vår intervjumetodik och om hur kandidaten kan förbereda sig. Efter de första intervjuerna gör vi ytterligare ett urval och som ett sista steg tar vi referenser. När detta är klart beslutar vi vem eller vilka kandidater som vi kommer att nominera till EU. Den kandidat som nomineras konkurrerar med de kandidater som nominerats av andra medlemsstater i EU. Beslut om slutkandidat fattas av insatsen.

Kontaktperson

Elisa Gyllin

elisa.gyllin@fba.se 

We do our best to provide you the most accurate info, but closing dates may be wrong on our site. Please check on the recruiting organization's page for the exact info. Candidates are responsible for complying with deadlines and are encouraged to submit applications well ahead.
Before applying, please make sure that you have read the requirements for the position and that you qualify.
Applications from non-qualifying applicants will most likely be discarded by the recruiting manager.