By continuing to browse this site, you agree to our use of cookies. Read our privacy policy

Policy Expert, Coordination and Horizontal Affairs Division, EEAS-CPCC.1

Bryssel

 • Organization: FBA - Folke Bernadotte Academy
 • Location: Bryssel
 • Grade: Senior level - Senior - Only open for Swedish residents and/or nationals
 • Occupational Groups:
  • Political Affairs
  • Legal - Broad
  • Managerial positions
 • Closing Date: Closed

Policy Expert, Coordination and Horizontal Affairs Division, EEAS-CPCC.1

 • Ref: 24-00367
 • Bryssel
 • Sista ansökningsdag: 2024-06-23
Folke Bernadotteakademin (FBA) är myndigheten för fred, säkerhet och utveckling. FBA arbetar med internationella fredsinsatser och utvecklingssamarbete. Myndigheten bedriver utbildning, forskning och metodutveckling för att stödja freds- och statsbyggande i konflikt- och postkonfliktländer. Vi bidrar även med civil personal och expertis till freds- och valobservationsinsatser som leds av EU, FN och OSSE. Myndigheten har fått sitt namn efter Folke Bernadotte, FN:s första medlare.

Är du intresserad av att arbeta internationellt och vill bli en del av myndighetens viktiga bidrag till att främja fred och säkerhet i vår omvärld? FBA söker nu en Policy Expert för Coordination and Horizontal Affairs Divison på Civilian Planning and Conduct Capability (CPCC) inom Europeiska utrikestjänsten (EEAS), med placering i Bryssel. Fokus i denna tjänst ligger på implementeringen av den civila GSFP-pakten.

Information om insatsen

Medlemskapet i EU innebär att Sverige ingår i en politisk allians och tar ett solidariskt ansvar för Europas säkerhet. EEAS, European External Action Service, är EU:s diplomatiska kår som företräder EU som helhet i världen och hjälper EU:s utrikesrepresentant att driva den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken. EEAS har sitt huvudkontor i Bryssel samt delegationer i ett flertal länder. Mer information om EEAS finns här. 

Civilian Planning and Conduct Capability, CPCC, är det permanenta högkvarteret för planering och genomförandeförmåga av EU:s alla civila missioner inom dess Gemensamma Säkerhets- och Försvarspolitik (GSFP). Mer information om CPCC finns här.

Grundkrav för tjänsten

För att bli aktuell för tjänsten ska du uppfylla de grundkrav som gäller för samtliga våra utlandsuppdrag. Du behöver bland annat vara folkbokförd i Sverige, ha körkort för personbil och goda kunskaper i svenska och engelska. Grundkraven i sin helhet hittar du här.

FBA strävar efter en personalsammansättning som speglar samhällets mångfald.

Arbetsbeskrivning

EEAS ansvarar för tjänstens arbetsbeskrivning, med information om vad tjänsten innebär och vilka specifika krav som ställs för just denna tjänst. Arbetsbeskrivningen för den aktuella tjänsten hittar du här.

Vårt arbetsgivarerbjudande

Du blir anställd av FBA, men sekunderas till en annan organisation som arbetsleder dig. Du är fortsatt folkbokförd i Sverige under din utlandstjänstgöring, betalar skatt i Sverige och omfattas av svensk socialförsäkring.

Av FBA får du lön och ett förmånligt villkorspaket. FBA har även en personalkonsulent som erbjuder rådgivning och proaktivt stöd medan du är på ett uppdrag. Mer information om våra kontrakt och villkor hittar du här.

Förväntningar på dig som utsänd

Du tar ett utlandsuppdrag som en representant för Sverige i världen. Du ska aktivt verka för att föra fram Sveriges utrikespolitiska prioriteringar som demokrati, mänskliga rättigheter, jämställdhet och utveckling.

Du är även en representant för FBA när du är på ett utlandsuppdrag för oss. Om du blir antagen till ett uppdrag blir du inbjuden till en förberedande utbildning på FBA där vi går igenom detta och den uppförandekod och antikorruptionspolicy vi har på myndigheten.

Under utbildningen får du också information om organisationen och landet du ska arbeta i, det politiska och säkerhetsmässiga läget, regional kultur och historia. Allt för att du ska vara så väl förberedd som möjligt. Här kan du läsa mer om förberedelser och stöd inför ett uppdrag.

Ansökan

Du ska fylla i en ansökan i vårt rekryteringssystem, klicka på knappen ”Ansök” nedan. Till ansökan ska du bifoga ett sk. Europass på engelska som finns här. 

Sista ansökningsdag är 23 juni 2024. Urval sker löpande så registrera gärna din ansökan redan idag!

Observera att intervjuer äger rum mellan 25-28 juni.

Hur går rekryteringsprocessen till?

När ansökningstiden gått ut genomför vi ett urval och beslutar därefter vilka kandidater som går vidare till en intervju. Inbjudan till en intervju skickas vanligtvis per mejl där vi också informerar om vår intervjumetodik och om hur kandidaten kan förbereda sig. Efter de första intervjuerna gör vi ytterligare ett urval och som ett sista steg tar vi referenser. När detta är klart beslutar vi vem vi vill nominera som en kandidat till tjänsten. Den kandidat som nomineras konkurrerar med de kandidater som nominerats av andra medlemsstater i EU. Beslut om slutkandidat fattas av EEAS. 

Kontaktperson

Agneta Hedvall

agneta.hedvall@fba.se

This vacancy is now closed.