By continuing to browse this site, you agree to our use of cookies. Read our privacy policy

Hordaland Røde Kors søker Seksjonsleder Beredskap - Vikar

sandbrekkeveien 95 | 5225 nesttun

 • Organization: Norwegian Red Cross
 • Location: sandbrekkeveien 95 | 5225 nesttun
 • Grade: Level not specified
 • Occupational Groups:
 • Closing Date: 2019-08-22

Click "SAVE JOB" to save this job description for later.

Sign up for free to be able to save this job for later.

Hordaland Røde Kors er fylkets største frivillige humanitære organisasjon med stort fokus på beredskap. Igjennom 40 lokale foreninger omkring i fylket, med over 5000 frivillige, medvirker vi både innen forebyggende beredskapsarbeid og rask og kvalifisert innsats når alarmen går.

Vi søker nå etter vikar for vår Seksjonsleder Beredskap, 100% stilling, frem til 30. Juni 2020. 

Vi søker en faglig dyktig, engasjert og motivert seksjonsleder til å videreføre og utvikle våre frivillige sin evne til å bidra klokt og effektivt innen forebyggende beredskapsarbeid lokalt, sette fokus på og videreutvikle området 'privat og personlig beredskap' og bidra til at våre frivillige kan delta i lokal innsats i beredskapssituasjoner på en mest mulig tjenlig og hensiktsmessig måte.

Stillingens hovedfokus vil rette seg mot ledelsen og frivillige i våre lokale foreninger, alle kommuner i fylket, alle samarbeidende etater og aktører innen beredskapsområdet, samt Røde Kors sitt nasjonale arbeid innen dette fagfeltet. Vårt mål er at flere frivillige skal ha mer kompetanse til å engasjere seg innen beredskapsområdet og kunne yte en best mulig innsats når behovet oppstår. Derfor vil rekruttering, motivering, og opplæring være sentrale oppgaver for stillingen.

Arbeidsoppgaver

Stillingens viktigste arbeidsoppgaver:

 • Arbeid med Hordaland Røde Kors sin beredskapsstrategi
 • Arbeid med beredskapsplaner for alle våre lokale foreninger
 • Arbeid med rekruttering av flere frivillige til våre lokale foreninger
 • Arbeid med opplæring og annen kompetanseutvikling for frivillige i våre lokale foreninger
 • Arbeid med beredskapsavtaler med alle kommunene i fylket
 • Opprettholde og videreutvikle vårt gode samarbeid med alle etater og aktører innen beredskapsfamilien i fylket og lokalt
 • Videreutvikle Røde Kors Beredskapsvakt i Hordaland
 • Videreutvikle Røde Kors Beredskapsgiver i Hordaland
 • Bidra til Røde Kors sin rekruttering av blodgivere
 • Arbeid med beredskapsutstyr
 • Representere Hordaland Røde Kors i ulike beredskapsfora
 • Bidra til informasjons og markedsføringsarbeid innen beredskap   

Ønskede kvalifikasjoner

Vi ønsker oss en medarbeider som har:

 • Høyere relevant utdanning, eller tilsvarende arbeidserfaring
 • Erfaring med beredskapsarbeid
 • Evne til å bygge nettverk internt og eksternt
 • Svært gode formidlingsevner skriftlig og muntlig
 • Utadvendt og oppsøkende
 • Evne til å ta initiativ og arbeide selvstendig
 • Gode ferdigheter i bruk av data og sosiale medier
 • Erfaring fra prosjektarbeid
 • Erfaring med frivillig arbeid /frivillighetsforståelse
 • Forstår at i Røde Kors er ingen oppgave for liten eller utfordring for stor

Vi kan tilby:

 • Meningsfylte og utviklende arbeidsoppgaver i Norges største humanitære organisasjon
 • En artig og utfordrende jobbhverdag med mange ulike samarbeidspartnere
 • Stor frihet og selvstendig arbeid
 • Lønn og reisegodtgjørelse iht. tariff
 • Medlemskap i Statens Pensjonskasse

Stillingen vil medføre noe forskjøvet arbeidstid og kvelds/helgearbeid.

Søker må ha førerkort og disponere bil.

Arbeidsted: Midtun i Bergen.


We do our best to provide you the most accurate info, but closing dates may be wrong on our site. Please check on the recruiting organization's page for the exact info. Candidates are responsible for complying with deadlines and are encouraged to submit applications well ahead.
Before applying, please make sure that you have read the requirements for the position and that you qualify.
Applications from non-qualifying applicants will most likely be discarded by the recruiting manager.
Apply

What does it mean?

Click "SAVE JOB" to save this job description for later.

Sign up for free to be able to save this job for later.