By continuing to browse this site, you agree to our use of cookies. Read our privacy policy

Prosjektmedarbeider i 100% engasjementstilling barn og unge i 1,5 år

Hamar (Norway)

 • Organization: Norwegian Red Cross
 • Location: Hamar (Norway)
 • Grade: Level not specified
 • Occupational Groups:
  • Children's rights (health and protection)
 • Closing Date: 2021-01-20

Click "SAVE JOB" to save this job description for later.

Sign up for free to be able to save this job for later.

Røde Kors er landets største frivillige humanitære organisasjon. Røde Kors i Innlandet har lokalforeninger i hele fylket, med til sammen 10200 medlemmer, 3300 aktive frivillige og 17 ansatte.

De ansattes oppgave er å utvikle, yte service og gi støtte til aktivitetene som utføres i de lokale Røde Kors foreningene for å oppnå Røde Kors sine mål.

Stillingen innebærer arbeid innenfor målområdene; trygge lokalsamfunn, nærhet, inkludering og tilstedeværelse for barn og unge. Prosjektet er finansiert av Sparebankstiftelsen i Hedmark, og formålet er å bidra til et bedre aktivitetstilbud for barn og unge i Hedmark.

Vi søker en dyktig og motivert medarbeider i 100 % stilling som skal jobbe med aktivitetsutvikling og frivilligstøtte innenfor fagområdet barn og unge.

Sentrale ansvars- og arbeidsoppgaver:

 • Være en pådriver og støtte i oppstart av lokale aktiviteter i tråd med prosjektbeskrivelsen
 • Styrke eksisterende aktiviteter for barn og unge sammen med frivillige, tillitsvalgte og aktivitetsledere
 • Bidra til god interninformasjon og økt synlighet av aktivitetene
 • Bistå i planlegging og gjennomføring av arrangementer, møter, samlinger og kurs
 • Samarbeide med eksterne samarbeidspartnere, offentlig og næringsliv


Vi søker en person med:

 • Relevant sosial-/helsefaglig utdanning eller realkompetanse
 • Bakgrunn fra humanitære/ frivillige organisasjoner som frivillig eller ansatt
 • Kompetanse innenfor prosjektledelse
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne
 • Personlig egnethet

Vi ønsker en person som:

 • Er selvstendig og handlingsorientert
 • God til å motivere og koordinere andre
 • Evner å være fleksibel
 • Samarbeider godt med andre; ansatte, tillitsvalgte og frivillige
 • Kan bygge og ivareta relasjoner og nettverk

Vi tilbyr:

 • Meningsfylte og utviklende arbeidsoppgaver i Norges største humanitære organisasjon
 • Bredt kontaktnett i et interessant og mangfoldig miljø
 • Et positivt arbeidsmiljø med engasjerte kolleger
 • Lønn i hht. Røde Kors tariffavtale
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse

Stillingen medfører forskjøvet arbeidstid med kvelds- og helgearbeid. Søker må ha førerkort og disponere bil. Røde Kors er opptatt av mangfold. Vi oppfordrer alle som er kvalifiserte til å søke, uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi tilpasser arbeidsplassen hvis behov. 

We do our best to provide you the most accurate info, but closing dates may be wrong on our site. Please check on the recruiting organization's page for the exact info. Candidates are responsible for complying with deadlines and are encouraged to submit applications well ahead.
Before applying, please make sure that you have read the requirements for the position and that you qualify.
Applications from non-qualifying applicants will most likely be discarded by the recruiting manager.
Apply

What does it mean?

Click "SAVE JOB" to save this job description for later.

Sign up for free to be able to save this job for later.