By continuing to browse this site, you agree to our use of cookies. Read our privacy policy

UNV Experts - Digitalisering | 3 assignments

Lao PDR (Lao ) | Republic of Congo | Brazil

 • Organization: Sida - Swedish International Development Cooperation Agency
 • Location: Lao PDR (Lao ) | Republic of Congo | Brazil
 • Grade: Volunteer - Only open for Swedish residents and/or nationals
 • Occupational Groups:
  • Volunteerism
 • Closing Date: 2021-09-28

Click "SAVE JOB" to save this job description for later.

Sign up for free to be able to save this job for later.

 

Med syfte att stödja FNs respons till COVID-19 finansierar Sida 3 tjänster hos olika organisationer (UNDP, WFP och UNICEF) genom FN:s volontärprogram UNV. Initiativet gör det möjligt för erfarna experter inom digitalisering, IT och datahantering att bidra till responsen i Laos, Brasilien och Demokratiska Republiken Kongo. 

Sidas samarbete med UNV gör det möjligt för individer i Sverige att arbeta för FN på landnivå inom utvecklings- och humanitära insatser och därmed bidra till de globala utvecklingsmålen och Agenda 2030-arbetet. 

Genom volontärarbetare bidrar United Nations Volunteers (UNV) programme till fred och utveckling världen över. UNV har 150 anställda och nästan 7,000 FN volontärer i 130 länder, ca 400 av dessa är ungdomsvolontärer.

VILLKOR

UN Volunteers får ett grundläggande ekonomiskt stöd så att de kan leva säkert i det land de tjänstgör i. FN står också för resor till och från uppdraget samt vissa andra kostnader. För mer information om anställningsvillkor läs mer på UNV Conditions of Service. 

Uppdraget är på ett år och kan eventuellt förlängas ytterligare ett år. 


VEM KAN SÖKA?
 

 • UNV tjänsterna har ingen åldersgräns och vänder sig till personer med minst tre års relevant erfarenhet. 
 • svensk medborgare eller person med permanent uppehållstillstånd
 • master/magister examen
 • Sökande ska prata minst ett av UNVs tre arbetsspråk - engelska, franska, spanska - flytande. Språkkraven varierar beroende på vilket land uppdraget avser och mer information anges i varje uppdragsbeskrivning, Description of Assignment (DoA).  
 • Se specifika erfarenhetskrav i varje arbetsbeskrivning

UPPDRAGSBESKRIVNINGAR/Description of Assignment (DoA)

Med finansiering från Sida rekryterar UNV 5 specialister, som kommer att starta sina uppdrag så fort som möjligt. 

 

Country of Assignment

UN entity

Please click on the assignment title to view the assignment description and apply

Lao People’s Democratic Republic

UNDP

Digital Specialist Supporting the Covid19 Response

Congo, Republic of

WFP

IT Officer – Digital Services Assistance

Brazil

UNICEF

Digitalization and Data Expert

HUR SÖKER MAN?

Man söker direkt på UNVs portal via länkarna i arbetsbeskrivningarna ovan. Sida tar inte emot ansökningarna och vi tar inte heller emot ansökningar via mail. 

Om du vill söka till mer än ett UNV Youth-uppdrag, så kan du anmäla ditt intresse för andra DoA i prioriteringsordning under ‘Additional Remarks’ i din profil genom att ange de relevanta annonskoderna (max 3). Observera dock att din profil kommer att föreslås till värdorganet inom FN för endast ett volontäruppdrag.

Ladda ner och spara relevanta DOA för att ha till hands om du skulle bli kallad till intervju.

Vid tekniska problem när du registrerar eller uppdaterar din profil, kontakta support@unv.org

Sista ansökningsdag: 12 september 2021 

 

 

URVALPROCESS

Endast de kandidater som UNV bedömer som relevanta kommer att kontaktas för att göra en digital videointervju. 

Preliminärt tidsschema för urvals- och anställningsprocessen (kopiera gärna denna information och spara så du kan följa)  

 • Intervjuer kommer att hållas mellan 20-30 september
 • Utresekurs 4-8 oktober - Sida kommer bjuda in till en förberedelse utbildning inför utresa. Denna kommer till större del ske digitalt. 
 • Utresa och startdatum tidigast 11 oktober. Notera dock att vissa tjänster kan komma att behöva påbörjas på distans till följd av de reserestriktioner som finns pga av COVID-19  

 

För frågor om initiativet eller Sidas samarbete med UNV kontakta: resursbasprogram@sida.se 

 

We do our best to provide you the most accurate info, but closing dates may be wrong on our site. Please check on the recruiting organization's page for the exact info. Candidates are responsible for complying with deadlines and are encouraged to submit applications well ahead.
Before applying, please make sure that you have read the requirements for the position and that you qualify.
Applications from non-qualifying applicants will most likely be discarded by the recruiting manager.
Apply

What does it mean?

Click "SAVE JOB" to save this job description for later.

Sign up for free to be able to save this job for later.