By continuing to browse this site, you agree to our use of cookies. Read our privacy policy

Seniora strategiska HRM-rådgivare och HR-chefer till resursbasen!

Multiple locations

 • Organization: MSB - Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
 • Location: Multiple locations
 • Grade: Senior level - Senior - Only open for Swedish residents and/or nationals
 • Occupational Groups:
  • Human Resources
  • Political Affairs
  • Managerial positions
 • Closing Date: Closed

Seniora strategiska HRM-rådgivare och HR-chefer till resursbasen!

Introduction

 

 

Introduction swedish

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) öppnar nu resursbasen för seniora strategiska Human Resources Management-rådgivare (HRM-rådgivare) och HR-chefer som är intresserade av att delta i internationella insatser. En registrering i resursbasen löper initialt över tre år och som registrerad erbjuds du under denna period delta i förberedande utbildning samt förväntas vara tillgänglig för insatser. Insatserna varar i 12 månader, med möjlighet till förlängning och avresa sker med ca 2 månaders varsel. Vi lägger stor vikt vid tillgänglighet med anledning av att strategiskt arbete tar tid. Att bygga långvariga och förtroendefyllda relationer med partnerorganisation eller missionsmedlemmar är högst önskvärt.
Vi värderar vår insatspersonals välbefinnande högt och du kommer att ha tillgång till stödfunktioner inom hälsa och säkerhet från MSB dygnet runt när du är på insats.
Som senior strategisk HRM-rådgivare så kan du vara verksam inom partnerorganisationer och/eller landets inrikesministerium. Arbetsuppgifterna inom strategisk HRM- rådgivning kan variera, t.ex HRM reform-arbete i olika former och utveckla samt leda projekt inom strategiskt ledarskap.
Du kan även sekonderas som HR-chef där du ansvarar för en HR-enhet och driver arbeten inom rekrytering, anställningsprocesser, kompetensutveckling av missionsmedlemmar på olika enheter och nivåer, bidrar till missionens uppsatta mål med olika HR-strategier och har ett helhetsansvar för personalfrågor.

Som senior strategisk HRM-rådgivare/HR chef kommer du att ansluta till någon av följande missioner:
EUAM Irak
EUAM CAR
EUAM Ukraina
EUCAP Sahel Mali
EUCAP Sahel Niger
EUCAP Somalia
EULEX Kosovo
EUMM Georgien
EUPOL COPPS
EUBAM Rafah
EUBAM Libyen

MSB avser att stärka resursbasen med 8 st Seniora strategiska HRM-rådgivare/HR chefer. MSB strävar efter en jämn könsbalans bland profilerna i vår resursbas.

Duties

Som senior strategiskHRM-rådgivare eller HR-chef på insats kan arbetsuppgifterna innebära:
• Ansvarig för strategisk HRM-rådgivning inom uppbyggnad, reform- och utvecklings arbete på myndighets eller ministernivå.
• Hantera och koordinera HR-frågor inom organisationen samt vara ytterst ansvarig för resultat, rapportering, uppdateringar av missionens strategier samt policy-dokument.
• Ge stöd och rådgivning till chefer inom missionen inom HR-frågor på operativ och strategisk nivå.

Qualifications

Experience
Minst 8 års arbetslivserfarenhet inom relevant område.
Varav minst 3 år i en ledande befattning.
Erfarenhet av nationellt reformarbete inom HRM-utveckling och ledning av omfattande projekt.
Kunskap och erfarenhet från strategisk rådgivning.
Internationell erfarenhet är starkt meriterande.
Bred erfarenhet från statlig verksamhet är meriterande.
Kunskap eller erfarenhet från myndigheter inom rättsväsendet är meriterande.
Kunskap om eller erfarenhet från nyckelaktörer inom EU, FN- och OSCE är meriterande.
Education
Masterexamen inom samhälls- eller beteendevetenskapligt program eller inom annat relevant område.
Utbildning från Försvarsmakten och/eller Polishögskolan motsvarande nivå 7 i SeQF (Masterexamen) kan godkännas.
Languages
Flytande svenska och engelska i tal och skrift är ett krav.
Kunskaper i andra språk utöver engelska, främst franska, arabiska ryska spanska, portugisiska (i tal och skrift) är meriterande.


Other requirements
Tillgänglighet:
Internationella fredsfrämjande insatser innebär anställningar vanligtvis under minst 12 månader med möjlighet till förlängning.
Vi söker personer med starkt samhällsengagemang. För oss är det viktigt att du förstår, respekterar och agerar utifrån MSB:s mandat och uppförandekod.
Har du en ordinarie arbetsgivare så bör du informera denne om ditt eventuella engagemang med MSB.
Innan insats så är det obligatoriskt att genomföra MSB:s introduktionsutbildning.
Du behöver också genomgå en hälsoundersökning med godkänt resultat, det är en förutsättning för att åka ut på insats.
För att åka ut inom fredsfrämjande insatser krävs svenskt medborgarskap.

Profile

Vi söker dig som kan:
• Interagera omdömesfullt och visa respekt för mångfald och kön i multikulturella miljöer.
• Utföra ditt arbete under svåra och krävande förhållanden men ändå med god förmåga till flexibilitet.
• Etablera och upprätthålla effektiva och goda arbetsförhållanden med kollegor, chefer och externa samarbetspartners.
• Kommunicera tydligt i såväl tal som skrift.
• Ta initiativ till att lösa uppgifter och problem både på ett praktiskt och analytiskt plan.

Contractual conditions

MSB har en jämställdhets- och likabehandlingspolicy för att undvika all form av diskriminering. Vi strävar efter en jämn könsbalans i MSB:s resursbas och på våra insatser.

MSB:s resursbas innehåller en variation av yrken och kompetenser. En registrering i vår resursbas gäller i 3 år. Du är under perioden själv ansvarig för att alltid ha aktuella uppgifter upplagda i MSB:s personalhanteringssystem, MyPages. Efter 3 år görs en utvärdering och du kan bli erbjuden en förlängd registrering.

Att jobba med MSB på internatinoella insatser betyder att registrerade individer i resursbasen är tillfälligt anställda av MSB. MSB betalar lön och övrigt förmånspaket beroende på insats till personalen, inklusive fri hemresa och tillgång tillstödfunktioner inom hälsa och säkerhet från MSB dygnet runt när du är på insats.


Hur du ansöker:
För att söka MSB:s resursbas var vänlig skapa ett konto först på MyPages. Notera att informationen som du delar på MyPages blir till ditt CV. När du skapat ditt konto och registrerat din CV-information skickar du in din ansökan genom att klicka på ”Apply” i den aktuella annonsen och följa de anvisade stegen. Har du redan ett konto på MyPages kan du gå direkt till Apply. Har du problem med MyPages kan du kontakta supporten genom att maila mypages@msb.se

Det är ditt ansvar som sökande att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning.
Som statlig myndighet omfattas vi av offentlighetsprincipen. Det innebär att om någon begär att få kopior på till exempel ansökningshandlingar är vi skyldiga att lämna ut dem.
Observera att din ansökan måste vara på engelska!

MSB kommer att hantera ansökningarna löpande under ansökningstiden vilket innebär att vi önskar att du skickar in din ansökan så snart som möjligt.

Välkommen in med din ansökan!
Application deadline
2022-11-30

Point of contact

Anna Saxén
anna.saxen@msb.se
+46102405147
 


This vacancy is now closed.
However, we have found similar vacancies for you: